16. elokuuta 2020

44 § Oikaisuvaatimuspäätöksestä valittaminen hallinto-oikeuteen

Kesän loppu häämöttää, mutta tulevia fukseja tämä tuskin haittaa, sillä syksy tuo mukanaan kaikkea uutta ja kivaa – koronasta huolimatta. Sen sijaan pieni osa tämän kevään hakijoista jännittää edelleen hakunsa suhteen, sillä oikaisuvaatimusten käsittely on vielä kesken. Käyn tässä kirjoituksessa lyhyesti läpi oikaisumenettelyn aikataulua ja mitä oikaisuvaatimuspäätösten jälkeen tapahtuu.


Milloin saan päätöksen oikaisuvaatimukseeni?


Jokaisella yliopistolla ja oikiksella on omat aikataulunsa, vaikka valtakunnallinen valintakoelautakunta antaa lausunnon jokaiseen oikaisuvaatimukseen riippumatta siitä, mille yliopistolle oikaisuvaatimus on osoitettu. Prosessin kulku on hieman erilainen riippuen yliopistosta, mutta käytännössä jokaisen yliopiston päätös mukailee täysin valintakoelautakunnan lausuntoa.


Helsingin yliopisto


Hakijapalveluista saadun tiedon mukaan Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan oikaisuvaatimusten päätöksistä tiedotetaan viikon 35 (24.8. - 30.8.2020) loppuun mennessä.


Turun yliopisto


Turun yliopiston hakijapalveluiden mukaan Turun yliopistossa pyritään saamaan ratkaisut mahdollisimman pian, mutta tarkkaa aikataulua ei valitettavasti vielä osata sanoa. Viime vuonna päätökset tulivat 15.8.2019, mutta toki pitää muistaa, että tänä vuonna oikaisuaikaa oli viikko enemmän, joten päätökset eivät todennäköisesti tule tänä vuonna yhtä aikaisin.


Itä-Suomen yliopisto


Itä-Suomen yliopiston nettisivujen mukaan heidän muutoksenhakulautakunnan kevään 2020 opiskelijavalintoja koskeva kokous on 10.-11.9.2020. Viime vuonna päätökset lähetettiin tiedoksi hakijoille tasan viikko tuon kokouksen jälkeen, joten uskaltaisin odottaa päätöstä Itä-Suomen yliopistosta viikolla 38 (14.9. - 20.9.2020).


Lapin yliopisto


Lapin yliopisto pyrkii antamaan päätökset elokuun aikana. Viime vuonna Lapin yliopisto antoi päätökset tiedoksi 14.8.2019, mutta en usko, että myöskään Lapin yliopisto antaa tänä vuonna päätöksiä yhtä aikaisin.


Mitä päätöksen jälkeen tapahtuu?


Joidenkin hakijoiden kohdalla oikaisuvaatimuspäätöksellä oikaistaan hakijan pisteitä, ja hänelle myönnetään opiskelupaikka. Sen sijaan suurin osa oikaisuvaatimuspäätöksistä ei johda opiskelupaikan myöntämiseen. Näiden kielteisten päätösten mukana tulee valitusosoitus, jossa on tarkemmat ohjeet valituksen laatimiseen.

Sen jälkeen, kun saat päätöksen tiedoksi, alkaa asiassa juoksemaan 30 päivän valitusaika, sillä päätöksestä voi valittaa vielä hallinto-oikeuteen. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Jos olet esimerkiksi saanut päätöksen tiedoksi 1.9., täytyy sinun toimittaa valitus hallinto-oikeudelle 1.10. klo 16.15 mennessä. Valituksen lähettämistä ei kuitenkaan kannata jättää näin viime tippaan.

Sen sijaan hallinto-oikeuden päätöksestä ei voi enää valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, sillä yliopistolain 84.3 §:n mukaan opiskelijavalintaa koskevaan asiaan ei saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuden päätöksestä. Näin ollen hallinto-oikeuteen valittaminen on viimeinen mahdollisuus muutoksen saamiseen.

