28. joulukuuta 2016

17 § Fuksisyksy

Viimeisestä postauksesta on kulunut lähes kuusi kuukautta ja kirjoitustauon ei pitänyt todellakaan venähtää näin pitkäksi! Heinäkuu meni töissä ja elokuu lomaillessa, jonka jälkeen oikis jo alkoikin ja blogin päivitys vain jäi. Vihdoin kuitenkin otin itseäni niskasta kiinni ja päätin palata kertomaan kuulumisia sekä millaista se opiskelu onkaan tiedekunnassa. Nyt kun syyslukukausi on paketissa, onkin helppo käydä läpi, mitä kaikkea fuksisyksy pitikään sisällään.

Disclaimer: Jostain syystä Helsingin oikeustieteellisessä ensimmäistä vuotta opiskelevia sanotaan phukseiksi, mutta itse tykkään paljon enemmän yleisestä fuksi-ilmaisusta. Tämä siis nippelitietona kiinnostuneille.

Ottakaa myös huomioon, että kirjoitan kaikista käytännöistä yms. kursseista puhuessani vain siitä, miten asiat ovat Helsingin oikeustieteellisessä ja esim. arvostelujen määräytyminen saattaa hyvinkin erota eri tiedekunnissa Helsingin vastaavasta. Aivan postauksen lopussa on vielä lyhyt käsitelista, joistakin mahdollisesti epäselvistä käsitteistä.

Opintojaksojen / kurssien nimiä klikkaamalla pitäisi avautua WebOodin sivu, missä on kuvattu tarkemmin ko. kurssin sisältö. Jotkut linkit toimivat ja jotkut eivät johtuen siitä, että WebOodi on paikoittain hieman buginen, mutta mikäli olette kiinnostuneet selaamaan tarkemmin Helsingin oikiksen kursseja, niin se onnistuu seuraavasti:

1. Mene WebOodin etusivulle
2. Valitse vasemmalta Opinto-oppaat
3. Valitse Oikeustieteellinen tiedekunta
4. Valitse Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas, 2016-17
5. Valitse Tutkintorakenteet
6. Valitse Oikeusnotaarin tutkinto (tai Oikeustieteen maisteri, jos haluat selata sen kursseja)
7. Klikkailemalla "+" -merkkejä saat auki kursseja ja niiden osasuorituksia

Kurssien sisältöjä pääsee myös katsomaan kätevästi tiedekunnan pdf-koosteesta.


Orientaatioviikko (1op)

Opinnot alkoivat maanantaina 29.8 orientaatioviikolla, jossa käytiin läpi aivan perusasioita oikiksessa opiskelusta kuten mm. tutkintorakennetta.  Luentoja oli maanantaista torstaihin muutama per päivä ja perjantaina yliopistolla oli vain avoimet ovet. Itse jätin suurimman osan luennoista väliin, koska ne eivät yksinkertaisesti antaneet vaihtoinfoa lukuun ottamatta mitään uutta tietoa :D Tästä orientaatiokurssista sai kuitenkin yhden opintopisteen, vaikka ainoa asia minkä kurssia varten tein, oli jonkin sortin kyselyyn vastaaminen.

Oikeudellisen ajattelun perusteet (4op)

Orientaatioviikon jälkeen seuraava kurssi oli Oikeudellisen ajattelun perusteet (tutummin OAP), josta ei kyllä ole paljoa kerrottavaa. Luennot olivat oikeushistoria ja -teoria painotteisia ja läpi päästäkseen piti tehdä kaksi ryhmätyötä sekä yksi itsenäinen esseetehtävä. OAP-kurssikin arvosteltiin hyväksytty-hylätty -asteikolla, joten oletettavastikaan monikaan ei jaksanut tähän panostaa. Kurssi oli muutenkin aivan järkyttävästi järjestetty, sillä nimenomaan tällaisella ensimmäisellä aloituskurssilla pitäisi opettaa jotain yleispäteviä oppeja juridiikasta ja oikeudellisesta järjestelmästä, jotta näihin ei tarvitsisi myöhemmin käyttää aikaa pakollisissa aineopinnoissa. Kurssilta ei kieltämättä jäänyt yhtään mitään hyödyllistä käteen tulevia kursseja varten, joten toivottavasti kurssi tulee muuttumaan opintouudistuksen myötä!


oikis essee oikeushistoria
Ote OAP:n esseestä

Yliopistossa opetus jakaantuu periodeihin, jotka vastaavat kutakuinkin esimerkiksi lukioiden jaksoja. Periodeita on Helsingin yliopistossa neljä ja ne jakautuvat seuraavasti lukuvuonna 2016-2017:

I opetusperiodi 5.9.-23.10.
Tentti- ja lukuviikko 24.10.-30.10.

