11. marraskuuta 2015

3 § Oikikseen 2016 - Hakuinfo

Olen kerännyt tähän postaukseen jokaisen oikiksen osalta pienen infopaketin kevään 2016 yhteishausta. Ainoana poikkeuksena tähän toimii se, että olen jättänyt kokonaan käsittelemättä Åbo Akademin ja kaikkien ruotsinkielisten koulutusten (esim. Helsingin) hakuinfon.

Luetteloiden lukemisesta

Alla oleviin luetteloihin olen koonnut jokaisesta oikiksesta keskeisimmät hakutiedot. Nämä sekä muun hakuinfon löytää jokaisen otsikon alta olevasta Opintopolku-linkistä, joka vie suoraan kyseisen oikiksen hakuinfosivulle.
Listoissa sisäänpääsyprosentti kuvastaa sitä kuinka moni valintakokeeseen osallistuneista on hyväksytty opiskelemaan. Pisterajat-kohdassa ensimmäinen luku kertoo millä vähimmäispisteillä jonossa on päässyt sisälle ja jälkimmäinen luku kertoo maksimipisteiden määrän.

Käsitteitä:


 • Ensikertalainen: "Henkilöt, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syyslukukaudella 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta ovat ensikertalaisia." Näin ollen vuonna 2013 opiskelupaikan saanut, mutta ensimmäistä korkeakoulututkintoa vielä suorittava henkilö on ensikertalainen.
 • Yhteispistejono: "Yhteispistejono muodostuu opiskelijoista, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon tai siihen lain ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005) mukaan rinnastettavan tutkinnon ja saavat em. tutkinnoista lähtöpisteitä, sekä osallistuneet hakukohteen edellyttämään valintakokeeseen. Yhteispistejonossa opiskelijat hyväksytään lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden yhteenlasketun kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä."
 • Koepistejono: "Koepistejono käsittää ne yhteispistejonoon kuuluvat hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyiksi yhteispistejonosta, sekä yhteispistejonoon kuulumattomat, valintakokeeseen osallistuneet hakijat. Koepistejonosta opiskelijat hyväksytään valintakoepisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä."
Yllä selostetut pistejonot vaikuttavat automaattisesti hakijan hyväksi eli hakijan ei tarvitse (eikä voi) valita kummassa pistejonossa hän hakee. Opiskelijat valitaan ensin yhteispistejonosta ja vasta sen jälkeen koepistejonosta.

Helsinki

Helsingin pääsykoe uudistui hieman jo tänä vuonna tehtävämäärän vähentyessä seitsemästä viiteen ja koeajan lyhentyessä neljään tuntiin. Vuonna 2016 pääsykoe ja valintaprosessi muuttuu jälleen, mutta tällä kertaa merkittävämmin. 

 • Aloituspaikat yhteensä: 200
 • Aloituspaikat ensikertalaisille: 150
 • Valintakoepäivä: 25.5.2016 klo 12.00-16.00
 • Valintakoekirjojen julkaisupäivä: 6.4.2016
 • Sisäänpääsyprosentti (2015): 14,2 %
 • Pisterajat (2015): 59/82 (yhteispistejono) - 34/50 (koepistejono)
Tarkempi hakuinfo Opintopolussa.

Pääsykoekirjat

Helsingissä on jo vuosien ajan ollut kolme pääsykoekirjaa eri oikeudenaloista, jotka vaihtuvat vuosittain. Kirjat ovat aina erittäin suppeita kyseisen oikeudenalan perusteoksia ja sivuja on yleensä n. 100-200 per kirja. Esimerkiksi keväällä 2015 pääsykoekirjojen yhteenlaskettu sivumäärä oli 500 sivua ja aiheina olivat rikosoikeus, perusoikeudet (valtiosääntöoikeus) sekä velvoiteoikeus.

Miten pääsykoe uudistuu vuonna 2016?

