26. joulukuuta 2015

5 § Opiskelu avoimessa yliopistossa osa 2

Viimeisimmästä postauksesta onkin ehtinyt vierähtää jo tovi, pahoittelut tästä! Tarkoitus oli kirjoittaa tämä kakkososa heti ensimmäisen perään, mutta eteen tulikin kaikenlaisia kiireitä ja kirjoittaminen unohtui. Aloitin mm. harjoittelun eräässä juridiikan alan työpaikassa, jossa tulen olemaan pääsykoekirjojen ilmestymiseen saakka. Voin mahdollisesti kirjoittaa tästäkin jossain vaiheessa mikäli jotakuta kiinnostaa vaikkakaan työtehtäväni eivät ole kovinkaan ihmeellisiä :)

Olen laittanut itselleni muistiinpanoihin ylös paljon erilaisia aiheita mistä haluaisin kirjoittaa, joten yritän aktivoitua enemmän blogin pitämisessä. Koska mitään takeita postausten säännöllisyydestä tai aikataulusta ei kuitenkaan ole, suosittelen tilaamaan ilmoitukset uusista julkaisuista sähköpostiinne! Sähköposti-ilmoitukset voitte tilata syöttämällä blogin oikeassa reunassa olevaan "Follow by email" boxiin sähköpostiosoitteenne ja seuraamalla pop up-ikkunaan / sähköpostiin tulevia ohjeita.

Ilahduttavan moni on myös äänestänyt gallupissa, joka löytyy blogin yläosasta, ja mikäli ette ole vielä äänestäneet ja olette hakemassa ensi keväänä oikikseen niin äänestäkää ihmeessä, sillä on mukava katsoa mihin blogiin eksyneet hakijat ovat hakemassa. Valitettavasti mobiiliversiolla gallupia ei näy tai ainakaan en ole löytänyt asetuksista tapaa saada sitä näkyviin.


Ja sitten itse aiheeseen eli avoimessa yliopistossa opiskeluun! Ensimmäinen osa oli enemmänkin yleiskatsaus avoimessa opiskeluun, kun taas tässä kerron lähinnä omasta opiskelusta avoimessa yliopistossa.

Suoritetut opinnot

Esittelypostauksessani vajaa kaksi kuukautta sitten kerroin suorittaneeni 36 opintopisteen verran oikeustieteen opintoja. Tämän jälkeen olen suorittanut kahdeksan opintopistettä lisää, joista yksi tosin ei ole oikeustieteellinen kurssi (TVT-ajokortti), mutta se kuuluu oikeusnotaarin tutkintoon. Yhteensä olen suorittanut siis 44 opintopistettä avoimessa yliopistossa keskiarvoni ollessa tasan 2,5. Avoimen väylän kautta haettaessa keskiarvo kuitenkin lasketaan eri tavalla (painotettu keskiarvo) keväästä 2016 alkaen ja tämän mukainen keskiarvoni on n. 2,4. Tässä on selitetty erittäin hyvin ja yksinkertaisesti kuinka painotettu keskiarvo lasketaan. Keskiarvossani on paljon parantamisen varaa ja oikikseen päästessäni aionkin uusia ainakin kurssit joiden arvosana on alle kolmosen, sillä keskiarvolla voi olla merkitystä sekä vaihtoon että töihin haettaessa.
Kerron nyt jokaisesta kurssista (suoritusjärjestyksessäni) lyhyesti minkälainen esim. suoritustapa ja tenttikirjallisuus oli, jotta saisitte hieman paremman kuvan siitä minkälaista opiskelu avoimessa on. Lisäksi laitan kurssikuvauksen loppuun arvosanan, jonka sain koko kurssista.

 • Johdatus oikeustieteeseen (2 op)
Suorittaessani kurssin syksyllä 2014 oli se vielä nykyisen kolmen opintopisteen sijaan kahden op:n laajuinen kurssi. Kurssi oli kaikessa tylsyydessään melko simppeli: muutama luento mm. oikeuslähdeopista ja oikeushistoriasta, jonka jälkeen oli tentti, jossa muistaakseni oli vain kaksi tehtävää. Tenttimateriaaliin kuului luennoilla käydyt asiat ja netissä olleet lyhyehköt tekstit eri aiheista, joten kurssin läpäisi hyvin pienellä vaivalla.
- Arvosana: Hyväksytty

