26. marraskuuta 2019

34 § Oikkarin työnhaku: CV:n rakentaminen sekä kokemuksen kerryttäminen

Viime kirjoituksessa käsittelin sitä, kuinka oman alan työpaikkoja voi etsiä. Tässä kirjoituksessa mennään askel eteenpäin ja käsitellään CV:n eli ansioluettelon laadintaa. Lisäksi käyn hieman läpi sitä, kuinka CV:seen voi saada sisältöä muun kuin työkokemuksen kautta.

Edelleen disclaimerina, että en ole itse rekrytointialan ammattilainen enkä ole ollut koskaan mukana rekryprosessissa päättäjän puolella, joten näkemykseni kannattaa asettaa tähän viitekehykseen.


Lue lisää: 33 § Oikkarin työnhaku: Työkokemuksen merkitys ja työpaikkojen etsintäMikä on CV:n tarkoitus?


Minulle CV tarkoittaa hissipuheen kirjallista vastinetta eli toisin sanoen tiivistä esitystä kokemuksestasi ja taidoistasi. CV:n tarkoitus on herättää rekrytoijan huomio nopeasti, sillä rekrytoijalla ei yleensä ole erityisen paljoa aikaa yksittäisen hakijan hakemusta kohden. Keskity siis olennaiseen ja tee CV:stä tiivis sekä helppolukuinen. Lähtökohtaisesti rekrytoija lukee ensimmäisenä juuri CV:n, joten on ehdottoman tärkeää, että panostat CV:seen!

Nykypäivänä CV:n voi toteuttaa useammalla erilaisella formaatilla, kuten video-CV:nä, mutta juridiikan alalla tällaisia nähdään hyvin harvoin. Sen sijaan paljon yleisempi CV:n uusi muoto on LinkedIn-profiili, joka tosin käytännössä on vain julkinen CV. Suosittelen vahvasti tekemään LinkedIn-profiilin jo opintojen alkuvaiheessa vaikket jaksaisikaan käyttää sitä aktiivisesti. LinkedIn on hyvä tapa pysyä ajan tasalla omasta verkostosta, josta voi olla myöhemmin hyötyä.


Kuinka rakentaa sisällöllisesti hyvä CV?


Kuten edellä totesin, on CV:n hyvä olla tiivis ja sen tulee keskittyä olennaiseen. CV:ssä voi olla esimerkiksi seuraavat osiot:
 • Henkilötiedot
 • Kuva
 • Esittely / Profiilikuvaus / Tiivistelmä
 • Koulutus
 • (Työ)kokemus
 • Kielitaito
 • IT-taidot
 • Muut tiedot, kuten
  • harrastukset;
  • luottamustehtävät;
  • vapaaehtoistyö;
  • vapaa-ajan projektit;
  • kilpailut;
  • koulutukset;
  • tutkinnosta irralliset kurssit; sekä
  • tunnustukset ja stipendit
 • Suosittelijat

Henkilötiedot

Henkilötiedot on hyvä olla selkeästi esillä, jotta rekrytoija löytää helposti, miten hän saa sinuun yhteyden. Omaan henkilötieto-osioon olen laittanut
 • nimeni,
 • tutkintonimikkeeni (oikeusnotaari),
 • syntymäaikani,
 • osoitteeni,
 • puhelinnumeroni,
 • sähköpostiosoitteeni ja
 • linkin LinkedIn-profiiliini
Koen, että näistä "pakollisia" ovat vain nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mutta olen lisännyt muut tiedot lähinnä, koska tämä on tapana. Lisäksi koen, että ne auttavat rakentamaan mielikuvaa minusta, joka helpottaa rekrytoijan mieleen jäämistä verrattuna, jos laittaisin vain nimeni ja yhteystiedot. Nyt olen rekrytoijan silmissä oikeusnotaariksi valmistunut nuori opiskelija, joka asuu Helsingissä. En väitä, että tällä on huomattavaa positiivista merkitystä tai merkitystä lainkaan, mutta nämä ovat perusteeni sisällyttää muut tiedot henkilötieto-osioon.

