28. joulukuuta 2016

17 § Fuksisyksy

Viimeisestä postauksesta on kulunut lähes kuusi kuukautta ja kirjoitustauon ei pitänyt todellakaan venähtää näin pitkäksi! Heinäkuu meni töissä ja elokuu lomaillessa, jonka jälkeen oikis jo alkoikin ja blogin päivitys vain jäi. Vihdoin kuitenkin otin itseäni niskasta kiinni ja päätin palata kertomaan kuulumisia sekä millaista se opiskelu onkaan tiedekunnassa. Nyt kun syyslukukausi on paketissa, onkin helppo käydä läpi, mitä kaikkea fuksisyksy pitikään sisällään.

Disclaimer: Jostain syystä Helsingin oikeustieteellisessä ensimmäistä vuotta opiskelevia sanotaan phukseiksi, mutta itse tykkään paljon enemmän yleisestä fuksi-ilmaisusta. Tämä siis nippelitietona kiinnostuneille.

Ottakaa myös huomioon, että kirjoitan kaikista käytännöistä yms. kursseista puhuessani vain siitä, miten asiat ovat Helsingin oikeustieteellisessä ja esim. arvostelujen määräytyminen saattaa hyvinkin erota eri tiedekunnissa Helsingin vastaavasta. Aivan postauksen lopussa on vielä lyhyt käsitelista, joistakin mahdollisesti epäselvistä käsitteistä.

Opintojaksojen / kurssien nimiä klikkaamalla pitäisi avautua WebOodin sivu, missä on kuvattu tarkemmin ko. kurssin sisältö. Jotkut linkit toimivat ja jotkut eivät johtuen siitä, että WebOodi on paikoittain hieman buginen, mutta mikäli olette kiinnostuneet selaamaan tarkemmin Helsingin oikiksen kursseja, niin se onnistuu seuraavasti:

1. Mene WebOodin etusivulle
2. Valitse vasemmalta Opinto-oppaat
3. Valitse Oikeustieteellinen tiedekunta
4. Valitse Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas, 2016-17
5. Valitse Tutkintorakenteet
6. Valitse Oikeusnotaarin tutkinto (tai Oikeustieteen maisteri, jos haluat selata sen kursseja)
7. Klikkailemalla "+" -merkkejä saat auki kursseja ja niiden osasuorituksia

Kurssien sisältöjä pääsee myös katsomaan kätevästi tiedekunnan pdf-koosteesta.


Orientaatioviikko (1op)

Opinnot alkoivat maanantaina 29.8 orientaatioviikolla, jossa käytiin läpi aivan perusasioita oikiksessa opiskelusta kuten mm. tutkintorakennetta.  Luentoja oli maanantaista torstaihin muutama per päivä ja perjantaina yliopistolla oli vain avoimet ovet. Itse jätin suurimman osan luennoista väliin, koska ne eivät yksinkertaisesti antaneet vaihtoinfoa lukuun ottamatta mitään uutta tietoa :D Tästä orientaatiokurssista sai kuitenkin yhden opintopisteen, vaikka ainoa asia minkä kurssia varten tein, oli jonkin sortin kyselyyn vastaaminen.

Oikeudellisen ajattelun perusteet (4op)

Orientaatioviikon jälkeen seuraava kurssi oli Oikeudellisen ajattelun perusteet (tutummin OAP), josta ei kyllä ole paljoa kerrottavaa. Luennot olivat oikeushistoria ja -teoria painotteisia ja läpi päästäkseen piti tehdä kaksi ryhmätyötä sekä yksi itsenäinen esseetehtävä. OAP-kurssikin arvosteltiin hyväksytty-hylätty -asteikolla, joten oletettavastikaan monikaan ei jaksanut tähän panostaa. Kurssi oli muutenkin aivan järkyttävästi järjestetty, sillä nimenomaan tällaisella ensimmäisellä aloituskurssilla pitäisi opettaa jotain yleispäteviä oppeja juridiikasta ja oikeudellisesta järjestelmästä, jotta näihin ei tarvitsisi myöhemmin käyttää aikaa pakollisissa aineopinnoissa. Kurssilta ei kieltämättä jäänyt yhtään mitään hyödyllistä käteen tulevia kursseja varten, joten toivottavasti kurssi tulee muuttumaan opintouudistuksen myötä!


oikis essee oikeushistoria
Ote OAP:n esseestä

Yliopistossa opetus jakaantuu periodeihin, jotka vastaavat kutakuinkin esimerkiksi lukioiden jaksoja. Periodeita on Helsingin yliopistossa neljä ja ne jakautuvat seuraavasti lukuvuonna 2016-2017:

I opetusperiodi 5.9.-23.10.
Tentti- ja lukuviikko 24.10.-30.10.

II opetusperiodi 31.10.-18.12.
Tentti- ja lukuviikko 19.12.-23.12.

III opetusperiodi 16.1.-5.3.
Tentti- ja lukuviikko 6.3.-12.3.

IV opetusperiodi 13.3.-7.5.
Tentti- ja lukuviikko 8.5.-14.5.


Pakollisten aineopintojen aloitus

Kun ensimmäisen yhteinen kurssi oli ohi, alkoi suurimmalla osalla opintoputken mukaisesti valtiosääntöoikeuden opetus. Itse olin suorittanut tämän kurssin jo syksyllä 2014 avoimessa yliopistossa ja sain sen automaattisesti hyväksiluettua ilman mitään erilaisia toimenpiteitä. Jälleen kerran suosittelen vahvasti avoimessa yliopistossa opiskelua, mikäli vietätte tällä hetkellä välivuotta ja haluatte edistää opintojanne ja/tai valmistautua pääsykokeeseen. Muutenkin ensimmäisen OAP-kurssin jälkeen fuksit alkoivat eriytyä hieman eri kursseihin, sillä yliopistossa vallitsee tunnetusti akateeminen vapaus ja kurssit saa suorittaa varsinkin (Helsingin) oikeustieteellisessä erittäin joustavasti omaan tahtiin. Tietenkin opintoputken seuraamista suositellaan, sillä näin varmistetaan, ettei opetukset mene päällekkäin, mutta oma-aloitteinen opiskelija kyllä osaa ja saa järjestettyä opintonsa kätevästi myös makunsa mukaan suoritettavaksi. 