II opetusperiodi 31.10.-18.12.
Tentti- ja lukuviikko 19.12.-23.12.

III opetusperiodi 16.1.-5.3.
Tentti- ja lukuviikko 6.3.-12.3.

IV opetusperiodi 13.3.-7.5.
Tentti- ja lukuviikko 8.5.-14.5.


Pakollisten aineopintojen aloitus

Kun ensimmäisen yhteinen kurssi oli ohi, alkoi suurimmalla osalla opintoputken mukaisesti valtiosääntöoikeuden opetus. Itse olin suorittanut tämän kurssin jo syksyllä 2014 avoimessa yliopistossa ja sain sen automaattisesti hyväksiluettua ilman mitään erilaisia toimenpiteitä. Jälleen kerran suosittelen vahvasti avoimessa yliopistossa opiskelua, mikäli vietätte tällä hetkellä välivuotta ja haluatte edistää opintojanne ja/tai valmistautua pääsykokeeseen. Muutenkin ensimmäisen OAP-kurssin jälkeen fuksit alkoivat eriytyä hieman eri kursseihin, sillä yliopistossa vallitsee tunnetusti akateeminen vapaus ja kurssit saa suorittaa varsinkin (Helsingin) oikeustieteellisessä erittäin joustavasti omaan tahtiin. Tietenkin opintoputken seuraamista suositellaan, sillä näin varmistetaan, ettei opetukset mene päällekkäin, mutta oma-aloitteinen opiskelija kyllä osaa ja saa järjestettyä opintonsa kätevästi myös makunsa mukaan suoritettavaksi. 

Monet ottivat tutkintoon kuuluvia äidinkielen kursseja (ON-tutkintoon kuuluu niitä 5op:n verran) tai muita tutkintoon kuuluvia kursseja, joille ei ole suositeltua suoritusajankohtaa. Itse kävin tässä välissä HOPS-kurssin, jossa ei ollut myöskään hirveästi mitään tehtävää. Syyskuun loppu ja lokakuun alku kuluivat omalta osaltani lähinnä tapahtumissa (esim. excut) käymisestä ja tutustumisesta yliopistoelämään ja ohessa oli myös muuton toteuttamista, joten opinnot eivät juuri edenneet. Olin kuitenkin tietyllä tavalla "ansainnut" tämän laiskottelun, koska siinä missä toiset tekivät juuri tässä vaiheessa erinäisiä pikkukursseja, niin olin itse suorittanut ne jo avoimessa yliopistossa.

Ympäristöoikeus (6op)

Lokakuun puolessa välissä aloitin ns. varsinaisen opiskelun ja päätin yrittää ympäristöoikeuden kurssin arvosanan korottamista, sillä olin saanut siitä avoimessa yliopistossa arvosanaksi 2. Arvosanat yliopistoissa määräytyvät asteikolla 0-5 tai asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvosana 0 tarkoittaa tässä tapauksessa hylättyä. Se, miten arvosanat määräytyvät oikeustieteellisen tenteissä selviää Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevista pysyväismääräyksistä sivulta 13.

Putken mukaisesti ympäristöoikeus tulisi vasta toisena vuotena, mutta koska kalenterissani oli tyhjää muiden fuksien suorittaessa valtiosääntöoikeutta, niin päätin yrittää arvosanan korotusta. Jo tällä kurssilla tuli hyvin ilmi tiedekuntamme ongelmat opetusjärjestelyissä, joita Suomen hallituksen leikkaukset ovat pahentaneet. Tarkemmin yksityiskohtia tietämättä kurssin vastuuhenkilö teki ratkaisun, että kaikki ympäristöoikeuden luentokurssille (2op) ilmoittautuneet saivat tekemättä mitään tuon suorituksen ja näin ollen n. 300 sivua vähemmän luettavaa itse tenttiin ja korvattua automaattisesti yhden tenttikysymyksen. Itse en osallistunut ko. luentokurssille, sillä olin suorittanut sen avoimessa ja näin onneksi opiskelijamyönteisen ratkaisun jälkeen myös minä sain helpotuksen tenttialueeseen.