Kuva


Joissain maissa ei kannata laittaa kuvaa CV:seen johtuen esimerkiksi paikallisesta lainsäädännöstä. Suomessa on kuitenkin vahva tapa sisällyttää CV:seen kuva. Kuvalla annat kasvot CV:llesi, mikä auttaa sen jäämistä lukijan mieleen.

Juridiikan alalla kyse on asiantuntijatyöstä ja asiantuntijan tarkoitus on herättää luottamusta. Älä laita CV-kuvaksesi selfietä tai kuvaa juhlista. Pukeudu kuvaa varten vähintäänkin perussiististi, mutta alasta johtuen myöskään hieman parempi pukeutuminen ei ainakaan ole haitaksi (miehillä esimerkiksi puku). Hyvän kuvan ottamista helpottaa, että seisot kuvassa, jolloin sinun on helpompi pitää hyvä ryhti. Ja muista hymyillä, sillä tuskin työnantaja haluaa ottaa juroa tyyppiä pönöttämään töihin :) Lisäksi muista pitää kuvan tausta siistinä ja valita sopiva kuvakulma. 

En ole paras henkilö puhumaan valokuvaamisesta, joten pidän tämän kohdan yksinkertaisena. CV-kuvasta saa kuitenkin pienillä panostuksilla hyvän, joten pyydä esimerkiksi ystävääsi ottamaan kuvan sinusta hyvässä valossa tai käytä hyväksi Paragraaffin urailtoja, joissa on usein myös CV-kuvaus. Itse kävin valokuvaajalla kuvattavana studiossa ja maksoin tästä noin 40 euroa. Pieni panostus tulevaisuuteen, kun kuva on kuitenkin ollut CV:ssäni nyt yli kolmen vuoden ajan.


CV kuva ansioluettelo
Oma CV-kuvani. 

Esittely / Profiilikuvaus / Tiivistelmä


CV:n on tarkoitus olla tiivis esitys sinusta, mutta esittelyosiossa tiivistät asian vielä CV:täkin lyhyempään tilaan, jotta lukija saa sinusta yleiskuvan. Esittelyn on kuitenkin syytä olla jollain tasolla hyödyllinen tai mielenkiintoa herättävä, sillä on turhaa tuhlata tilaa CV:stä siihen, että toteat esittelyosiossa olevasi XX-vuotias X vuoden alan X opiskelija. Samaan hengenvetoon täytyy todeta, ettei nasevan ja mielenkiintoisen esittelytekstin kirjoittaminen ole suinkaan helppoa.

Alla on kaksi erilaista esittelytekstin rakennetta, joiden kautta voi muodostaa kolmen virkkeen esittelyn:
 1. keskeiset taidot tai koulutus
 2. kiinnostuksen kohteet tai työkokemus
 3. vapaa-aika tai uratavoitteet
Kokeile erilaisia tyylejä, ja mieti, mikä sinusta toimii parhaiten.

Viime aikoina olen hakenut lähinnä vain paikkoja, joihin on pitänyt hakea englanninkielisillä asiakirjoilla, joten enkku-CV:ni on ajantasaisempi. Siinä olen käyttänyt seuraavaa esittelytekstiä:


Esittely CV ansioluettelo
CV:ni esittelyosio.

Koulutus


Koulutusosiossa olen listannut vain laajempia opintokokonaisuuksia, kuten lukion ja yliopiston. Sen sijaan mahdolliset yksittäiset kurssit tai lyhyemmät koulutukset olen listannut muualla erikseen.

Osio on hyvä pitää melko simppelinä, mutta osion yhteydessä on hyvä kertoa, että missä olet opiskellut ja mitä; kuinka pitkällä olet opinnoissa; ja mihin olet erikoistunut tai oletko saanut joitakin tunnustuksia.