 • Työoikeus (6 op)
Työoikeuden kurssi suoritettiin kahdessa osassa: luentotentillä ja lakikirjatentillä. Kurssiin kuului melko paljon luentokertoja ja luennoitsijat olivat asiantuntevia. Luennot olivat tuttuun tapaan  muutamaa parityötehtävää lukuun ottamatta — massaluennointia, joiden jälkeen oli luentotentti, jonka suorittaminen ennen lakikirjatenttiä oli pakollista, mutta siitä oli mahdollista saada 0,5-3 hyvityspistettä lakikirjatenttiin. Luentotentti ei todellakaan ole mikään läpihuutojuttu, sillä itsekin hyvin valmistautumalla sain vain yhden hyvityspisteen ja moni muukin koki tentin vaativaksi. Hereillä oleminen luennoilla sekä hyvät muistiinpanot ovat luentotentissä menestymisen edellytys ja varsinkin työaikalaista luennoineen henkilön diat olivat hyvin tiukat eikä niistä olisi saanut mitään irti jälkeenpäin ilman muistiinpanoja.
Luentotentin jälkeen alkoikin lukeminen lakikirjatenttiin, joka tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että tentissä saa käyttää lakikirjoja apuna. Tenttialue oli poikkeuksellisen laaja  reilusti yli tuhat sivua  vaikka yhden opintopisteen pitäisi vastata n. 150 sivua. Urakkaa ei helpottanut se, että työoikeus ei mielestäni ole oikeudenalana sieltä helpoimmasta päästä ja työaikalain sekä työehtosopimusten ymmärtäminen olikin melko työlästä juridiikan opintoja vasta aloittavalle henkilölle. Sain luettua alueen läpi kerran, mutta onneksi osallistuin avoimen järjestämään opintopiiriin, jossa oli vajaa kymmenen kurssilaista, joiden kanssa jaoimme alueen osiin ja jokainen teki omasta alueestaan muistiinpanot ja esittelivät ne muille.
Jos luentotentti ei ollut mikään läpihuutojuttu niin myöskään lakikirjatentti ei tehnyt tähän minkäänlaista poikkeusta. Tentissä oli muistaakseni viisi tehtävää ja kaikki olivat joko essee- tai oikeustapaustehtäviä. Lakikirjatenteissä kannattaa varautua olemaan koko käytettävissä olevan ajan (viisi tuntia) sekä ottamaan evästä mukaan. Tentteihin valmistautuessa kannattaa aina käydä lävitse vanhoja tenttikysymyksiä tiedekunnan sivuilta kyseisen oppiaineen alta, sillä minunkin työoikeuden tentissä eräs esseekysymys oli esiintynyt muutaman kerran aiemmin. Lisäksi tenttiohjeissa usein lukee, että pykälien kopioinnista ei saa pisteitä, mutta mikäli teillä ei ole harmainta aavistustakaan mitä tehtävään vastaisi, mutta tiedätte mikä pykälä siihen liittyy niin kopioikaa se vain kylmästi paperille, sillä itse sain yhdestä esseekysymyksestä kuusi pistettä suoralla pykäläkopioinnilla :D Tähän käymistäni kursseista sanoisin työoikeuden olleen aiheeltaan sekä tentiltään vaikein.
- Arvosana: 2

 • Ympäristöoikeus (6 op)
Siinä missä työoikeuden kurssista riitti paljon kerrottavaa niin ympäristöoikeuden kanssa asia on toisin, sillä kurssin suorittamistapa oli erittäin simppeli. Aluksi oli muutama luentokerta, jotka piti nuorehko oikeustieteen maisteri (OTM), joka ei kieltämättä ollut maailman innostavin tai taitavin luennoitsija ja kurssi suoritettiin kokonaisuudessaan lakikirjatentillä. Ympäristöoikeudessa tenttialue oli tiedekunnan määräysten mukainen (vajaa 900 sivua) ja muutenkin kirjat olivat helppolukuisia verrattuna työoikeuden teoksiin vaikkakaan ympäristöoikeus aiheena ei niin paljoa kiinnostanutkaan. Itse asiassa reputin ensimmäisen tenttikerran, sillä olin lukenut alueesta vain kolmasosan, mutta toisella kerralla tentti meni läpi kivuttomasti vaikka en ollut tälläkään kerralla saanut luettua koko aluetta loppuun edes kerran. Lakikirja on kuitenkin ystävä ja sen hakemiston avulla onnistuin löytämään oikeustapaustehtäviin relevantit säännökset melko hyvin ja esseihinkin sepustin onnistuneesti jotakin. Vähäinen opiskelu tenttiin jäi kuitenkin harmittamaan ja tulen varmasti uusimaan tämän kurssin tiedekuntaan päästyäni varsinkin kun yhden tenttikysymyksen voi korvata luennoille osallistumalla (tämä ei siis ollut mahdollista avoimessa).
- Arvosana: 2