On hyvin yleistä, että useampi hakija vaatii ensin oikaisua samasta asiasta / kohdasta ja tämän jälkeen valittaa asiasta hallinto-oikeuteen. Kannattaa kuitenkin tiedostaa se seikka, että yliopisto ei itseoikaise asiaasi, vaikka toisen hakijan valitus menestyisi myöhemmin hallinto-oikeudessa, jollet myös sinä ole itse vaatinut muutosta asiaasi hallinto-oikeudessa. Lisäksi on mahdollista, että kaksi eri hallinto-oikeutta päätyy samassa asiassa eri hakijoiden kohdalla täysin erilaisiin ratkaisuihin. Tällöinkään yliopisto ei korjaa hävinneen hakijan tilannetta.

Esimerkkki 1
Mallivastauksen mukaan monivalintatehtävän X.X oikea vastausvaihtoehto on a) ja sekä hakija A että B ovat vastanneet vastausvaihtoehdon c). He vaativat asiassa oikaisua, mutta yliopisto hylkää molempien oikaisuvaatimuksen. 
Tämän jälkeen hakija A hakee asiassa muutosta hallinto-oikeudelta, mutta hakija B antaa asian olla. Myöhemmin hallinto-oikeus katsoo, että hakijan A vastaus tulisi katsoa oikeaksi ja siitä tulisi myöntää hänelle lisäpiste, mikä riittää sisäänpääsyyn. Vaikka hakija B on tehnyt asiassa oikaisuvaatimuksen, ja hän on vastannut täysin saman vastausvaihtoehdon kuin hakija A, ei hänen opiskelijavalintaa koskevaa päätöstä korjata.
Esimerkki 2
Hakija A valittaa tuosta samasta tulkinnanvaraisesta monivalintatehtävästä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja hakija B Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Hakijan A asiassa Pohjois-Suomen hallinto-oikeus katsoo, että hänelle tulisi myöntää pistehyvitys, mutta Itä-Suomen hallinto-oikeus toteaa, ettei pistehyvitykseen ole syytä. Tällöin yliopisto korjaa vain hakijan A tulosta.

Tämä linjaus on hieman erikoinen, mutta hakijoiden on kuitenkin hyvä olla tietoisia tästä.


Maksaako valittaminen hallinto-oikeuteen?


Oikaisuvaatimuksen laatiminen kannattaa aina, koska sen laatiminen on ilmaista. Sen sijaan valittaminen hallinto-oikeuteen ei välttämättä aina ole kannattavaa. Valitusten käsittelyajat hallinto-oikeuksissa ovat pitkät ja valittamisessa on myös kuluriski. Hallinto-oikeuden päätöksistä peritään 260 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu, joka veloitetaan päätöksen antamisen jälkeen. Maksua ei kuitenkaan peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi eli toisin sanoen, jos voitat asian hallinto-oikeudessa.

Voit laatia valituksen itse, jolloin valittamisesta ei välttämättä tule muita kuluja kuin oikeudenkäyntimaksu. Opiskelijavalintaa koskevat valitukset käsitellään hallinto-oikeuksissa kirjallisesti, joten sinun ei tarvitse mennä paikan päälle oikeuteen.


Kuinka kauan käsittely kestää hallinto-oikeudessa?


Oikaisuvaatimusten käsittely on nopeaa verrattuna hallinto-oikeusprosessiin. Hallinto-oikeuden päätöksen saaminen kestää useita kuukausia ja pahimmassa tapauksessa hallinto-oikeuden päätös tulee vasta seuraavan valintakoepäivän jälkeen. Eri hallinto-oikeuksien käsittelyaikatauluissa on eroja, mutta valitettavasti et voi valita, mihin hallinto-oikeuteen valitat, sillä tämä määräytyy sen mukaan, minkä yliopiston päätöksestä valitat.