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. En usko kyseisen kiintiön tuovan kuitenkaan mitään erikoisia muutoksia vielä keväällä 2016, koska 2013 opiskelupaikan vastaanottaneet, mutta ilman korkeakoulututkintoa olevat hakijat ovat myös ensikertalaisia. Lisäksi suurin osa opiskelemaan valituista muutoinkin ovat yleensä useamman kerran hakeneita ja välivuosia pitäneitä hakijoita, joilla ei ole ennestään toista korkeakoulupaikkaa.
Sen sijaan erittäin merkittävinä uudistuksina pidän valintamenettelyn kaksivaiheisuutta ja tähän liittyen monivalintakysymysten tehtävämäärän asettamisen ennakolta. Aiemminhan eri tehtävätyyppien määrää pääsykokeessa ei ole tiedetty, mutta 2016 kokeesta tiedetään jo varmuudelta, että monivalintatehtäviä tulee olemaan kaksi ja loput kolme tehtävää voivat olla esim. oikeustapaus-, essee- ja aineistokysymyksiä. Monivalintatehtävät tulevat toimimaan valintamenettelyn ensimmäisenä vaiheena, jossa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastetaan vain monivalintatehtävät ja hakijat asetetaan niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Toiseen vaiheeseen etenee 600 parasta ja siinä heidän koko pääsykoe tarkistetaan ja sisäänpääsijät valitaan koko kokeen tuloksen perusteella. Hakijan on kuitenkin saatava valintakokeen toisesta vaiheesta vähintään puolet pisteistä (15 pistettä) voidakseen tulla hyväksytyksi. Tosin en usko tämän vaikuttavan kovinkaan dramaattisesti, sillä jos hyvin lukenut hakija saa monivalinnoista hyvät pisteet ja etenee toiseen vaiheeseen, hän tuskin saa kolmesta muusta tehtävästä keskimäärin alle viisi pistettä.

Vaasa

Vaasan valintamenettely vastaa lähes täysin Helsingin valintamenettelyä, sillä Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta järjestää oikeustieteen yliopistotutkintoon johtavan koulutuksen Vaasassa. Ainoa ero oikeastaan on, että Vaasaan otetaan vähemmän hakijoita sisään ja toiseen tarkastusvaiheeseen etenevien määrä Vaasassa on 78.

Huom! Vaikkakin Vaasaan ja Helsinkiin on sama valintakoe niin et voi hakea kuin toiseen hakukohteeseen, siis joko Helsingissä tai Vaasassa aloitettavaan koulutukseen. Tämä erotuksena Turun ja Joensuun oikisten yhteistyöstä, jossa voit hakea molempiin hakukohteisiin.

 • Aloituspaikat yhteensä: 26
 • Aloituspaikat ensikertalaisille: 21
 • Valintakoepäivä: 25.5.2016 klo 12.00-16.00
 • Valintakoekirjojen julkaisupäivä: 6.4.2016
 • Sisäänpääsyprosentti (2015): 17.3 %
 • Pisterajat (2015): 52/82 (yhteispistejono) - 31/50 (koepistejono)
Tarkempi hakuinfo Opintopolussa.

Turku

Turun valintamenettelyyn vuonna 2016 ei ainakaan tämän hetkisen tiedon mukaan ole tulossa sen erikoisempia muutoksia kuin lukuajan lyhentyminen viidellä päivällä sekä tietenkin ensikertalaiskiintiö. Toisaalta etukäteen ei voi tietää mitä yllätyksiä valintakoekirjallisuus tai itse pääsykoe tuo tullessaan.


 • Aloituspaikat yhteensä: 140
 • Aloituspaikat ensikertalaisille: 105
 • Valintakoepäivä: 25.5.2016 klo 12.00-17.00
 • Valintakoekirjojen julkaisupäivä: 4.4.2016
 • Sisäänpääsyprosentti (2015): 11,7 %
 • Pisterajat (2015): 73/109 (yhteispistejono) - 46,5/80 (koepistejono)
Tarkempi hakuinfo Opintopolussa.