Monet ottivat tutkintoon kuuluvia äidinkielen kursseja (ON-tutkintoon kuuluu niitä 5op:n verran) tai muita tutkintoon kuuluvia kursseja, joille ei ole suositeltua suoritusajankohtaa. Itse kävin tässä välissä HOPS-kurssin, jossa ei ollut myöskään hirveästi mitään tehtävää. Syyskuun loppu ja lokakuun alku kuluivat omalta osaltani lähinnä tapahtumissa (esim. excut) käymisestä ja tutustumisesta yliopistoelämään ja ohessa oli myös muuton toteuttamista, joten opinnot eivät juuri edenneet. Olin kuitenkin tietyllä tavalla "ansainnut" tämän laiskottelun, koska siinä missä toiset tekivät juuri tässä vaiheessa erinäisiä pikkukursseja, niin olin itse suorittanut ne jo avoimessa yliopistossa.

Ympäristöoikeus (6op)

Lokakuun puolessa välissä aloitin ns. varsinaisen opiskelun ja päätin yrittää ympäristöoikeuden kurssin arvosanan korottamista, sillä olin saanut siitä avoimessa yliopistossa arvosanaksi 2. Arvosanat yliopistoissa määräytyvät asteikolla 0-5 tai asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvosana 0 tarkoittaa tässä tapauksessa hylättyä. Se, miten arvosanat määräytyvät oikeustieteellisen tenteissä selviää Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevista pysyväismääräyksistä sivulta 13.

Putken mukaisesti ympäristöoikeus tulisi vasta toisena vuotena, mutta koska kalenterissani oli tyhjää muiden fuksien suorittaessa valtiosääntöoikeutta, niin päätin yrittää arvosanan korotusta. Jo tällä kurssilla tuli hyvin ilmi tiedekuntamme ongelmat opetusjärjestelyissä, joita Suomen hallituksen leikkaukset ovat pahentaneet. Tarkemmin yksityiskohtia tietämättä kurssin vastuuhenkilö teki ratkaisun, että kaikki ympäristöoikeuden luentokurssille (2op) ilmoittautuneet saivat tekemättä mitään tuon suorituksen ja näin ollen n. 300 sivua vähemmän luettavaa itse tenttiin ja korvattua automaattisesti yhden tenttikysymyksen. Itse en osallistunut ko. luentokurssille, sillä olin suorittanut sen avoimessa ja näin onneksi opiskelijamyönteisen ratkaisun jälkeen myös minä sain helpotuksen tenttialueeseen.

Luin tenttiin enemmän ja vähemmän n. 2-3 viikon ajan (tulen myöhemmissä blogipostauksissa kertomaan hieman tarkemmin, miten valmistaudun tentteihin ja kuinka paljon), mutta valmistautumisessa jäi paljon kehittämisen varaa. Alue oli kuitenkin ennestään tuttu avoimesta ja onneksi tentti oli lakikirjatentti, niin tämä helpotti hieman urakkaa. Suoritin tentin 28.10 ja tentit kestävät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta aina viisi tuntia (klo 9-14). Tentti tuntui menevän ihan mukavasti ja tulosten puolesta yli odotusten, sillä sain korotettua arvosanan vitoseen! Yksi tiedekuntamme huono puoli on taas se, että tuloksia saa odotella melko pitkään ja tulokset varsinkin isoimmista tenteistä tulevat vasta kuukauden päästä.

protip: Ympäristöoikeuden tenteissä on lähes aina sellaisia oikeustapauksia, joihin saa perustelutukea lakikirjoista löytyvistä oikeustapauksista. Joskus tenttikysymys saattaa pohjautua täysin johonkin KKO:n tai KHO:n ratkaisuun, jonka löytää lakikirjasta. Käyttäkää siis tentissä hyväksi lakikirjoissa olevia oikeustapauksia parhaimpien mahdollisten pisteiden saavuttamiseksi.

yritysvierailu excu asianajotoimisto
Marraskuu oli hyvin excu-painotteinen

Marraskuu

Marraskuussa palasin putkeen mukaan, sillä seuraavana olisi ollut sopimusoikeuden kurssi. Lisäksi otin 3op:n englannin kurssin, sillä notaarin tutkintoon tulee suorittaa 5op:n verran kielikursseja jostain vieraasta kielestä. Yleensä kurssit koostuvat luentokurssista, josta saattaa saada jotain hyvitystä tenttiin (tenttialueen pienentyminen tai tenttikysymyksen korvaus), mutta esim. sopimusoikeuden luentokurssi oli vain oppimista tukeva. Päädyin käymään muutamalla luennolla, mutta koin, että luennoitsijan melko mateleva eteneminen ei palvellut omaa oppimistani ja käytin tämän ajan omatoimiseen opiskeluun. Päädyin tosin lykkäämään sopimusoikeuden tenttimistä, sillä marraskuu oli täynnä kaikenlaista muuta toimintaa, jota tiedekunta ja ainejärjestöt järjestivät. Kävin mm. exculla Lentotullissa, jossa pääsin näkemään myös suloisen tullikoiran työskentelyä sekä Energian tulevaisuus -seminaarissa, jossa alan ammattilaiset (asianajajat ja professorit) keskustelivat esim. energiaoikeuteen liittyvästä sääntelystä.

Englannin kurssi oli hieman pidempi, sillä se kesti kahden kuukauden ajan, mutta luentoja oli vain kerran viikossa, joten ajallisesti se ei vaatinut paljoa. Oppitunnit olivat erittäin mukavia, sillä niissä painottui ryhmissä keskustelu ja muutenkin kurssilla oli erittäin hyvä ilmapiiri. Kurssia vetänyt opettaja oli varsin erinomainen ja opinkin paljon erilaisia tosielämän taitoja liittyen juridiikkaan mm. katsomalla oikeussalinauhoitetta Skotlannista ja tekemällä erilaisia tehtäviä siihen liittyen. Lisäksi teimme pienissä ryhmissä lyhyen tieteellisen esseen, joka oli melko haastavaa johtuen siitä, että en ole juuri kirjoittanut tieteellisiä esseitä edes suomeksi, saati englanniksi. Onneksi ryhmämme oli mahtava ja saimme yhdessä taisteltua esseen kasaan, jota opettajammekin kehui. Pidin myös erityisen paljon kurssista siksi, että työskentelimme ryhmissä paljon, mikä on loistava tapa tutustua uusiin ihmisiin! Valitettavasti meillä oikiksessa aineopintojen osalta ainakin toistaiseksi painopiste on massaluennoissa ja itsenäisessä työskentelyssä.

Suoritin marraskuussa myös oikeuskielen (1op) kurssin, joka kuuluu pakollisiin äidinkielen opintoihin. Kurssilla olisi ollut luentoja, mutta kävin vain suoraan tekemässä tentin ilman erikoisempaa valmistautumista, sillä se ei ollut kovinkaan vaativa ja se arvosteltiin asteikolla hyväksytty-hylätty.