Helsingin hallinto-oikeus


Helsingin yliopiston (Helsinki + Vaasa) päätöksistä tulee valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Tällä hetkellä Helsingin hallinto-oikeuden keskimääräinen käsittelyaika opiskelijavalintaa koskevissa valituksissa on 9 kuukautta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos teet valituksen syyskuun alussa, voisit odottaa päätöstä valitukseen toukokuussa 2021.

Käsittelyajat ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia, joten voi olla, että saat päätöksen tätä aikaisemmin tai myöhemmin.


Turun hallinto-oikeus


Turun yliopiston päätöksistä tulee valittaa Turun hallinto-oikeuteen, jossa keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä 6 kuukautta. Näin ollen päätöksen voisi saada ennen ensi vuoden valintakoekirjojen julkaisua.


Itä-Suomen hallinto-oikeus


Itä-Suomen yliopiston päätöksistä tulee valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, jossa Yliopistot ja korkeakoulut -asiaryhmässä keskimääräinen käsittelyaika on tänä vuonna ollut 9,8 kuukautta.


Pohjois-Suomen hallinto-oikeus


Lapin yliopiston päätöksistä taas valitetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, jossa keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä 7 kuukautta. 


Kuinka usein opiskelijavalintaa koskeva valitus menestyy?


Kynnys hallinto-oikeuteen valittamisessa on korkeampi kuin oikaisun vaatimisessa. Tilastojen valossa valitukset menestyvät hallinto-oikeudessa hieman paremmin kuin oikaisuvaatimukset, sillä moni "turha" valitus karsiutuu pois jo oikaisuvaatimusmenettelyssä eikä näistä lähdetä edes hakemaan muutosta hallinto-oikeudelta. Tässä valossa voidaan todeta, että valitukset menestyvät harvoin.

Yhteensä hallinto-oikeuksissa on ratkaistu 287 asiaa, jotka koskevat oikeustieteelliseen tiedekuntaan hakemista. Vain 34 valitusta on menestynyt siten, että se on johtanut pistehyvitykseen. Näin ollen voidaan sanoa, että noin 11,8 % hakijoiden valituksista menestyy hallinto-oikeudessa. Yksittäisten hallinto-oikeuksien tilastot ovat hyvin lähellä edellä mainittua prosenttilukua, mutta yksikään kahdeksasta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle tehdystä valituksesta ei ole menestynyt. Tämän osalta otanta on tosin hyvin pieni, sillä toiseksi vähiten asioita on ratkaistu Turun hallinto-oikeudessa, jossa on käsitelty yhteensä 43 valitusta.

Vuoden 2019 valintakokeesta tehtiin yhteensä 11 valitusta hallinto-oikeuksiin, joista viiden käsittely on vielä kesken. Neljä valitusta ei menestynyt lainkaan, mutta kahdessa tapauksessa hakija voitti hallinto-oikeudessa. Toisessa tapauksessa oli kyse pistemerkinnästä väärässä kohdassa ja toisessa riittämättömästä vastaustilasta sekä vastaustekniikasta. Toimin jälkimmäisessä tapauksessa hakijan asiamiehenä hallinto-oikeudessa.

Menestyvät valitukset ovat harvassa, mutta hallinto-oikeuteen valittamisen etuna on se, että asian ratkaisevat puolueettomat hallinto-oikeustuomarit. Valtakunnallinen valintakoelautakunta, joka antaa lausunnon oikaisuvaatimuksiin, ei ole millään tasolla puolueeton toimielin, mikä tekee oikaisuvaatimusten menestymisestä hankalampaa. Tämän takia oikaisuvaatimusmenettelyssä virheen tulee olla selkeämpi kuin hallinto-oikeudessa.

