24. marraskuuta 2015

4 § Opiskelu avoimessa yliopistossa

Tässä postauksessa olisi tarkoitus kertoa yleisesti minkälaista opiskelu (Helsingin) avoimessa yliopistossa on ja sen hyödyntämisestä välivuotena sekä hakemisesta avoimen väylän kautta.


Miksi avoimeen yliopistoon?

Avoimessa opiskelu on ehdottomasti paras tapa valmistautua seuraavan kevään hakukertaan varsinkin jos olet hakenut vasta kerran. Ensimmäistä kertaa hakeneelle suurin etu on juridisen tekstin lukemiseen tottuminen tentteihin valmistautuessa, sillä monelle ensikertalaiselle lukiokirjoista juridisen tekstin lukemiseen siirtyminen aiheuttaa ongelmia. Lisäksi tenttikysymysten koostuessa lähinnä vain oikeustapaus- ja esseetehtävistä tulet saamaan harjoitusta myös vastaustekniikkaan minkä hallitseminen on edellytys valintakokeessa menestymisen kannalta. Viimeisimpänä hyötynä seuraavaa hakukertaa silmällä pitäen on yleisen tietämyksen karttuminen juridiikasta, joka tietenkin helpottaa pääsykoekirjojen ymmärtämistä nopeammin sekä se että avoimessa suorittamasi kurssi saattaa olla yksi pääsykoekirjallisuuteen kuuluvista aihealueista!

Avoimessa opiskelun hyödyt eivät kuitenkaan lopu tähän vaan opiskelusta on myös hyötyä pidemmällä tähtäimellä: saat hyväksiluettua suorittamasi kurssit tiedekunnassa kun pääset sisälle tai mikäli ovet tiedekuntaan eivät aukea yhteishaussa niin voit hakea avoimen väylän kautta. Avoimen väylän kautta sisäänpääseminen ei kuitenkaan ole mikään läpihuutojuttu, sillä ensinnäkin kursseja tulee olla suoritettu 55 opintopisteen verran, joka kestää ainakin kahden lukuvuoden ajan eli 2015 syksyllä opiskelun aloitettuasi olisit opintopisteiden puolesta valmis hakemaan keväällä 2017. Toinen hidastava tekijä on se, että suorittamiesi kurssien painotettu keskiarvo on oltava vähintään 3,75 ja tällaisen keskiarvon saavuttaminen ei onnistu ilman kunnollista valmistautumista tenttiin. Lisää tietoa avoimen väylän kautta pyrkimisestä sekä tilastotietoa viime vuosien alimmasta hyväksytystä keskiarvosta löydät täältä.

Minkälaista opiskelu avoimessa on?

Avoimessa opiskelu on hyvin itsenäistä puurtamista ja ne muutamat luennot mitä kursseilla on, ovat massaluentoja, jotka hyvin harvoin sisältävät muuta kuin luennoitsijan yksinpuhelua joitakin opiskelijoiden kysymyksiä lukuun ottamatta. Tosin esim. oikeusteorian ja työoikeuden kurssilla oli muutama erittäin lyhyt pari- tai ryhmätyö. Luennoilla ei ikinä ole ollut läsnäolopakkoa, mutta joissakin kursseissa luennoista pidetään erillinen kuulustelu, jonka suorittaminen on pakollista (jotta voit osallistua tenttiin) tai jolla korvataan osa tenttiin tulevasta kirjallisuudesta. Tästä syystä luennoilla kannattaa käydä ja tehdä muistiinpanoja, sillä kuulusteluista läpi pääseminen on vaikeaa  ellei mahdotonta  pelkkien luentokalvojen omatoimisella lukemisella. Lisäksi jos kuulustelulla korvataan jokin tehtävä tentissä, niin parempien pisteiden saaminen on helpompaa kuulustelun avulla kuin vastaamalla tentissä ko. tehtävään.

Suurin osa opiskelusta kuitenkin on tenttikirjallisuuden itsenäistä lukemista, jotka ovat sivumäärältään useinkin hyvin laajoja esim. perhe- ja jäämistöoikeuden kurssissa n. 600 sivua. Koska alueet ovat laajoja ja juridisen tekstin lukeminen on hidasta niin useinkaan aluetta ei ehdi lukemaan alusta loppuun yhtä kertaa enempää eikä se oikeastaan kannatakaan. Hyvien muistiinpanojen tekeminen lukemisen ohessa on tärkeää, jotta voit karsia turhan informaation pois sekä jos kyseessä on lakikirjatentti eli lakikirjojen käyttäminen tentissä on sallittu, niin on hyvä samalla selata ja tehdä merkintöjä lakikirjaan. Ohjeita lakikirjan käyttöön löydät täältä.

Mitä oikiskursseja Helsingin avoimessa yliopistossa voi opiskella?