Alkuvaiheessa – riippuen toki iästäsi – laittaisin lukion koulutusosioon, mutta myöhemmin, CV:n saadessa enemmän muuta sisältöä, jättäisin sen pois ellet ole esimerkiksi kirjoittanut erityisen hyvin, jolloin kirjoitustulokset on hyvä kertoa. CV:ssä on käytössä rajallinen tila, joten kannattaa jatkuvasti miettiä, onko jokin kohta enää tarpeeksi relevantti ja priorisoida tärkeämpiä kohtia. En myöskään laittaisi (yliopisto-)opintojen keskiarvoa, ellei se ole erityisen hyvä.

Osaltaan tämä on makuasia, mutta lähtökohtaisesti työkokemuksesi erottaa sinut muista hakijoista ennemmin kuin koulutuksesi, joten kannattaa miettiä näiden järjestystä CV:ssä. Itse laitan nykyään aina työkokemuksen ensin, mutta jos olet opintojen alkuvaiheessa, on ymmärrettävää ja ehkä myös perusteltua aloittaa koulutuksella.

Koulutus CV ansioluettelo
CV:ni koulutusosio.

(Työ)kokemus


Riippuen siitä, millaista rakennetta haluat käyttää CV:ssä, voit käyttää tämän osion otsikkona joko "Työkokemus" tai ihan vain "Kokemus". Koska olen listannut vain työkokemukseni tämän osion alle, olen käyttänyt otsikkoa "Työkokemus".

Työkokemuksista on hyvä listata edellisten työnantajien nimet, työnimikkeesi, työsuhteen keston sekä tarkemman kuvauksen työtehtävistäsi. Minusta tuntuu, että moni ei ymmärrä kuinka hyvän CV:n he voisivatkaan saada, jos he vain kertoisivat työtehtävistään hieman eri tavalla.

Nykyään pyrin pääsääntöisesti käyttämään kolmesta kohdasta koostuvaa listaa, kun kerron työkokemuksistani. Ensimmäisessä bullet pointissa eli kohdassa kerron yksinkertaisesti keskeisimmät työtehtäväni kyseisessä positiossa. Toisessa kohdassa kerron mitä opin tehtävässäni. Viimeisenä kerron, mitä saavutin työsuhteen aikana. Mielestäni viimeiseen kohtaan tekstin keksiminen on vaikeinta, jolloin saatan välillä jättää sen pois tai sitten käytän tilan jonkin muun relevantin seikan kertomiseen. Yksi vaihtoehto on myös kirjoittaa, mitä palautetta sait työsuhteen aikana.

Muistutan edelleen, että CV:n täytyy olla mahdollisimman ytimekäs ja helppolukuinen, joten sen sijaan, että kertoisit työtehtävistäsi esseemäisesti virkkeillä, tiivistä sisältö bullet pointeiksi tai ranskalaisiksi viivoiksi. Näin lukija saa helpommin ja nopeammin tiedon työtehtävistäsi.

Yksi vinkki tilan säästämiseen työkokemusosiossa on työkokemusten niputtaminen yhden otsikon alle. Esimerkiksi jos sinulla on paljon samantyyppisiä työkokemuksia, voit niputtaa ne yhden otsikon alle. Tällöin "yrityksen nimi" -kohdassa voi olla esimerkiksi teksti "Useita eri asiakaspalvelutöitä erinäisissä yrityksissä", jonka jälkeen voit bullet pointeilla kertoa lyhyesti näistä työkokemuksista. Samalla tavoin voit yhdistää työkokemusten keston yhdeksi ajanjaksoksi, kuten "2014 - 2016".


työkokemus CV ansioluettelo
Työkokemusosioni.