Joulukuu

Joulukuussa alkoi yleisen velvoiteoikeuden kurssi (3op), johon kuului pakollisena osana oikeustapausharjoitukset. Siihen sisältyi neljän lyhyehkön ennakkotehtävän tekeminen luentoja varten, jotka sitten käytiin luennoilla läpi ja tämän oli tarkoitus tukea tenttiin valmistautumista. Kurssi oli siitä mukava tehdä, että yhtenä tenttikirjana toimi Olli Norroksen Velvoiteoikeus (2012) -teos, joka vastasi hyvin suurelta osin vuonna 2015 ollutta saman kirjoittajan pääsykoekirjaa. Oletettavastikin tuota pääsykoekirjaa tuli luettua erittäin intensiivisesti pääsykokeeseen, joten vuodenkin tauon jälkeen asiat olivat melko hyvin muistissa. Olin saanut ympäristöoikeuden onnistuneesta uusinnasta suuren motivaatioboostin opiskeluun ja panostinkin tähän tenttiin paljon. Tenttikirjoja oli kolme ja sivuja näissä oli yhteensä n. 450, sillä tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan yhden opintopisteen tulisi vastata n. 150 sivua. Tenttialue ei näin ollen ollut kovinkaan laaja, mutta oman haasteensa valmistautumiseen toi se, että yleisen velvoiteoikeuden tentti ei ole lakikirjatentti, joten kirjoissa olevat pykälät ja säännökset on osattava ulkoa. Asiaa ei myöskään auta se, että tentin toisen osan (kysymyksen) laativa professori on tunnettu vaikeista kysymyksistään sekä erittäin tiukasta arvostelusta. Tentin kesto oli muista poiketen vain kaksi tuntia, sillä kyseisen oppiaineen vastuuhenkilö haluaa rajoittaa vilpin mahdollisuutta tenttitilaisuudessa ja tenttitilaisuuden lyhyestä kestosta johtuen vessakäynnit eivät ole käytössä. 

Vaikkakin tenttiä edeltävänä iltana järkytyin lievästi katsoessani vanhoja tenttikysymyksiä ja niiden arvosteluperusteita, niin lähdin tentistä hyvällä fiiliksellä joululomalle. Kyseessä oli siis fuksien osalta vuoden viimeinen tentti putken mukaisesti ja seuraava luento on vasta 9.1, kun vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden kurssi alkaa. Yritän kuitenkin nopeuttaa hieman opintojani poikkeamalla taas putkesta ja luen läpi joululoman eurooppaoikeuden tenttiin, joka on 13.1. Putken mukaisesti eurooppaoikeus tulisi fukseille vasta kevään lopulla.

Krogerus seminaari työoikeus
Krogerus järjesti joulukuussa opiskelijaseminaarin työoikeudestaOpintopisteitä syksyltä ei paljon kertynyt kasaan, mutta fuksisyksystä tuleekin nauttia tutustumalla uusiin ihmisiin ja erilaisiin tapahtumiin sekä toimintaan, mitä yliopisto ja opiskelijajärjestöt kuten ELSA Helsinki ja Pykälä tarjoavat. Oikikseen pääsyn jälkeen ei todellakaan tarvitse murehtia siitä, etteikö olisi tekemistä, sillä sitä riittää ympäri lukuvuoden melkein joka päivälle, niin opiskelijariennoista asiallisempiin tapahtumiin! Tähän kiireeseen sopeutuminen on vienyt oman aikansa, joka on näkynyt myös blogin päivittämistahdissa, mutta oikiksessa oppii nopeasti multitaskaamaan :) Enkä valita yhtään kiireistä, sillä vihdoin monen vuoden puurtamisen jälkeen olen opiskelemassa alaa, josta olen unelmoinut pienestä asti.

Kaikkea tähän postaukseen en ole fuksisyksyltä sisällyttänyt, ettei postaus venyisi liian pitkäksi, joten kyselkää ja kertokaa ihmeessä, mistä haluaisitte kuulla tarkemmin! Vastailen sitten kommenteissa tai kirjoitan aiheesta ihan oman postauksen, kuten voisin tehdä esimerkiksi syksyn excuista. Muutenkin otan vastaan kehitysideoita blogille, sillä tahdon sen palvelevan myös mahdollisimman hyvin lukijoita :)

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille!

"You are never too old to set another goal or to dream a new dream." - C.S. Lewis

Käsitelista


 • Phuksi = Ensimmäisen vuoden opiskelija Helsingin oikeustieteellisessä tiedekunnassa
 • WebOodi = Alkuun sekava ja ajoittain buginen verkkopalvelu, jonka kautta ilmoittaudutaan kursseille sekä tentteihin. Lisäksi kurssien suoritukset kirjataan WebOodiin.
 • OAP = Oikeudellisen ajattelun perusteet. Helsingin oikiksen ensimmäinen "varsinainen" kurssi.
 • Periodi = Vastine lukion jaksolle. Helsingin yliopistossa periodeita on neljä lukuvuodessa.
 • Opintoputki = Opintojen suositeltu suorittamisjärjestys, josta voi ja saa poiketa. Helsingin oikiksen suositellun opintoputken näet täältä sivulta 4 eteenpäin.
 • Akateeminen vapaus = Yliopisto-opiskelijalla on erittäin paljon vapautta esim. siten, että hän saa itse valita kurssinsa ja edetä opinnoissaan omaan tahtiinsa. Varsinkin oikiksessa läsnäolopakko on vähäistä.
 • ON-tutkinto = Oikeusnotaarin tutkinto. Alempi korkeakoulututkinto, joka vastaa esim. kauppatieteiden kandia. Tutkinnon aikana perehdytään yleisesti kaikkiin oikeudenaloihin ja tietääkseni notaarin tutkinto ei varsinaisesti anna pätevyyttä mihinkään ja tästä syystä varmaankin 99% opiskelijoista suorittaakin myös OTM:n eli maisterin tutkinnon.
 • Excu = Excursio. Vierailu oman alan työpaikkaan kuten asianajotoimisto tai virasto. Yleensä varsinkin yksityisen puolen excuilla hulppeat ruoka- ja juomatarjoilut :)
 • Luentokurssi = Yleensä kurssi koostuu luentokurssista ja tentistä. Luentokurssi voi olla joko vain oppimista tukeva tai sitten siitä saa jonkinlaisen hyvityksen tenttiin esim. pienemmän tenttialueen tai korvattavan tenttikysymyksen muodossa.
 • Lakikirjatentti = Tentti, jossa saa käyttää apunaan lakikirjoja. Lakikirjatenteistä lisää myös pysyväismääräysten sivuilla 11-12.

Seuraa tai ota yhteyttä!