Tällä hetkellä oikeustieteen kurssien opetustiedoista löytyvät seuraavat kurssit:
 • Asiakirjojen laadintakurssi (3 op)
 • Eurooppaoikeus (6 op)
 • Hallinto-oikeus (10 op)
 • Oikeushistoria (5 op)
 • Oikeusteoria (6 op)
 • Perhe- ja jäämistöoikeus (6 op)
 • Työoikeus (6 op)
 • Valtiosääntöoikeus (5 op)
 • Yksityisoikeuden johdantokurssi (3 op)
Lisäksi viime lukuvuonna tarjolla oli myös ympäristöoikeutta ja rikosoikeutta. Näiden kurssien lisäksi suosittelen osallistumaan maksuttomalle oikeustieteellisten aineiden opiskelua tukevalle kurssille, jossa opetetaan mm. lakikirjan käyttöä ja vastaustekniikkaa.

Mitä muita kursseja avoimessa kannattaa käydä oikista silmällä pitäen?

Tietenkin oikeustieteellisten kurssien käynti on etusijalla varsinkin kun vain ne lasketaan avoimen väylän kursseihin, mutta mikäli avoimessa törmää tilanteeseen, että oikiskursseja ei ole juuri tarjolla voi hyvänä vaihtoehtona olla muidenkin kurssien suorittaminen, jotka joutuisit oikiksessa kuitenkin käymään.

Ensinnäkin avoimen kautta voit käydä esimerkiksi ruotsin pakollisia kieliopintoja, jotka löydät täältä kyseisen oppiaineen kohdalta. Oikeustieteellisen tiedekunnan kielikurssit tunnistat opinto-ohjelmassa kurssin nimen perässä olevasta "oik"-lyhenteestä. Toinen kurssi joka tiedekunnassa tulee suoritettavaksi, mutta jonka voit käydä jo avoimessa on TVT-ajokortti. Se on erittäin simppeli tieto- ja viestintätekniikan perustietoja sisältävä kurssi, josta saat helpot kolme opintopistettä vähäisellä vaivalla :)

Erillisopinnot

Kun olet suorittanut avoimessa yliopistossa 30 opintopistettä oikeustieteen kursseja voit hakea suoritusoikeutta enintään neljään oikeusnotaarin tai maisteritutkintojen opintojaksoon. Erillisopinnot ovat loistava tapa vauhdittaa opiskeluita varsinkin jos avoimen kurssitarjonta on sillä hetkellä sinulle olematon tai kursseissa ei ole vaihtoehtona mielenkiintoista aihetta. Mikäli sinulle myönnetään erillisten opintojen suoritusoikeus, niin suoritat kurssin tiedekunnassa opiskelevien oikkareiden kanssa. Lisää tietoa erillisopinnoista ja hakukriteereistä löydät täältä.

Muuta huomioitavaa avoimessa opiskelusta

Avoimen yliopiston mukaan Johdatus oikeustieteeseen (3op) -kurssi on oltava suoritettuna ennen oikeustieteellisiin aineopintojaksoihin osallistumista. En tiedä miten tarkasti tätä valvotaan, mutta itse ainakin pystyin ilmoittautumaan muille kursseille normaalisti ennen kurssin suoritusta (tenttejä ennen olin kuitenkin suorittanut johdatuskurssin hyväksytysti). Suosittelen kuitenkin aloittamaan avoimen opinnot johdatuskurssin käymällä, oli sitten kokemusta oikeustieteen opinnoista tai ei.

Toinen tärkeä käytännön asia on se, että kurssit täyttyvät yleensä erittäin nopeasti (viidessä minuutissakin), joten suosittelen olemaan valmiina heti ilmoittautumisen avautuessa ettei jää rannalle ruikuttamaan!

Muut avoimet yliopistot

Ylempänä on keskitytty lähinnä vain Helsingin avoimessa yliopistossa opiskeluun, mutta tietenkin avoimessa opiskelun hyödyt ovat suurin piirtein samat muuallakin. Tähän kappaleeseen olen koonnut lähinnä vain linkkejä, joista saatte tarkempaa tietoa avoimen oikisopinnoista muualla kuin Helsingissä.

Lapin avoin yliopisto:
Aiemmin Rovaniemen oikikseen sai hyvityspisteitä avoimessa suoritetuista kursseista, mutta tämä käytäntö on poistunut (käsittääkseni tänä vuonna), joten niiden perässä avoimessa opiskeluita ei kannatta aloittaa. Tästä pääset tutustumaan Lapin avoimen yliopiston tarjoamiin oikiskursseihin.

Huom. Lapin yliopiston sivujen mukaan tiedekuntaan ei voi pyrkiä avoimen väylän kautta kuten esim. Helsingissä vaan oikeustieteiden tiedekuntaan pyrkivien on osallistuttava pääsykokeisiin.