Kielitaito ja IT-taidot


Kielitaito-osio on melko yksinkertainen. Listaat kielet, joita osaat, sekä osaamistasosi. Kielitaitoa voi kuvata monin eri tavoin, kuten CERF-asteikolla ja numeroasteikolla, mutta itse suosisin yksinkertaisesti sanallista kuvailua. Mallia voi ottaa esimerkiksi LinkedIn listaamista osaamistasoista kielitaidolle (native, full professional proficiency, professional working proficiency, limited working proficiency ja elementary proficiency), mutta itse käytän niin englannin- kuin suomenkielisessä CV:ssäni yhden sanan kuvailuja (esim. erinomainen, sujuva, fluent, basics). 

Kielitaito-osiossa voi myös jaotella erikseen kirjallisen ja suullisen taidon, jos niin haluat. Itse laittaisin matalalla kynnyksellä kielitaidon CV:seen, sillä se voi olla yksi tapa, jolla erottautua ainakin hieman. Jos osaat jostain kielestä alkeet, laita ihmeessä se CV:seen – mikäli tilaa vain on.

kielitaito CV ansioluettelo
Kielitaito-osio.

Makukysymys on myös sekin, haluatko listata kielitaidon ja IT-osaamisen erillisten otsikkojen alle. Kuten edellä olevasta kuvasta näkee, olisi minun tapauksessani ehkä järkevää käyttää tila hyödyksi siten, että yhdistäisin kieli- ja IT-taitoni saman otsikon alle, jolloin voisin laittaa samalle riville myös IT-taidot. En ole pitkään aikaan enää listannut CV:ni IT-taitoja, sillä hakemieni työpaikkojen ilmoituksissa ei ole korostettu IT-taitoja. Muista kuitenkin räätälöidä CV:tä työpaikkakohtaisesti!

Muut tiedot


Edellä käydyt osiot ovat niitä oleellisimpia CV:ssä, mutta ei kannata unohtaa muiden osioiden lisäarvoa. On kuitenkin täysin sinusta itsestäsi ja kokemuksestasi riippuvaista, mitä muuta haluat tuoda esille CV:ssäsi.

Kuten alussa listasin, voit tuoda CV:ssä esille muun muassa harrastukset, luottamustehtävät, vapaaehtoistyöt, vapaa-ajan projektit, kilpailut, koulutukset sekä tutkinnosta irralliset yksittäiset kurssit.

Omassa CV:ssäni olen vaihdellen tuonut esiin kaikkia edellä mainituista, mutta nykyään olen listannut "Muu kokemus" -otsikon alle kilpailut ja lyhyemmät koulutukset, joihin olen osallistunut. Nimenomaan tilan säästämiseksi olen suosinut tätä tekniikkaa, että käytän "Muu kokemus / Muut tiedot" -otsikkoa, jonka alle olen niputtanut kootusti erilaisia kokemuksia ja tietoja minusta.

muu kokemus CV ansioluettelo
Muu kokemus.

Suosittelijat


Suosittelijat tuovat CV:seen lisää vakuuttavuutta, sillä lukijan ei tarvitse luottaa vain sinun sanaasi, vaan joku toinen suosittelee sinua. Itse en ole käyttänyt tätä osiota hetkeen, koska CV:ni on jo valmiiksi maksimipituuden rajalla. Sen sijaan opintojen alussa pidin suosittelijoita CV:ssäni, koska siellä ei ollut yhtä paljon muuta sisältöä.

Mikäli sinulla on suosittelijoita, kuten entinen esimies tai kollega, laittaisin heidän yhteystietonsa suoraan CV:seen. Toinen vaihtoehto on kirjoittaa osioon "suositukset pyydettäessä", mutta mielestäni CV, jossa on valmiiksi suosittelijoiden yhteystiedot, on vakuuttavampi. Muista kuitenkin aina pyytää lupa suosittelijalta hänen yhteystietojensa antamiseen! On myös hyvä aika ajoin kertoa suosittelijalle, minkälaisia työpaikkoja olet hakemassa tai että olet ylipäänsä hakemassa töitä, ettei mahdollinen puhelu tule yllätyksenä.