Luin tenttiin enemmän ja vähemmän n. 2-3 viikon ajan (tulen myöhemmissä blogipostauksissa kertomaan hieman tarkemmin, miten valmistaudun tentteihin ja kuinka paljon), mutta valmistautumisessa jäi paljon kehittämisen varaa. Alue oli kuitenkin ennestään tuttu avoimesta ja onneksi tentti oli lakikirjatentti, niin tämä helpotti hieman urakkaa. Suoritin tentin 28.10 ja tentit kestävät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta aina viisi tuntia (klo 9-14). Tentti tuntui menevän ihan mukavasti ja tulosten puolesta yli odotusten, sillä sain korotettua arvosanan vitoseen! Yksi tiedekuntamme huono puoli on taas se, että tuloksia saa odotella melko pitkään ja tulokset varsinkin isoimmista tenteistä tulevat vasta kuukauden päästä.

protip: Ympäristöoikeuden tenteissä on lähes aina sellaisia oikeustapauksia, joihin saa perustelutukea lakikirjoista löytyvistä oikeustapauksista. Joskus tenttikysymys saattaa pohjautua täysin johonkin KKO:n tai KHO:n ratkaisuun, jonka löytää lakikirjasta. Käyttäkää siis tentissä hyväksi lakikirjoissa olevia oikeustapauksia parhaimpien mahdollisten pisteiden saavuttamiseksi.

yritysvierailu excu asianajotoimisto
Marraskuu oli hyvin excu-painotteinen

Marraskuu

Marraskuussa palasin putkeen mukaan, sillä seuraavana olisi ollut sopimusoikeuden kurssi. Lisäksi otin 3op:n englannin kurssin, sillä notaarin tutkintoon tulee suorittaa 5op:n verran kielikursseja jostain vieraasta kielestä. Yleensä kurssit koostuvat luentokurssista, josta saattaa saada jotain hyvitystä tenttiin (tenttialueen pienentyminen tai tenttikysymyksen korvaus), mutta esim. sopimusoikeuden luentokurssi oli vain oppimista tukeva. Päädyin käymään muutamalla luennolla, mutta koin, että luennoitsijan melko mateleva eteneminen ei palvellut omaa oppimistani ja käytin tämän ajan omatoimiseen opiskeluun. Päädyin tosin lykkäämään sopimusoikeuden tenttimistä, sillä marraskuu oli täynnä kaikenlaista muuta toimintaa, jota tiedekunta ja ainejärjestöt järjestivät. Kävin mm. exculla Lentotullissa, jossa pääsin näkemään myös suloisen tullikoiran työskentelyä sekä Energian tulevaisuus -seminaarissa, jossa alan ammattilaiset (asianajajat ja professorit) keskustelivat esim. energiaoikeuteen liittyvästä sääntelystä.

Englannin kurssi oli hieman pidempi, sillä se kesti kahden kuukauden ajan, mutta luentoja oli vain kerran viikossa, joten ajallisesti se ei vaatinut paljoa. Oppitunnit olivat erittäin mukavia, sillä niissä painottui ryhmissä keskustelu ja muutenkin kurssilla oli erittäin hyvä ilmapiiri. Kurssia vetänyt opettaja oli varsin erinomainen ja opinkin paljon erilaisia tosielämän taitoja liittyen juridiikkaan mm. katsomalla oikeussalinauhoitetta Skotlannista ja tekemällä erilaisia tehtäviä siihen liittyen. Lisäksi teimme pienissä ryhmissä lyhyen tieteellisen esseen, joka oli melko haastavaa johtuen siitä, että en ole juuri kirjoittanut tieteellisiä esseitä edes suomeksi, saati englanniksi. Onneksi ryhmämme oli mahtava ja saimme yhdessä taisteltua esseen kasaan, jota opettajammekin kehui. Pidin myös erityisen paljon kurssista siksi, että työskentelimme ryhmissä paljon, mikä on loistava tapa tutustua uusiin ihmisiin! Valitettavasti meillä oikiksessa aineopintojen osalta ainakin toistaiseksi painopiste on massaluennoissa ja itsenäisessä työskentelyssä.