Pääsykoekirjat

Turun oikiksen pääsykoekirjojen määrä on viime vuosina vaihdellut kolmen ja neljän välillä, mutta aiheet tietenkin ovat vaihtuneet vuosittain. Tänä vuonna kirjoja oli kolme (aiheina mm. prosessioikeutta ja pankkioikeutta) ja pääsykoekirjallisuuden sivumäärä oli yhteensä 570. Turku kuitenkin järjesti hakijoille melkoisen yllätyksen, sillä yksi valintakoekirjoista oli englanniksi (Katja Weckström: Internet Commerce and Law), joka varmasti vaikeutti lukemista pääsykokeeseen, Turkuun hakijoiden tulee siis varautua ensi vuonnakin, että valintakoekirjana saattaa olla englannin kielinen teos, jonka tosin koen hieman epäreiluna - järjestetäänhän koulutus kuitenkin suomeksi.

Joensuu

Kuten jo ohimennen mainitsin, Joensuun valintakoe järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa. Tästä johtuen mm. valintakoekirjallisuus ja -tehtävät ovat samat Joensuuhun ja Turkuun sekä molempiin hakukohteisiin hakeminen samanaikaisesti on mahdollista. Joensuun kohdalla kuitenkin tulee ottaa huomioon pisteiden skaalaustapa yhteispistejonossa: "Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavat pisteet skaalataan kertomalla ne 0,63:lla, jotta niiden osuus yhteispistemäärästä on 40 %." Muutenkin Joensuussa ylioppilastodistuksesta saadaan eri tavalla lähtöpisteitä (max. 53) kuin Turussa (max. 29) ja suosittelenkin tutustumaan niiden määräytymisperusteisiin Opintopolussa.

 • Aloituspaikat yhteensä: 40
 • Aloituspaikat ensikertalaisille: 30
 • Valintakoepäivä: 25.5.2016 klo 12.00-17.00
 • Valintakoekirjojen julkaisupäivä: 4.4.2016
 • Sisäänpääsyprosentti (2015): 10,6 %
 • Pisterajat (2015): 82,56/133 (yhteispistejono) - 43,5/80 (koepistejono)
Tarkempi hakuinfo Opintopolussa.

Rovaniemi

Rovaniemi eroaa muista hakukohteista erityisesti ylioppilastutkinnon pisteytyksessä, sillä ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon enintään kuusi ainetta kun taas muihin hakukohteisiin otetaan huomioon vain neljä ainetta. Näin ollen lähtöpisteitä voi saada Rovaniemelle maksimissaan 42 yhteispistejonon maksimipistemäärän ollessa 122.

 • Aloituspaikat yhteensä: 140
 • Aloituspaikat ensikertalaisille: 105
 • Valintakoepäivä: 24.5.2016 klo 12.00 - 17.00
 • Valintakoekirjojen julkaisupäivä: 15.2.2016
 • Sisäänpääsyprosentti (2015): 24,3 %
 • Pisterajat (2015): 63,5/122 (yhteispistejono) - 46/80 (koepistejono)
Tarkempi hakuinfo Opintopolussa.

Pääsykoekirjat

Rovaniemelle on jo usean vuoden ajan pääsykoemateriaalina toimineet Oikeus tänään-teoksen eri artikkelit. Vuosittain päivitetyt teokset julkaistaan yleensä alkuvuodesta ja se sisältää artikkeleita oikeustieteen eri aloilta, joista tosin kaikki eivät kuulu pääsykoekirjallisuuteen. Tänä vuonna pääsykokeisiin luettiin artikkeleita mm. rikosoikeudesta, työoikeudesta sekä henkilöllisyys- ja persoonallisuusoikeudesta.Loppusanat

Postaus on vain pieni pintaraapaisu eri oikisten hakuinfoon ja koska niiden väliset käytännöt voivat erota toisistaan merkittävästikin niin suosittelen voimakkaasti tutustumaan oman mahdollisen hakuvaihtoehdon täydelliseen hakuinformaatioon Opintopolun sivuilla! Koska postaus kuitenkin kattaa eräitä tärkeitä tietoja hakemisesta niin toivoisin mahdollisen virheen huomatessanne kertomaan siitä kommenteissa ettei kukaan saa väärää tietoa hakemiseen liittyen.