 • Facebook-ryhmä oikeustieteellisestä kiinnostuneille: Ryhmä on tarkoitettu kaikille oikikseen hakeville tai siitä kiinnostuneille, jossa voit keskustella kaikesta hakemiseen liittyvästä tai esimerkiksi välivuoden hyödyntämisestä.
 • BlogiUnelmanaOikis  Sähköposti-ilmoitukset uusista kirjoituksista saa päälle sivun oikeasta laidasta "Follow by Email" -kohdasta. Muista sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen vielä vahvistaa tilaus.
 • Sähköposti: unelmanaoikis@gmail.com Minulle voi vapaasti laittaa kysymyksiä blogiaiheisiin liittyvistä jutuista tai pyytää apua, jos joku muu oikisaiheinen asia mietityttää.
 • Twitter: @IiroRuolahti, jossa twiittailen satunnaisesti erinäisistä aiheista, jonka lisäksi re-twiittaan usein itseäni kiinnostavia juttuja.
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
 • Yhteydenotto- ja palautelomake: Löytyy sivun alareunasta. Jos toivot vastausta yhteydenottoosi, muista jättää lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi.
 • YouTube: Iiro Ruolahti, josta löytyy tällä hetkellä vain yksi video (podcast-jakso koskien opiskelijoiden asumistukea).

9. heinäkuuta 2016

16 § Omat vastaukset

Sain eilen valokopiot omista koevastauksistani ja täytyy sanoa, että en meinaa saada näistä mitään selvää, sillä sen verran haaleaa jälkeä on tiedekunnan kopiokone paikoittain tuottanut :D Vastausten lukemiseen oman vaikeuskertoimensa tuo järkyttävä käsialani, mutta ehkäpä saan näistä jotain selkoa. Laitan tähän blogiin sekä kuvat vastauksistani (pl. monivalinnat) että linkin tekstimuodossa oleviin vastauksiini, sillä ei olisi mitään järkeä pistää teitä lukemaan vastauksiani noista skannatuista kuvista. Kuvat ovat lähinnä sitä varten, että näette kuinka täyteen vastauslomakkeet ovat tulleet sekä näette joitain pieniä vastausteknisiä asioita, joita itse käytin kuten kappalejaon merkitseminen ja alaviitteillä asioiden lisääminen vastauksen keskelle. Kirjoitin vastaukseni koneelle tismalleen sillä tavalla kuin ne ovat paperissakin eli kirjoitusvirheineen ja sekavine lausejärjestyksineen. Kappalejaot ovat kuitenkin koneelle kirjoitetuissa versioissa tehty normaalisti, jotta vastaukset olisivat helpommin luettavissa. Postauksessa olevat kuvat saatte suuremmaksi klikkaamalla niitä, mutta parhaiten niistä saa selvää tallentamalla ne koneelle ja katsomalla niitä sitä kautta.

Tehtävä 1 - monivalinta


Omat vastaukset: 
1. C
2. B
3. D
4. C
5. A
6. B
7. C
8. D
9. Ei vastausta
10. D

Ensimmäisessä monivalintatehtävässä oli lähinnä kysymyksiä insolvenssioikeudesta, mutta mukaan mahtui myös muutama kohta esineoikeudestakin. Sain tästä tehtävästä 9/10 pistettä, sillä jätin vastaamatta 9-kohtaan miinuspisteiden pelossa. Näin jälkeenpäin katsottuna kysymykset vaikuttavat melko helpoilta, mutta muutamassa kohdassa vaadittiin (3 ja 9-kohta) ehkä turhan nippelitason muistamista. Muuten tehtävän laatimisessa oli kokonaisuudessaan onnistuttu hyvin ja hakijoiden pistetaulukon mukaan tehtävällä saatiin myös sopivasti erottelua aikaan. Mallivastaukset monivalintoihin ja muihinkin tehtäviin löydätte täältä.

Tehtävä 2 - monivalinta


Omat vastaukset:
1. A
2. C
3. C
4. C
5. B
6. A
7. D
8. A
9. B
10. A (väärin)

Toisessa monivalintatehtävässä taas suurin osa kysymyksistä oli viestintäoikeudesta ja lopussa oli muutama kysymys esineoikeudesta. Odotin tietenkin täysiä pisteitä, koska lähdin vastaamaan jokaiseen kohtaan, mutta jostain syystä olin säheltänyt 10-kohtaan väärän vastauksen. Muistelen kyllä kokeessa pohtineeni kyseistä kohtaa pidemmän aikaa ja päädyin vastaamaan hieman riskillä, mutta näin jälkeenpäin vastaus vaikuttaa selvälle. Tehtävästä irtosi loppujen lopuksi 8/10 pistettä ja muidenkin hakijoiden pisteistä on pääteltävissä, että tämä monivalintatehtävä oli näistä kahdesta hitusen vaikeampi. Mainitsemani pistetaulukko löytyy täältä ja kyseiseen taulukkoon on listattu jokaisen Helsinkiin hakeneen henkilön pisteet tehtävittäin. Postauksen lopussa olevasta "lähdeluettelosta" löydätte linkin myös Vaasaan hakeneiden pisteisiin.

Tehtävä 3 - insolvenssioikeus

Kaikista kirjoitustehtävistä juuri insolvenssin tehtävä tuntui kokeen jälkeen menneen parhaiten. Mielestäni tehtävässä olleet alakohdat helpottivat huomattavasti vastaamista, koska niiden ansiosta vastausta ei tarvinnut suunnitella sen kummemmin ja toisaalta tiesi mihin pitää vastata, kun tehtävä oli jaettu pieniin osiin. Yllätyin tosin, kun huomasin, että kaikkien hakijoiden pisteiden valossa tämä tehtävä ei ollutkaan helpoin kirjoitustehtävistä, sillä pisteiden puolesta tehtävä 5 (viestintäoikeus) oli mennyt hakijoilla parhaiten ja vain neljä (Helsingin) hakijaa oli saanut tehtävästä 3 täydet pisteet. Itse sain tästä insolvenssin tehtävästä 8/10 pistettä.
Koneelle kirjoitetun version vastauksestani löydät täältä, josta voit tallentaa kyseisen tiedoston koneellesi haluamassasi tiedostomuodossa.

oikis pääsykoe mallivastaus
Tehtävä 3

Tehtävä 4 - esineoikeus

Kuten sanoin jo aiemmassa postauksessa, niin tämä esineoikeuden tehtävä oli kiistatta kokeen vaikein. Lisäksi kukaan ei ollut saanut tästä tehtävästä täysiä pisteitä. Tehtävänanto oli täynnä erilaisia määräaikoja ja itse pelkäsin ajan loppuvan tätä tehtävää tehdessäni ja tästä syystä en suunnitellut vastaustani juuri yhtään erilliselle paperille. Tämän varmasti huomaakin, mutta mielestäni vastauksestani tuli muutamia kirjoitusvirheitä lukuun ottamatta melko selkeä. Pelkäsin vain kokeen jälkeen, että en ollut kirjoittanut säännöksiä vaadittavalla tarkkuudella, mutta ilmeisesti se ei ollut liiaksi haitannut menoa, koska sain tästä tehtävästä lopulta 7/10 pistettä. Yöllä vastausta koneelle kirjoittaessani naurahdin vain sille, että olin selittänyt yhden säännöksen kohdalla "eräpäivästä" vaikka tarkoitus on ollut kirjoittaa "määräpäivä" :D 
Koneelle kirjoitetun vastauksen löydätte täältä.