Suoritin marraskuussa myös oikeuskielen (1op) kurssin, joka kuuluu pakollisiin äidinkielen opintoihin. Kurssilla olisi ollut luentoja, mutta kävin vain suoraan tekemässä tentin ilman erikoisempaa valmistautumista, sillä se ei ollut kovinkaan vaativa ja se arvosteltiin asteikolla hyväksytty-hylätty.


Joulukuu

Joulukuussa alkoi yleisen velvoiteoikeuden kurssi (3op), johon kuului pakollisena osana oikeustapausharjoitukset. Siihen sisältyi neljän lyhyehkön ennakkotehtävän tekeminen luentoja varten, jotka sitten käytiin luennoilla läpi ja tämän oli tarkoitus tukea tenttiin valmistautumista. Kurssi oli siitä mukava tehdä, että yhtenä tenttikirjana toimi Olli Norroksen Velvoiteoikeus (2012) -teos, joka vastasi hyvin suurelta osin vuonna 2015 ollutta saman kirjoittajan pääsykoekirjaa. Oletettavastikin tuota pääsykoekirjaa tuli luettua erittäin intensiivisesti pääsykokeeseen, joten vuodenkin tauon jälkeen asiat olivat melko hyvin muistissa. Olin saanut ympäristöoikeuden onnistuneesta uusinnasta suuren motivaatioboostin opiskeluun ja panostinkin tähän tenttiin paljon. Tenttikirjoja oli kolme ja sivuja näissä oli yhteensä n. 450, sillä tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan yhden opintopisteen tulisi vastata n. 150 sivua. Tenttialue ei näin ollen ollut kovinkaan laaja, mutta oman haasteensa valmistautumiseen toi se, että yleisen velvoiteoikeuden tentti ei ole lakikirjatentti, joten kirjoissa olevat pykälät ja säännökset on osattava ulkoa. Asiaa ei myöskään auta se, että tentin toisen osan (kysymyksen) laativa professori on tunnettu vaikeista kysymyksistään sekä erittäin tiukasta arvostelusta. Tentin kesto oli muista poiketen vain kaksi tuntia, sillä kyseisen oppiaineen vastuuhenkilö haluaa rajoittaa vilpin mahdollisuutta tenttitilaisuudessa ja tenttitilaisuuden lyhyestä kestosta johtuen vessakäynnit eivät ole käytössä. 

Vaikkakin tenttiä edeltävänä iltana järkytyin lievästi katsoessani vanhoja tenttikysymyksiä ja niiden arvosteluperusteita, niin lähdin tentistä hyvällä fiiliksellä joululomalle. Kyseessä oli siis fuksien osalta vuoden viimeinen tentti putken mukaisesti ja seuraava luento on vasta 9.1, kun vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden kurssi alkaa. Yritän kuitenkin nopeuttaa hieman opintojani poikkeamalla taas putkesta ja luen läpi joululoman eurooppaoikeuden tenttiin, joka on 13.1. Putken mukaisesti eurooppaoikeus tulisi fukseille vasta kevään lopulla.

Krogerus seminaari työoikeus
Krogerus järjesti joulukuussa opiskelijaseminaarin työoikeudestaOpintopisteitä syksyltä ei paljon kertynyt kasaan, mutta fuksisyksystä tuleekin nauttia tutustumalla uusiin ihmisiin ja erilaisiin tapahtumiin sekä toimintaan, mitä yliopisto ja opiskelijajärjestöt kuten ELSA Helsinki ja Pykälä tarjoavat. Oikikseen pääsyn jälkeen ei todellakaan tarvitse murehtia siitä, etteikö olisi tekemistä, sillä sitä riittää ympäri lukuvuoden melkein joka päivälle, niin opiskelijariennoista asiallisempiin tapahtumiin! Tähän kiireeseen sopeutuminen on vienyt oman aikansa, joka on näkynyt myös blogin päivittämistahdissa, mutta oikiksessa oppii nopeasti multitaskaamaan :) Enkä valita yhtään kiireistä, sillä vihdoin monen vuoden puurtamisen jälkeen olen opiskelemassa alaa, josta olen unelmoinut pienestä asti.