Kertokaa kommenteissa myös mihin te aiotte hakea ensi keväänä tai mitä ajatuksia Helsingin pääsykokeen uudistukset herättävät teissä! :)


valintakoe hakijamäärä oikisEdit: Postaukseen päivitetty 21.1.2016 tieto Rovaniemen oikiksen pääsykoekirjojen julkaisupäivästä.

Edit2: Päivitetty 29.2.2016 tieto Helsingin ja Vaasan pääsykoekirjojen julkaisupäivästä.

Seuraa tai ota yhteyttä!


 • Facebook-ryhmä oikeustieteellisestä kiinnostuneille: Ryhmä on tarkoitettu kaikille oikikseen hakeville tai siitä kiinnostuneille, jossa voit keskustella kaikesta hakemiseen liittyvästä tai esimerkiksi välivuoden hyödyntämisestä.
 • BlogiUnelmanaOikis  Sähköposti-ilmoitukset uusista kirjoituksista saa päälle sivun oikeasta laidasta "Follow by Email" -kohdasta. Muista sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen vielä vahvistaa tilaus.
 • Sähköposti: unelmanaoikis@gmail.com Minulle voi vapaasti laittaa kysymyksiä blogiaiheisiin liittyvistä jutuista tai pyytää apua, jos joku muu oikisaiheinen asia mietityttää.
 • Twitter: @IiroRuolahti, jossa twiittailen satunnaisesti erinäisistä aiheista, jonka lisäksi re-twiittaan usein itseäni kiinnostavia juttuja.
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
 • Yhteydenotto- ja palautelomake: Löytyy sivun alareunasta. Jos toivot vastausta yhteydenottoosi, muista jättää lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi.
 • YouTube: Iiro Ruolahti, josta löytyy tällä hetkellä vain yksi video (podcast-jakso koskien opiskelijoiden asumistukea).

4 kommenttia:

 1. Tiedekunnan sivuilla koeajaksi on ilmoitettu tuo 12-16, mutta Opintopolussa 13-17? Kumpaakohan pitäisi sitten uskoa :D Itsellänikin on oikis tähtäimessä, joten tulen varmasti seurailemaan blogiasi tässä vuoden mittaan. Oletko osallistunut/osallistumassa jollekin valmennuskurssille?

  VastaaPoista
 2. Näin vastasivat Helsingin tiedekunnasta kun varmistin tuota kellonaikaa alkuviikosta: "Pahoitteluni virheestä opintopolun tiedoissa, valintakoe alkaa klo 12! Virheen pitäisi nyttemmin olla jo korjattu opintopolkuunkin." Eli tiedekunnan sivuja uskoisin tässä tapauksessa vaikka Opintopolkuun tuota virhettä ei olekaan vielä korjattu :D

  Tervetuloa lukemaan ja toivottavasti postaukset ovat mielenkiintoisia edes jollain tasolla! :) Onko ensimmäinen hakukerta vai? Osallistuin 2014 Pykälän etäkurssille ja tänä vuonna Varjovalmennuksen tarjoamalle kurssille. Ensi vuodesta en vielä tiedä muuta kuin sen, että ainakaan en ole menossa jonottamaan ulos Pykälän kursseja varten :D Ajattelin jossain vaiheessa omistaa yhden postauksen kokonaan valmennuskursseille ja siellä tulee varmaan enemmän pohdittua myös sitä mille kurssille sitä tulee itsekin sitten päädyttyä keväällä :)

  VastaaPoista
 3. Osaatko sanoa, että jos kirjat käy ostamassa julkisupäivänä paikan päältä niin onko niitä yleensä riittänyt kaikille halukkaille, vai jääkö osa porukasta nuolemaan näppejään?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En ole varma minkä oikiksen (Helsinki vai Turku) kirjoista puhut, mutta varmistin itse viime vuonna Helsingin kirjojen osalta, että eihän kirjat voi loppua kesken julkaisupäivänä ja vastaus oli, että ei voi.

   En ole myöskään ikinä kuullut minkään oikiksen osalta, että pääsykoekirjat loppuisivat kesken julkaisupäivän, joten voit olla levollisin mielin sen suhteen :)

   Poista