oikis pääsykoe mallivastaus
Tehtävä 4


Tehtävä 5 - viestintäoikeus

Kokeen jälkeen juuri tämä tehtävä tuntui menneen huonointen, sillä jo kokeessa tiesin vastaukseni olevan sekava. Tungin vain vastaukseen kaiken mahdollisen mitä mieleeni tuli ja nauroinkin eilen yöllä sille faktalle, että olin onnistunut saamaan tällaisella vastauksella 7/10 pistettä, varsinkin kun vastaukseni sisälsi paljon asioita, mitä ei oltu edes pisteytetty mallivastauksen mukaan. Ehkä tämä vastaus vain kuvastaa sitä, että selkeää vastausta tärkeämpää on se, että tehtävään liittyvät säännökset ja oikeuslähteet ovat kirjoitettu auki.
Koneelle kirjoitetun version löydätte täältä.

oikis pääsykoe mallivastaus
Tehtävä 5


Mikäli joku on tekemässä oikaisupyyntöä ja vastauksistani on siinä hyötyä, niin minun puolesta voitte vapaasti viitata niihin oikaisupyynnössänne. Lisäksi jos muuten tarvitsette apua oikaisupyynnön tekemiseen, niin voitte laittaa sähköpostiini (unelmanaoikis@gmail.com) viestiä, jos voisin olla jotenkin avuksi. Muistakaa kuitenkin, että oikaisupyynnön on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään perjantaina 15.7.2016 klo 15.00.


Lähteet:


Seuraa tai ota yhteyttä!

 • Facebook-ryhmä oikeustieteellisestä kiinnostuneille: Ryhmä on tarkoitettu kaikille oikikseen hakeville tai siitä kiinnostuneille, jossa voit keskustella kaikesta hakemiseen liittyvästä tai esimerkiksi välivuoden hyödyntämisestä.
 • BlogiUnelmanaOikis  Sähköposti-ilmoitukset uusista kirjoituksista saa päälle sivun oikeasta laidasta "Follow by Email" -kohdasta. Muista sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen vielä vahvistaa tilaus.
 • Sähköposti: unelmanaoikis@gmail.com Minulle voi vapaasti laittaa kysymyksiä blogiaiheisiin liittyvistä jutuista tai pyytää apua, jos joku muu oikisaiheinen asia mietityttää.
 • Twitter: @IiroRuolahti, jossa twiittailen satunnaisesti erinäisistä aiheista, jonka lisäksi re-twiittaan usein itseäni kiinnostavia juttuja.
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
 • Yhteydenotto- ja palautelomake: Löytyy sivun alareunasta. Jos toivot vastausta yhteydenottoosi, muista jättää lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi.
 • YouTube: Iiro Ruolahti, josta löytyy tällä hetkellä vain yksi video (podcast-jakso koskien opiskelijoiden asumistukea).

2. heinäkuuta 2016

15 § Tulokset

Seitsemän pistettä ja hylätty. Kuusi pistettä ja hylätty. Kolme pistettä ja mitä?

Ensimmäisenä hakukertana sain kokeesta 42/70 pistettä ja jäin tuon seitsemän pisteen päähän sisäänpääsystä mikä oli melko kaukana. Seuraavana vuonna oli uusi yritys kokemusta rikkaampana ja viime keväänä kokeen jälkeen olikin todella hyvä ja itsevarma fiilis, että tämä on se kevät, kun pääsen sisään. Tulospäivänä kuitenkin silmieni eteen lävähti Opintopolusta tylysti teksti "Varasijalla 258" enkä meinannut uskoa sitä todeksi, en sitten millään. Seuraavana päivänä posti toi kuitenkin tullessaan pistekirjeen ja järkytys oli entistä suurempi, kun tajusin jääneeni kuuden pisteen päähän eikä tilannetta voisi pelastaa edes oikaisupyynnöllä, vaikka koinkin kohdanneeni suurta vääryyttä tehtävien pisteytyksessä. Tein kuitenkin oikaisupyynnön, sillä halusin kaunistella pisteitä ja saada ne vastaamaan omaa todellisuuttani, mutta tiedekunta oli ankarana eikä taipunut muuttamaan pisteytystä minkään vaatimuksen osalta (vaikka jossain kohdissa hyvät perusteet olikin).
Tänä vuonna jälleen kerran sekä valmistautumisesta että itse kokeesta jäi erittäin hyvä fiilis ja usko oli korkealla, vaikka sitä en suostunutkaan paljastamaan kuin vain yhdelle henkilölle. Muuten halusin vain nauttia kesäkuusta ja koittaa olla murehtimatta liikaa tulevaa, sillä sille olisi aikansa tulosten jälkeen. Jännitys alkoi kuitenkin kasvaa viime maanantaina, koska tiesin tulosten tulevan tällä viikolla. Joka päivä odotin töissä jännityksellä, että kännykkäni alkaisi vilkkua viesteistä, joissa tuttavani kertovat tulosten tulleen ja aina kotioven aukaistessani pelkäsin tuloskirjeen odottavan lattialla. Tuli keskiviikko eikä tuloksia näkynyt ja aloin hermostua, sillä aiempina vuosina tulokset olivat tulleet aina muutamaa päivää aikaisemmin.

Pisteet

Tuli keskiviikkoilta ja sain WhatsApp-viestin, että sähköpostiin on tullut tulokset. Keräsin rohkeutta varmaan 15 minuutin ajan, kunnes vihdoin uskalsin käsi täristen kirjautua sähköpostiini peläten pahinta. Sähköpostissani ei kuitenkaan ollut mitään ja olin hämilläni, että mitä tämä tarkoittaa. Pikaisen googlettelun ja muiden hakijoiden kanssa viestittelyn jälkeen ymmärsin, että vain osa hylätyistä hakijoista oli saanut tuloksen sähköpostiin. Hieman tämän jälkeen netissä alkoi pyöriä linkki, josta selvisi kaikkien hakijoiden pisteet, ja josta pystyi omalla hakemusnumerolla selvittämään omat pisteensä. Jälleen oli aika kerätä rohkeutta, jotta uskaltaudun katsomaan omat pisteeni, sillä niistä todennäköisesti voisi päätellä vahvasti jotain suuntaan tai toiseen. Lopulta etsin omat pisteeni käsiini ja pysähdyin paikalleni: olin saanut 39/50 pistettä (tehtäväkohtaisesti 9,8,8,7,7) ja tiesin, että nyt jos koskaan olen äärimmäisen lähellä sisäänpääsyä. 