Turun avoin yliopisto:
Turun avoimen yliopiston järjestämiin oikiskursseihin voi tutustua tältä sivulta löytyvien linkkien takaa tarkemmin. Turun oikikseen on mahdollista pyrkiä avoimen väylän kautta ilman pääsykoetta ja vuonna 2016 väylän kautta otetaan enintään kolme hakijaa. Tarkempaa tietoa väylän kautta hakemisesta ja opiskelijavalinnan kriteereistä löydät täältä.Itä-Suomen avoin yliopisto:
Itä-Suomen avoin yliopisto tarjoaa aivan järkyttävän määrän oikeustieteellisiä opintoja (useamman sadan opintopisteen verran) ja kursseihin voit tutustua täällä. Tosin Joensuun oikiksen sivujen mukaan oikeustieteellisen alan erillisvalinnassa opiskelijoita valitaan ainoastaan maisterihaussa, joten avoimessa suoritettujen kurssien perusteella ei voi hakea suorittamaan oikeustieteiden maisterin tutkintoa kuten Turussa ja Helsingissä. Sen sijaan avoimessa yliopistossa (oikeustieteen) opintoja suorittanut hakija voidaan valita suorittamaan hallintotieteiden kandidaatin ja hallintotieteiden maisterin tutkintoa. Tästä tarkemmin täällä.

Yllä olevat tiedot olivat kuitenkin vuoden 2015 hakuinfoa, joten hakumenettelyiden muuttuminen voi olla hyvinkin mahdollista vaikkakin epäilen avoimen väylän mahdollisuutta myöskään vuonna 2016, sillä Opintopolussakaan siitä ei ole mitään tietoa (kun taas Turun ja Helsingin avoimen väylän hausta on). Mikäli kuitenkin asia jää mietityttämään niin kannattaa varmistaa se tiedekunnalta.


Erilaiset opistot:
Oikeustieteellisiä kursseja voi suorittaa myös erilaisissa opistoissa jotkut näistä toimivat yhteistyössä oikeustieteellisten tiedekuntien kanssa. Tietoni opistoista ovat kuitenkin hyvin rajalliset, joten tarkempaa tietoa esim. siitä lasketaanko heillä suoritettuja kursseja avoimeen väylään tai hyväksiluetaanko niitä tiedekunnassa opintoihin saa itse opistoilta ja tiedekunnilta.


Tästä postauksesta tulikin yllättävän pitkä, joten teen vielä toisen osan avoimessa opiskelusta, mutta kerron siinä tarkemmin minkälaisia eri kurssit olivat ja omasta opiskelusta avoimessa. Jos sinulle tulee jotain kysymyksiä aiheeseen liittyen niin kysy ihmeessä kommenteissa tai sähköpostilla (unelmanaoikis@gmail.com)!

Seuraa tai ota yhteyttä!

 • Facebook-ryhmä oikeustieteellisestä kiinnostuneille: Ryhmä on tarkoitettu kaikille oikikseen hakeville tai siitä kiinnostuneille, jossa voit keskustella kaikesta hakemiseen liittyvästä tai esimerkiksi välivuoden hyödyntämisestä.
 • BlogiUnelmanaOikis  Sähköposti-ilmoitukset uusista kirjoituksista saa päälle sivun oikeasta laidasta "Follow by Email" -kohdasta. Muista sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen vielä vahvistaa tilaus.
 • Sähköposti: unelmanaoikis@gmail.com Minulle voi vapaasti laittaa kysymyksiä blogiaiheisiin liittyvistä jutuista tai pyytää apua, jos joku muu oikisaiheinen asia mietityttää.
 • Twitter: @IiroRuolahti, jossa twiittailen satunnaisesti erinäisistä aiheista, jonka lisäksi re-twiittaan usein itseäni kiinnostavia juttuja.
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
 • Yhteydenotto- ja palautelomake: Löytyy sivun alareunasta. Jos toivot vastausta yhteydenottoosi, muista jättää lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi.
 • YouTube: Iiro Ruolahti, josta löytyy tällä hetkellä vain yksi video (podcast-jakso koskien opiskelijoiden asumistukea).

4 kommenttia:

 1. Hei jos täällä on muitakin jotka lukee tätä niin kannattaa varmaan päivittää tieto että Lapissa on tänä keväänä avattu avoimen väylä oikikseen

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Moikka,

   hyvä huomio! :) Tiedot ovat kuitenkin kasattu tietoisesti blogikirjoitusten muotoon ja on oletettavaa, että osa blogikirjoitusten tiedoista vanhenee ajan myötä.

   Päivitän kuitenkin ehdottomasti tuon tiedon muiden ohella, kun teen uuden blogikirjoituksen opiskelusta avoimessa yliopistossa. Lähtökohtaisesti näitä vanhoja kirjoituksia ei ole tarkoitettu päivitettäväksi, vaan ne edustavat kirjoitusaikaista tietoa.

   - Iiro / UnelmanaOikis

   Poista
  2. Kiinnostaisi päivitetty versio aiheesta, kiitos jos sen teet! 😊

   Poista
  3. Jos julkaisen päivitetyn kirjoituksen tänä vuonna, se tulee elo- tai syyskuussa :)

   Toki vielä en uskalla luvata varmaksi, että ehdin kirjoittamaan päivitetyn version, sillä en tiedä vielä alkusyksyn aikatauluani.

   - Iiro / UnelmanaOikis

   Poista