CV:n visuaalinen muotoilu


Minulle sillä ei ole väliä, onko CV:si värikäs vai millainen, mutta koska juridiikan ala on edelleen konservatiivinen, pitäisin hieman hillitympää profiilia riippuen toki firmasta. Keskeisintä on, että CV on ytimekäs ja selkeä, sillä nämä ovat arvossa etenkin juridiikan alalla.

Kuinka pitkä CV:n on hyvä olla?


Monesti kuulee, että CV saisi olla maksimissaan yhden tai kahden sivun pituinen. Olen samaa mieltä, ettei CV:n tulisi olla kahta sivua pidempi, mutta on turha lähteä änkeämään kaikkea tietoa yhteen sivuun, sillä tämä saattaa kostautua luettavuudessa. CV:n on tarkoitus olla helppo- ja nopealukuinen. Jos saavutat tämän väljemmällä muotoilulla, ei haittaa, vaikka CV:si olisi kaksi sivua pitkä. Mikäli CV:si on useamman sivun mittainen, on hyvä laittaa asiakirjaan sivunumerot esimerkiksi ylätunnisteeseen näin: "Sivu 1(2)".

Millä kielellä CV:n tulisi olla?


Meidän alallamme – ja etenkin liikejuridiikan puolella – on hyvin mahdollista, että hakemusasiakirjat halutaan englanniksi. Suosittelen, että pidätte tallessa sekä suomenkielistä että englanninkielistä CV-pohjaa, jotka päivitätte aina haettavaa työpaikkaa varten. Nyrkkisääntö on, että hakemusasiakirjat (CV ja hakemuskirje) tulisi lähettää työpaikkailmoituksen kielellä ellei ilmoituksessa toisin sanota.

Missä tiedostomuodossa CV tulisi lähettää?


Itse käytän aina PDF-tiedostoa, sillä se on mielestäni selkein. Muista tosin jättää word-tiedosto itsellesi aina talteen, jotta sinulla päivitettävä pohja tallessa.

Esimerkkejä CV-pohjista


Mikäli sinulla ei ole ennestään CV:tä, voit etsiä valmiita pohjia tai inspiraatiota muotoilulle googlaamalla. Esimerkiksi hakusanoilla "CV-malli", "CV-pohja" ja "CV template" pääset hyvin alkuun ja joukosta löytyy myös varmasti ilmaisia CV-pohjia. Alla on kuvia erilaisista CV-pohjista, joita olen itse käyttänyt. Lopussa on myös tällä hetkellä käyttämäni CV:ni kokonaisuudessaan. Samalla voi huomata, kuinka CV:ni on myös ajan mittaan kehittynyt, sillä en parannellut näitä vanhoja CV:eitä tätä kirjoitusta varten :)


CV ansioluettelo esimerkki pohja
Yksisivuinen, kahden palstan CV-pohja.


CV ansioluettelo esimerkki pohja
Yksisivuinen ja konservatiivinen CV-pohja.


CV ansioluettelo esimerkki pohja
Modernimpi CV-pohja


CV ansioluettelo esimerkki pohja
Yksinkertainen CV-pohja ilman kuvaaCV ansioluettelo esimerkki pohja
Nykyinen CV-pohjani sivu 1/2

CV ansioluettelo esimerkki pohja
Nykyinen CV-pohjani sivu 2/2


CV voi siis näyttää miltä tahansa ja tässä on vain muutama esimerkki CV-pohjista, jotka ovat ehkä enemmän konservatiivisempaan suuntaan. Jos haluat käyttää jotakin näistä CV-pohjista, laita minulle vain sähköposti (unelmanaoikis@gmail.com) ja voin lähettää pohjan käyttöösi. En myöskään pahastu, jos haluat kommentoida esimerkiksi nykyistä CV:täni, sillä tarkoituksenani on aina kehittää omaa CV:täni enkä väitä sen olevan täydellinen. Vaikka olisitte saaneet haastattelukutsuja tai työtarjouksia, voi omia hakemusasiakirjoja aina kehittää eikä tuudittautua siihen, että ne tulevat jatkossakin riittämään. Seuraavassa työnhakuprosessissa kilpailu saattaa olla kovempi.