Kun unelmat käy toteen

Torstain aikana innokkaimmat hakijat olivat jo laskeneet Excel-taulukoiden avulla pisterajaksi 36 ja olin melko levollisin mielin iltaan asti, vaikka en tietenkään suostunut uskomaan mihinkään ennen kuin näin Opintopolussa Hyväksytty-tekstin tai hyväksymiskirjeen eteisessäni. Perjantaina heräsin jo viiden aikaan aamulla erittäin jännittyneenä katsomaan joko Opintopolku toimisi ja kun tajusin pystyväni kirjautumaan sisään, alkoi sydämeni hakata entistä kovempaa. Kohta selviäisi lopullisesti se olinko vihdoin saavuttanut sen, josta olin unelmoinut niin kauan ja jonka eteen tein älyttömästi töitä viimeisen kahden vuoden ajan. Ja selvisihän se! Kun vihdoin monen klikkauksen jälkeen pääsin hakemussivulleni, odotti edessäni alla oleva kuva:

oikis opintopolku opiskelupaikka yhteishaku

Mä tein sen. Vihdoin. Olin saavuttanut sen, josta olin unelmoinut lapsesta asti ja jonka suhteen olin suorastaan fanaattinen yötä päivää viimeisen kahden vuoden ajan. Tuijotin vain tuota näkymää vartin ajan, kunnes todellisuus alkoi iskeä ja oikeastaan vain kyynelehdin seuraavan tunnin ajan. Kaikki se stressi, pelko ja epäonnistumisen tunne, joka vielä vähän aikaa sitten oli ollut, valui pois kyynelten mukana. Koko päivän töissä pidättelin vain itkua ja kun joku kysyi tuloksistani, niin kerroin ääni väristen päässeeni sisään. Osa ihmetteli miten vaikutin niin tyyneltä ja rauhalliselta, mutta todellisuudessa pidättelin aitoa reaktiota (itkua) sisälläni ja toisaalta tietyllä tavalla en ollut vielä muutamassa tunnissa ehtinyt prosessoimaan tietoa sisäänpääsystä. Pikkuhiljaa onnellisuus alkoi kuitenkin näkyä myös ulospäin, kun pääsin puhumaan tuloksista enemmän ääneen ja loppupäivän olin aivan euforisessa tilassa, mutta silti niin epäuskoinen siitä faktasta, että unelmastani oli vihdoin tullut totta.

oikis skumppa sisäänpääsy
Työpäivä menikin tuijotellessa tätä näkyä.

Tuon unohtumattoman päivän teki vielä paremmaksi se, että moni hakijatuttavistakin pääsi oikikseen opiskelemaan ja sain jakaa sen onnellisuuden tunteen muiden kanssa ja olla aidosti iloinen myös muiden tuloksista. Onnea vielä kerran kaikille sisään päässeille kaupungista riippumatta ja juhlikaa sisäänpääsyä sen mukaisesti!

Omien vastausten tilaaminen

Te jotka ette päässeet sisään, tiedän kyllä miltä teistä tuntuu, sillä itse olen kokenut sen tunteen kahteen kertaan ja se tunne on yksinkertaisesti hirveintä mitä olen koskaan tuntenut. Mutta jos tapauksestani voi mitään "oppia", niin älkää oikeasti ikinä luovuttako unelmienne suhteen. Oli se sitten oikis tai mikä tahansa muu. Työtä se todennäköisesti tulee vaatimaan ja matka on yhtä tunteiden vuoristorataa, jos unelmalleen omistautuu, mutta se palkinto on sen kaiken arvoinen. Älkää murehtiko siitä oletteko hakeneet jo useampaan kertaan tai oletteko jo vanhempia hakijoita, ehditte kyllä olla siellä työelämässä iästänne ja hakukerroistanne huolimatta kyllästymiseen asti.

Suosittelen vahvasti tuloksestanne riippumatta tilaamaan kopiot omista koevastauksistanne ja pettymyksen tunteen laantuessa käymään ne läpi ajatuksella ja pyrkiä ymmärtämään mikä kokeessa meni pieleen ja miten voisitte parantaa suoritustanne tai valmistautumistanne ensi keväänä. Ja mikäli sisäänpääsynne ei ollut monen pisteen päässä, niin syynätkää ne vastaukset suurennuslasilla läpi verraten kirjan tietoihin sekä mallivastauksiin ja tehkää oikaisupyyntö, mikäli vaikuttaa siltä, että koe on arvosteltu virheellisesti. Muistakaa, että kokeita tarkastavat henkilöt ovat vain ihmisiä ja usean sadan hakijan vastauksia tarkastaessa virheitä tulee väkisinkin! Oikaisupyynnön tekemisessä ette myöskään menetä muuta kuin hieman aikaa ja vaivannäköä, sillä itse oikaisun tekeminen on ilmaista. Ainoastaan kopioiden saaminen omista vastauksista maksaa 15 euroa (Helsingissä), mutta se ei ole raha eikä mikään kenellekään. Tilasin itsekin sisäänpääsystä huolimatta kopiot vastauksistani ja voin julkaista omat vastaukset täällä, mikäli joku haluaa ne nähdä tai mahdollisesti haluaa käyttää niitä apuna oikaisun tekemisessä. Muutenkin, jos tarvitsette apua oikaisun tekemiseen, niin autan mielelläni teitä kykyjeni mukaan!Tämä kirjoitus vaikuttaa hieman b-luokan nyyhkynovellilta, mutta halusin kuvailla ja kertoa aidon reaktioni sensuroimatta mitään. Onneksi tarinalla oli kuitenkin onnellinen loppu. Lisäksi näin jälkikäteen mieltä lämmittää hieman vähäpätöisempi seikka eli se, että viime postauksessani arvailuni pisterajoista meni oikein, sillä Helsingin koepistejonossa pisterajaksi muodostui 36 pistettä. Toki osa pääsi koepistejonostakin 35 pisteellä sisälle, mutta aiempienkin vuosien pisterajat laskin sen mukaan, millä kaikki pääsivät varmasti sisälle. Vaasan pisteraja sen sijaan oli 33 pistettä. Tämän vuoden pisterajoihin ja arvosteluperusteisiin voitte tutustua tarkemmin täällä.

Helsingin yliopisto Opintopolku yhteishaku
Se oli siinä.

Seuraa tai ota yhteyttä!