Useimmiten menestyvissä valituksissa on ollut kyse siitä, että hakijan vastaus on hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan tarkoittanut asiallisesti samaa kuin mallivastaus. Menestyneiden valitusten joukossa on ollut myös seuraavanlaisia tapauksia:

 • virheellinen mallivastaus (mallivastauksessa on edellytetty sellaisten asioiden käsittelyä, joita ei tehtävänannon mukaan olisi tullut käsitellä);
 • vastauksessa on edellytetty valintakoekirjan ulkopuolista tietoa;
 • vastaustila on ollut riittämätön; ja
 • tehtävänanto tai mallivastaus on ollut tulkinnanvarainen.

Hallinto-oikeudessa on myös aiemmin menestynyt pieni joukko valituksia, jotka koskivat tulkinnanvaraista monivalintatehtävää.


Ilmainen oikaisuvaatimuspäätöksen tarkistuspalvelu


Olen edustanut kolmea eri hakijaa hallinto-oikeudessa, joista yksi voitti asiansa hallinto-oikeudessa tänä vuonna. Kolmannen hakijan asian käsittely on edelleen kesken hallinto-oikeudessa.

Edustaessani hakijoita sekä oikaisumenettelyissä että hallinto-oikeudessa – ja etenkin hallinto-oikeuksien päätöksiä läpikäydessä – minulle on syntynyt hyvä kuva siitä, milloin päätöksestä oikaisuvaatimukseen kannattaa valittaa hallinto-oikeuteen. Kukaan ei tietenkään pysty sanomaan täysin varmaksi, milloin valitus menestyy tai ei.

Tarkistan tänä vuonna täysin ilmaiseksi kaikkien halukkaiden oikaisuvaatimuspäätökset! Jos haluat arvion valituksen menestymismahdollisuuksista, ole minuun yhteydessä mahdollisimman pian päätöksen tiedoksisaannin jälkeen, sillä valitus tulee tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Edustan myös tänä vuonna hakijoita hallinto-oikeudessa, joten etenkin tällöin ole yhteydessä minuun mahdollisimman pian, jotta voin varmistua siitä, että ehdin laatimaan valituksen puolestasi!
Lopuksi


Päädyitkö sinä vaatimaan oikaisua tämän vuoden valintakokeesta? Minkä tehtävän koit tulkinnanvaraiseksi tai mitä sinun oikaisuvaatimuksesi koski?

Nauttikaa vielä mukavista kesäpäivistä, kun niitä on vielä jäljellä! Tsemppiä kaikille uusille opiskelijoille syksyn opintoihin, ja pidetään peukkuja oikaisua vaatineiden puolesta :)
Seuraa tai ota yhteyttä!

 • Facebook-ryhmä oikeustieteellisestä kiinnostuneille: Ryhmä on tarkoitettu kaikille oikikseen hakeville tai siitä kiinnostuneille, jossa voit keskustella kaikesta hakemiseen liittyvästä tai esimerkiksi välivuoden hyödyntämisestä.
 • BlogiUnelmanaOikis  Sähköposti-ilmoitukset uusista kirjoituksista saa päälle sivun oikeasta laidasta "Follow by Email" -kohdasta. Muista sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen vielä vahvistaa tilaus.
 • Sähköposti: unelmanaoikis@gmail.com Minulle voi vapaasti laittaa kysymyksiä blogiaiheisiin liittyvistä jutuista tai pyytää apua, jos joku muu oikisaiheinen asia mietityttää.
 • Twitter: @IiroRuolahti, jossa twiittailen satunnaisesti erinäisistä aiheista, jonka lisäksi re-twiittaan usein itseäni kiinnostavia juttuja.
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
 • Yhteydenotto- ja palautelomake: Löytyy sivun alareunasta. Jos toivot vastausta yhteydenottoosi, muista jättää lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi.
 • YouTube: Iiro Ruolahti, josta löytyy tällä hetkellä vain yksi video (podcast-jakso koskien opiskelijoiden asumistukea).