 • Oikeusteoria (6 op)
Oikeusteorian kurssia odotin sinänsä, sillä yksi kevään 2014 pääsykoekirjoista oli oikeusteoriaa ja ajattelin kurssin asioiden avautuvan nopeammin tästä syystä. Olin kuitenkin väärässä, sillä oikeusteoria on aika korkealentoista tavaraa ja oikeudenalana se ei juuri kiinnosta minua. Kurssin suorittamistapa erosi edeltävistä siinä, että oikeusteoriassa ei tietenkään ollut lakikirjatenttiä vaan normaali kirjallisuustentti, mutta luentosarjan aikana palautetut esseetehtävät korvasivat kaksi tentin kolmesta kysymyksestä. Luennoitsijoita oli kolme ja jokainen piti omasta aiheestaan pari-kolme luentokertaa ja tämän jälkeen hänelle palautettiin (kotona tehty) esseetehtävä. Esseiden aiheet olivat vapaavalintaisia yhtä lukuun ottamatta ja arvostelukaan ei tuntunut niin tiukalta. Tämä oli onni, sillä kirjallisuustenttiin luettava ainoa kirja olikin totaalista hepreaa, kuten huomaatte jäljempänä olevasta kuvasta :D Tentissä olleesta ainoasta (essee)kysymyksestä tuli kuitenkin saada puolet oikein kurssin läpäistäkseen vaikka palautettavista esseetehtävistä olisikin saanut täydet ja muistaakseni taisinkin rimaa hipoen saada tuosta kysymyksestä 5/10 pistettä.
- Arvosana: 3

Kaarlo Tuori oikeuspositivismi oikeusteoria
Vielä tänäkään päivänä tämän kirjan (Kaarlo Tuori: Kriittinen oikeuspositivismi) sisältö ei meinaa aueta.

 • Yksityisoikeuden johdantokurssi (3 op)
Nimensä mukaisesti kurssissa käytiin vain johdattelevasti läpi yksityisoikeuden oikeudenaloja (mm. esineoikeus ja velvoiteoikeus) ja kurssi suoritettiin lyhyellä tentillä, jossa tehtävät olivat "selitä käsite" tyyppisiä. Tästä kurssista ei ole sen erikoisempaa kerrottavaa kuin että luennoilla kuuntelemalla ja jopa luentokalvojen huolellisella läpilukemisella pärjäsi hyvin.
- Arvosana: Hyväksytty

 • Hallinto-oikeus: Hallintomenettely- ja hallintoprosessioikeus (5 op)
Hallinto-oikeus on tosiasiassa 10 opintopisteen kurssi, mutta suoritin siitä vain toisen osasuorituksen reputtamisen ja pääsykokeen takia. Tenttikirjallisuus on nimittäin koko kurssissa n. 1500 sivua ja samaan aikaan olisi pitänyt lukea ympäristöoikeuden tenttiin ja lopputuloksena oli surkea valmistautuminen sekä hylätty arvosana molemmista :D Toisella tenttikerralla päätikin tehdä vain toisen osasuorituksen hallinto-oikeudesta ja toinen jäi suorittamatta kokonaan, sillä tentti siitä olisi ollut pari viikkoa pääsykokeen jälkeen enkä oletettavasti sitten tuohon jaksanut enää lukea.
Kurssi noudatti tuttuun tapaan luennot+lakikirjatentti -suoritustapaa ja luennoitsijat olivat mukavan energisiä nuoria tohtorikoulutettavia. Hallinto-oikeus aiheenakin oli helposti ymmärrettävää, sillä jokainen on elämänsä aikana todennäköisesti törmännyt hallinto-oikeudellisiin asioihin esim. opintotukihakemusten muodossa. Molempien osasuoritusten tentit koostuivat kahdesta kysymyksestä, joista toinen oli essee- ja toinen oikeustapaustehtävä eivätkä kysymyksetkään olleet erityisen vaikeita, mitä nyt esseetehtävissä on hieman kyse tuuristakin että osuuko tehtävä juuri siitä sivusta tai aiheesta jonka muistat hyvin.
- Arvosana: 3 (toinen 5op:n osasuoritus hylätty/suorittamatta)