 • Facebook-ryhmä oikeustieteellisestä kiinnostuneille: Ryhmä on tarkoitettu kaikille oikikseen hakeville tai siitä kiinnostuneille, jossa voit keskustella kaikesta hakemiseen liittyvästä tai esimerkiksi välivuoden hyödyntämisestä.
 • BlogiUnelmanaOikis  Sähköposti-ilmoitukset uusista kirjoituksista saa päälle sivun oikeasta laidasta "Follow by Email" -kohdasta. Muista sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen vielä vahvistaa tilaus.
 • Sähköposti: unelmanaoikis@gmail.com Minulle voi vapaasti laittaa kysymyksiä blogiaiheisiin liittyvistä jutuista tai pyytää apua, jos joku muu oikisaiheinen asia mietityttää.
 • Twitter: @IiroRuolahti, jossa twiittailen satunnaisesti erinäisistä aiheista, jonka lisäksi re-twiittaan usein itseäni kiinnostavia juttuja.
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
 • Yhteydenotto- ja palautelomake: Löytyy sivun alareunasta. Jos toivot vastausta yhteydenottoosi, muista jättää lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi.
 • YouTube: Iiro Ruolahti, josta löytyy tällä hetkellä vain yksi video (podcast-jakso koskien opiskelijoiden asumistukea).

24. kesäkuuta 2016

14 § Pisterajojen spekulointi

Aivan aluksi hurjasti onnea kaikille Rovaniemen oikikseen hyväksytyille, sillä ilmeisesti kaikille sinne hakeneille on jo tulokset tulleet! Kevään erittäin pitkä ja raskas puurtaminen palkittiin vihdoinkin parhaimmalla mahdollisella tavalla :)


Meillä muilla taas on tuloksiin vielä tasan viikko ja jännitys alkaa itse kullakin tiivistyä. Jostain kumman syystä (ilmeisesti tekijänoikeusongelmat?) Helsingin oikeustieteellinen tiedekunta ei tänä vuonna julkaise pääsykoekysymyksiä ennen mallivastausten/tulosten julkaisemista, mutta uteliaimmat ovat varmasti löytäneet kysymykset internetin foorumeilta kuvina. Tästä huolimatta aion nyt hieman spekuloida Helsingin ja Vaasan oikiksen pisterajoja, sillä se on aina yhtä mielenkiintoista, varsinkin kun itse kokeen suhteen ei voi enää mitään tehdä. Ehkä samasta syystä pääsykoekirjojenkin spekulointi ennen niiden julkaisua on mielenkiintoista :D

Lähtöpisteiden merkitys pisterajoissa

Käsittelen tässä postauksessa pisterajoja vain koepisteiden valossa, sillä toisin kuin esim. Rovaniemen oikiksen kohdalla, ei Helsinkiin tai Vaasaan lähtöpisteillä ole juuri mitään merkitystä. Tietenkin hyvillä lähtöpisteillä yleensä saadaan se yhden pisteen etu, sillä esim. viime vuonna kaikki pääsykokeesta 34 pistettä saaneet pääsivät Helsinkiin, mutta 33 pisteelläkin pääsi sisälle, mikäli oli 19 lähtöpistettä. Pointtini on kuitenkin se, ettei LLLL-rivilläkään voida pelastaa huonosti mennyttä pääsykoetta. Rovaniemellä yhteispistekiintiön pisteraja oli viime vuonna 63,5 pistettä ja lähtöpisteitä saattoi saada maksimissaan 42 pistettä eli tämän puolesta pelkästään 22 pisteellä pääsykokeesta olisi voinut päästä sisälle. Tosin valintaoppaan mukaan voidakseen tulla hyväksytyksi yhteispistejonossa, hakijan tulee saavuttaa vähintään 30,0 pistettä valintakokeesta, joten ihan 22 pisteellä ei ole sisään päässyt. Kuitenkin täydellisillä lähtöpisteillä olisi voinut teoriassa pelastaa jopa 16 pisteen verran virheitä, sillä koepistejonon alin hyväksytty pistemäärä oli 46 pistettä pääsykokeesta.

Pisterajat vuonna 2015

Parhaimman vertailukohdan pisterajoihin saa viime vuoden kokeesta, sillä silloin pääsykoetehtävien määrä vähentyi ensimmäistä kertaa seitsemästä viiteen ja kokeen kesto lyheni viidestä tunnista neljään. Kaikkien tulee kuitenkin ymmärtää, että kahden eri vuoden pääsykokeita on lähes mahdotonta vertailla toisiinsa erilaisten tehtävien ja vuosittain vaihtuvien pääsykoekirjojen takia, mutta ehkä jotain kuvitteellisia yhtäläisyyksiä voidaan pyrkiä löytämään.
Vuoden 2015 pääsykoe sisälsi:

 • Kaksi puhdasta oikeustapaustehtävää (tehtävät 1 ja 3)
 • Essee & oikeustapaus -hybridin (tehtävä 2)
 • Oikeustapaus & aineisto -hybridin (tehtävä 4)
 • Monivalinta & aineisto -hybridin (tehtävä 5)
Kokeen vaikein tehtävä oli ehdottomasti nro. 5, joka oli hieman tulkinnanvarainen ja lisäksi vaikeuskerrointa lisäsi monivalinnalle tyypilliset miinuspisteet (väärä vastaus -1). Lisäksi tehtävä 2 oli melko haasteellinen ja koe olikin kokonaisuudessaan vaikeamman tuntuinen kuin vuoden 2014 koe. Tämä näkyi pisterajoissa erittäin pienenä laskuna, sillä vuoden 2014 tehtäväkohtainen pistekeskiarvo Helsingin osalta oli 7,0 (pisteraja jaettuna tehtävien määrällä), kun taas 2015 ko. keskiarvo oli 6,8. Vaasan vastaavat keskiarvot olivat 6,3 (2014) ja 6,2 (2015). Vuosien 2004-2015 pääsykokeiden tehtäväkohtaisten pistekeskiarvojen keskiarvo Helsinkiin on itseasiassa 6,8, joten siihen nähden viime vuoden koe edusti vaikeustasoltaan keskitasoa.

Pisterajat 2004-2015

Vuosina 2004-2014, kun käytössä oli vielä vanhan mallinen pääsykoe, niin pisterajat vaihtelivat 43/80 ja 57/80 välillä (Helsinki). Vaasan osalta pisterajat ovat vaihdelleet kyseisenä aikavälillä 35/80 ja 54/80 välillä. Olen koonnut jokaisen vuoden pisterajat yhteen ja niitä voi tarkastella täällä. Ohessa on myös kaavio Helsingin ja Vaasan tehtäväkohtaisten pistekeskiarvojen kehityksestä vuosina 2006-2015 (Excel-taidot eivät riittäneet kaikkiin vuosiin).