Kaikkea tähän postaukseen en ole fuksisyksyltä sisällyttänyt, ettei postaus venyisi liian pitkäksi, joten kyselkää ja kertokaa ihmeessä, mistä haluaisitte kuulla tarkemmin! Vastailen sitten kommenteissa tai kirjoitan aiheesta ihan oman postauksen, kuten voisin tehdä esimerkiksi syksyn excuista. Muutenkin otan vastaan kehitysideoita blogille, sillä tahdon sen palvelevan myös mahdollisimman hyvin lukijoita :)

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille!

"You are never too old to set another goal or to dream a new dream." - C.S. Lewis

Käsitelista


 • Phuksi = Ensimmäisen vuoden opiskelija Helsingin oikeustieteellisessä tiedekunnassa
 • WebOodi = Alkuun sekava ja ajoittain buginen verkkopalvelu, jonka kautta ilmoittaudutaan kursseille sekä tentteihin. Lisäksi kurssien suoritukset kirjataan WebOodiin.
 • OAP = Oikeudellisen ajattelun perusteet. Helsingin oikiksen ensimmäinen "varsinainen" kurssi.
 • Periodi = Vastine lukion jaksolle. Helsingin yliopistossa periodeita on neljä lukuvuodessa.
 • Opintoputki = Opintojen suositeltu suorittamisjärjestys, josta voi ja saa poiketa. Helsingin oikiksen suositellun opintoputken näet täältä sivulta 4 eteenpäin.
 • Akateeminen vapaus = Yliopisto-opiskelijalla on erittäin paljon vapautta esim. siten, että hän saa itse valita kurssinsa ja edetä opinnoissaan omaan tahtiinsa. Varsinkin oikiksessa läsnäolopakko on vähäistä.
 • ON-tutkinto = Oikeusnotaarin tutkinto. Alempi korkeakoulututkinto, joka vastaa esim. kauppatieteiden kandia. Tutkinnon aikana perehdytään yleisesti kaikkiin oikeudenaloihin ja tietääkseni notaarin tutkinto ei varsinaisesti anna pätevyyttä mihinkään ja tästä syystä varmaankin 99% opiskelijoista suorittaakin myös OTM:n eli maisterin tutkinnon.
 • Excu = Excursio. Vierailu oman alan työpaikkaan kuten asianajotoimisto tai virasto. Yleensä varsinkin yksityisen puolen excuilla hulppeat ruoka- ja juomatarjoilut :)
 • Luentokurssi = Yleensä kurssi koostuu luentokurssista ja tentistä. Luentokurssi voi olla joko vain oppimista tukeva tai sitten siitä saa jonkinlaisen hyvityksen tenttiin esim. pienemmän tenttialueen tai korvattavan tenttikysymyksen muodossa.
 • Lakikirjatentti = Tentti, jossa saa käyttää apunaan lakikirjoja. Lakikirjatenteistä lisää myös pysyväismääräysten sivuilla 11-12.

Seuraa tai ota yhteyttä!

 • Facebook-ryhmä oikeustieteellisestä kiinnostuneille: Ryhmä on tarkoitettu kaikille oikikseen hakeville tai siitä kiinnostuneille, jossa voit keskustella kaikesta hakemiseen liittyvästä tai esimerkiksi välivuoden hyödyntämisestä.
 • BlogiUnelmanaOikis  Sähköposti-ilmoitukset uusista kirjoituksista saa päälle sivun oikeasta laidasta "Follow by Email" -kohdasta. Muista sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen vielä vahvistaa tilaus.
 • Sähköposti: unelmanaoikis@gmail.com Minulle voi vapaasti laittaa kysymyksiä blogiaiheisiin liittyvistä jutuista tai pyytää apua, jos joku muu oikisaiheinen asia mietityttää.
 • Twitter: @IiroRuolahti, jossa twiittailen satunnaisesti erinäisistä aiheista, jonka lisäksi re-twiittaan usein itseäni kiinnostavia juttuja.
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
 • Yhteydenotto- ja palautelomake: Löytyy sivun alareunasta. Jos toivot vastausta yhteydenottoosi, muista jättää lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi.
 • YouTube: Iiro Ruolahti, josta löytyy tällä hetkellä vain yksi video (podcast-jakso koskien opiskelijoiden asumistukea).