 • Perhe- ja jäämistöoikeus (6 op)
Perhe- ja jäämistöoikeuden kurssi taisi olla ensimmäinen missä jätin luentoja väliin, sillä luennoilla istuminen tässä kurssissa oli täyttä tuskaa. Kurssilla oli erittäin paljon vanhempia henkilöitä (kuten avoimen kursseilla yleensäkin on), mutta tällä kertaa osa näistä henkilöistä pilasi luentojen mielekkyyden täysin. Kurssin keskeisistä aiheista eksyttiin jatkuvasti johonkin kurssilaisen aivan absurdiin tilanteeseen tai kuuntelemaan kuinka ennen vanhaan asiat olivat paremmin. Luentosarjasta oli kuitenkin tentti, joka tuli läpäistä ennen lakikirjatenttiin osallistumista ja onnistuin kuin ihmeen kaupalla pääsemään sen läpi pelkillä luentokalvojen selauksella. Lakikirjatenttiin sen sijaan valmistauduin erittäin hyvin, sillä tein toisesta tenttikirjasta 99 sivun muistiinpanot joita lueskelin useampaankin kertaan. Valitettavasti tämä ei näkynyt kuitenkaan tentissä, sillä pääsin vain yhden pisteen turvin tentistä läpi, joka tietenkin jäi harmittamaan. Kurssista jäi paljon opittavaa, sillä kieltämättä monikin asia jäi aukeamatta ja kurssin uudelleensuorittaminen tiedekunnassa ei olisi yhtään huono idea jo pelkästään arvosanankin takia. Vinkkinä tämän kurssin suorittamiseen voin sanoa sen, että ainakaan itse en nähnyt viimeaikaisissa tenteissä yhtäkään kurssin toiseen kirjaan (Perintöverokirja) liittyvää kysymystä, joten sinänsä voisin uskaltaa luvata, että tuon kirjan lukemisen voi jättää vähemmälle tenttiin valmistautuessa.
- Arvosana: 1

 • Valtiosääntöoikeus (5 op)
Valtiosääntöoikeuden kurssi on viimeisin oikeustieteellinen kurssi, jonka olen suorittanut vaikkakin suoritin sen luentokurssin jo helmikuussa. Luentokurssi oli kahden opintopisteen laajuinen ja se suoritettiin palautettavalla esseetehtävällä. Kyseinen esseetehtävä oli esimerkiksi oikeusteorian esseetehtäviin verrattuna hyvin helppo, sillä esseessä oli monta alakohtaa, joista yhdessä kysyttiin mm. sitä mitä olet oppinut kurssin aikana. Tuolla esseellä korvattiin osa lakikirjatentin kirjallisuudesta ja yksi tenttitehtävä, joten luettavaksi alueeksi jäi melko inhimillinen määrä sivuja eli reilut viisisataa. Tentti tuntuikin menevän nappiin ja suuri osatekijä oli se, että tein lakikirjatentin lokakuussa ja kirjallisuus sisälsi hyvin paljon yhtäläisyyksiä viime keväänä olleen pääsykoekirjan kanssa, itse asiassa jopa niin paljon että huomasin pääsykoekirjan olevan hyvin pitkälti copy pastea yhdestä tenttikirjasta. Positiivinen yllätys oli myös se, että yksi tenttikysymys käsitteli perusoikeuksien yleisiä rajoittamisperusteita, jotka olin tankannut jo keväällä päähän ja sainkin tuosta tehtävästä 9/10 pistettä :) 
Kurssin suorittamisen jälkeen sattui melko erikoinen tapaus, kun pyysin omista tenttivastauksistani kopioita itselleni, sillä tahdon aina käydä jälkeenpäin omat vastaukset läpi. Olin menettänyt jo toivon kopioiden saamisesta, sillä pyynnöstäni oli jo kulunut reilu kuukausi kunnes yhtäkkiä sain sähköpostiin kuvat tenttivastauksistani ja avoimen yliopiston opintosihteeriltä viestin, että yksi tarkastajista oli nostanut tarkastamansa tehtävän arvostelua. Eriskummalliseksi tästä teki sen, että en ollut missään vaiheessa valittanut pisteistäni tai pyytänyt uudelleentarkastamista, joka sai hieman pohtimaan tiedekunnan tarkastustoimintaa.
- Arvosana: 4