Pisterajat oikis oikeustieteellinen pääsykoe
Tehtäväkohtaiset pistekeskiarvot vuosina 2006-2015. Kuvaa klikkaamalla kaavion saa suuremmaksi.

Mahdolliset pisterajat vuonna 2016

Kaikkia tietenkin kiinnostaa, että mihin pisterajat tulevat asettumaan tänä vuonna. Moni toitotti heti koesalista ulos astuttuaan, että koe oli helppo ja rajat tulevat nousemaan rytinällä, mutta tämä ei mielestäni pidä paikkaansa. Monivalintatehtävät ovat siitä kaksipiippuisia, sillä tietyllä tavalla ne ovat helpoin tehtävätyyppi: ne vaativat vain passiivista muistamista, kun oikea vastaus annetaan valmiiksi väärien sekaan. Toisaalta kuten viime vuonna huomattiin, niin monivalinnat voivat olla myös vaikein tehtävätyyppi - varsinkin jos jaossa on miinuspisteitä. Oikeustapaus- ja esseetehtävissä kun ei periaatteessa (pl. mahdollinen kokonaisarvostelu) anneta miinuspisteitä, ellei vastauksesi sisältö sisällä ristiriitaista tietoa.

Vaikeimmaksi tehtäväksi koen osoittautuvan esineoikeuden oikeustapaustehtävän (tehtävä 4), sillä se sisälsi paljon hakijaa sekoittavia päivämääriä ja lyhyen aineiston. Vaikeustasoltaan näkisin sen olevan verrattavissa viime vuoden tehtävä 2:seen. Yksi helpoimmista tehtävistä oli insolvenssin tehtävä (tehtävä 3), sillä tehtävän sisäiset alakohdat helpottavat aina vastaamista. Tätä tehtävää voisi verrata edellisen vuoden tehtävä 1:seen, jossa myös oli useampi alakohta ja josta hakijat saivat keskimäärin hyviä pisteitä. Viestintäoikeuden oikeustapaustehtävää (tehtävä 5) lähimpänä voisi olla viime vuoden tehtävä 4, mutta juuri tämän tehtävän pisteytyksestä on vaikeaa arvailla mitään, sillä hakijat ovat tuntuneet lähestyneen tehtävää hyvinkin erilaisilla tavoilla. Tämän vuoden monivalintatehtäviä on taas hankala verrata mihinkään edellisvuoden tehtävään, sillä vaikkakin monivalinnat sisälsivät ovelia ansoja, niin viime vuoden monivalintatehtävä oli paljon haastavampi.

Moni varmasti ymmärtää, että edellinen kappale oli yhtä liirumlaarumia, sillä kuten sanottua, ei kahta eri pääsykoetta voi verrata mielekkäällä tavalla. Sanoisin kuitenkin – molempiin pääsykokeisiin osallistuneena –, että tämän vuoden pääsykoe oli erittäin pienellä marginaalilla helpompi. Olen vaihtanut mielipidettä kokeiden vaikeustason välillä jatkuvasti, mutta koen kuitenkin, ettei tänä vuonna mikään tehtävä ole sellainen mistä hakijat saisivat säännöllisesti erittäin alhaisia pisteitä (vrt. viime vuoden monivalinta) ja tämä näkyisi myös pisterajoissa.

Kaiken tämän vertailun ja tilastojen tutkimisen jälkeen totean uskovani, että pisterajat nousevat tänä vuonna sekä Helsinkiin että Vaasaan muutaman pisteen verran. Vaasan tarkoista pisterajoista en uskalla arvata muuta kuin että ne tulevat olemaan Helsinkiä matalammat. Helsinkiin näkisin taas pisterajan asettuvan 36 pisteeseen, joka tarkoittaisi tehtäväkohtaisen pistekeskiarvon olevan 7,2.

Ensikertalaiskiintiöiden vaikutus

Kimurantimpi kysymys onkin se, että miten tänä vuonna tulleet ensikertalaiskiintiöt näkyvät pisterajoissa, kun ensikertalaisille varataan 75%:ia sisäänpääsypaikoista. Ensikertalaisten osuus aikaisimpina vuosina hyväksytyistä on kuulopuheiden ja empiiristen havaintojen mukaan ollut enemmän kuin 75% kaikista hyväksytyistä ja lisäksi moni opiskelupaikan jo omaava hakija sai vielä tänä vuonna ensikertalais-statuksen, niin en usko tämän vaikuttavan juurikaan pisterajoihin. Täytynee kuitenkin myöntää, että koska itse olen ensikertalainen ja muutenkin koko systeemi vaikutti erittäin sekavalta kokeen kaksivaiheisuudenkin johdosta, niin en ole kyseistä asiaa kovinkaan tarkasti pohtinut.


Virallisesti tulosten on luvattu tulevan ensi viikon perjantaina (1.7), mutta olettaisin viime vuoden tapaan tulosten tulevan jo muutamaa päivää aikaisemmin. Vaikka kyseessä ei ole enää pitkä aika, niin itselleni tämä tulosten odotus on aina se stressaavin osuus hakemisesta ja voin jo nyt kuvitella, kuinka pelkään katsoa tuloksia Opintopolusta...
Millä fiiliksin muut hakijat odottelevat tuloksia? Entä mihin spekuloitte pisterajojen asettuvan?


Lähteet:

Seuraa tai ota yhteyttä!

 • Facebook-ryhmä oikeustieteellisestä kiinnostuneille: Ryhmä on tarkoitettu kaikille oikikseen hakeville tai siitä kiinnostuneille, jossa voit keskustella kaikesta hakemiseen liittyvästä tai esimerkiksi välivuoden hyödyntämisestä.
 • BlogiUnelmanaOikis  Sähköposti-ilmoitukset uusista kirjoituksista saa päälle sivun oikeasta laidasta "Follow by Email" -kohdasta. Muista sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen vielä vahvistaa tilaus.
 • Sähköposti: unelmanaoikis@gmail.com Minulle voi vapaasti laittaa kysymyksiä blogiaiheisiin liittyvistä jutuista tai pyytää apua, jos joku muu oikisaiheinen asia mietityttää.
 • Twitter: @IiroRuolahti, jossa twiittailen satunnaisesti erinäisistä aiheista, jonka lisäksi re-twiittaan usein itseäni kiinnostavia juttuja.
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
 • Yhteydenotto- ja palautelomake: Löytyy sivun alareunasta. Jos toivot vastausta yhteydenottoosi, muista jättää lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi.
 • YouTube: Iiro Ruolahti, josta löytyy tällä hetkellä vain yksi video (podcast-jakso koskien opiskelijoiden asumistukea).