 • TVT-ajokortti (3 op)
Kuten sanottua TVT-ajokortti ei ole oikeustieteellinen kurssi, mutta se kuuluu oikeusnotaarin tutkintoon. Kurssi on äärimmäisen yksinkertainen, jossa käydään läpi mm. tekstinkäsittelyohjelmien perustoimintoja ja tentinkin läpäisee melkeinpä ilman minkäänlaista valmistautumista.
- Arvosana: Hyväksytty


Meneillään olevat opinnot

 • Oikeushistoria (5 op)
Tällä hetkellä suoritan ainoastaan oikeushistorian kurssia ja siitäkin olen suorittanut jo luentokurssin, jolla jälleen korvataan osa tenttikirjallisuudesta ja yksi kysymys tentissä. Oikeushissan luentotentti oli taas niitä tenttejä joihin kannattaa valmistautua huolella sekä tehdä hyvät muistiinpanot luennoilla, sillä luentokalvot olivat hyvin niukat. Luennoilla suosittelen käymään jo pelkästään Jukka Kekkosen takia, joka oli erittäin värikäs persoona ja erinomainen luennoitsija!
Olen aloittanut kirjallisuustenttiin (25.1) lukemisen hyvissä ajoin (jos sitä lukemiseksi voi edes sanoa), sillä lisähaasteen lukemiseen tuovat kaksi englannin kielistä tenttikirjaa. Sanoisin englannin kielen taitoni olevan hyvä, mutta juridisen tekstin lukeminen englanniksi on kieltämättä työlästä, varsinkin kun haluaisin pitää varasuunnitelmani eli avoimen väylän mahdollisena, joten pelkkä läpipääsy kurssista ei lämmittäisi mieltä.

oikeushistoria oikis tentti
Oikeushistorian tenttikirjallisuus.Tästä postauksesta tuli tarkoitettua paljon pidempi vaikka karsin kirjoittaessakin joitakin kohtia pois, mutta ehkä tämä toimii jonkinlaisena kompensaationa siitä, että edellisestä kirjoituksesta on jo vierähtänyt kuukausi. :D Seuraavassa postauksessa ajattelin palata muistelemaan edellisiä hakukertojani ja kertoa tarkemmin minkälainen urakka taas ensi keväänä odottaakaan kaikkia hakijoita :)

PS. Kevään 2017 yhteishaku

Kuluneen kuukauden aikana uutisoitiin, että keväällä 2017 olisi tarkoitus ottaa käyttöön myös oikeustieteellisellä alalla yhteishaku, mutta tästä ei ole vielä sen erikoisempaa tietoa tihkunut. Alla on kuitenkin muutama linkki aiheeseen liittyen.


PPS. HY Avoin Yliopisto / Oikeustiede Facebook -ryhmä

Facebookista löytyy nyt Helsingin avoimen yliopiston luoma Facebook -ryhmä oikeustieteiden kursseja opiskeleville, jossa ei kylläkään ole keskustelua vaikka jäseniä on lähemmäs sata. Käykää kuitenkin liittymässä ryhmään, jos keskustelukin lähtisi osallistujamäärän myötä nousuun ja opintosuunnittelijat sattuisivat julkaisemaan siellä hyödyllistä tietoa tulevista kursseista!

Seuraa tai ota yhteyttä!

 • Facebook-ryhmä oikeustieteellisestä kiinnostuneille: Ryhmä on tarkoitettu kaikille oikikseen hakeville tai siitä kiinnostuneille, jossa voit keskustella kaikesta hakemiseen liittyvästä tai esimerkiksi välivuoden hyödyntämisestä.
 • BlogiUnelmanaOikis  Sähköposti-ilmoitukset uusista kirjoituksista saa päälle sivun oikeasta laidasta "Follow by Email" -kohdasta. Muista sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen vielä vahvistaa tilaus.
 • Sähköposti: unelmanaoikis@gmail.com Minulle voi vapaasti laittaa kysymyksiä blogiaiheisiin liittyvistä jutuista tai pyytää apua, jos joku muu oikisaiheinen asia mietityttää.
 • Twitter: @IiroRuolahti, jossa twiittailen satunnaisesti erinäisistä aiheista, jonka lisäksi re-twiittaan usein itseäni kiinnostavia juttuja.
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
 • Yhteydenotto- ja palautelomake: Löytyy sivun alareunasta. Jos toivot vastausta yhteydenottoosi, muista jättää lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi.
 • YouTube: Iiro Ruolahti, josta löytyy tällä hetkellä vain yksi video (podcast-jakso koskien opiskelijoiden asumistukea).