Kuinka saada CV:seen sisältöä? 


Kaikki työkokemus on arvokasta


Moni oikkari saattaa harmitella oman työkokemuksen vähyyttä, mutta he saattavat usein keskittyä liiaksi oman alan työkokemukseen CV:tä laatiessaan. Haettaessa juridiikan alan harjoittelupaikkoja on hyvä muistaa, että kyse on nimenomaan harjoittelupaikoista. Toki oman alan työkokemuksesta on hyötyä, mutta moni tuntuu helposti aliarvostavan aiempaa työkokemustaan. Jokaisesta eri työpaikasta voi oppia erilaisia taitoja ja mitä tärkeintä, näistä saa hyvää sisältöä CV:seen, jos vain osaa ilmaista asian oikein.


Suosittelen palaamaan "(Työ)kokemus"-alaotsikon kappaleeseen ja miettimään, mitä voisit kirjoittaa aiemmista työkokemuksistasi. Toki jos kirjoitat vain, että toimit siivoojana tai toimit myyjänä kaupassa, on tällä vaikea häikäistä ketään, mutta näistäkin työkokemuksista voi kirjoittaa paljon paremmin ja keskittyä siihen, mitä taitoja opit. Myyjänä todennäköisesti opit asiakaspalvelutaitoja ja mahdollisesti työskentelemään paineen alla. Siivojana toimiminen sen sijaan saattoi opettaa järjestelmällisyyttä sekä tehokkuutta. Jokaisesta työkokemuksesta oppii uusia taitoja tai tietoja, joista löytyy varmasti kerrottavaa.

Muun kuin työkokemuksen hyödyntäminen


CV:tä ei tarvitse rakentaa pelkästään työkokemuksen avulla. Olet nimittäin voinut oppia työelämässä tarvittavia taitoja esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijänä tai luottamustoimien kautta. Lisäksi olet saattanut oppia erilaisia taitoja järjestötoiminnasta tai harrastuksista. Ajattele siis laajemmin!

Oikiksessa aloittamisen jälkeen sinulla on laajat mahdollisuudet kerryttää osaamistasi ja rakentaa CV:täsi myös muilla tavoin. Näistä vain muutamana esimerkkinä toimii:
 • erilaiset oikeustapauskilpailut;
 • asianajotoimistojen järjestämät koulutukset ja tapahtumat;
 • oikeusapuvaliokunta
 • law review
 • ELSA:n summer ja winter schoolit
 • liittymällä jotain oikeudenalaa koskettavaan yhdistykseen, kuten Muotioikeuden yhdistys. Yhdistysten kautta pääset tutustumaan kyseisen alan juristeihin sekä osallistumaan mielenkiintoisiin tapahtumiin ja seminaareihin. 

Aiheesta lisää: Opiskeluajan mahdollisuudet


Opinnoilla erottautuminen


Yksi tapa, jolla jokainen oikkari voi erottautua muista, on omat opinnot. Sanon heti alkuun, että uskaltakaa poiketa ennalta annetusta opintosuunnitelmasta, sillä sen mukaan etenemällä et erotu – ainakaan ennen valinnaisten opintojen suorittamista. Esimerkiksi jos tähtäimessäsi on harjoittelupaikat liikejuridiikan parissa, on paljon tärkeämpää suorittaa tätä koskevat pakolliset opinnot ennemmin kuin oikeushistorian opinnot. Tai jos haluat jollain tavalla toimia rikos- ja prosessioikeuden parissa, on hyödyllisempää suorittaa rikos- ja prosessioikeuden opinnot kuin kauppaoikeuden opinnot.

Lisäksi uskaltakaa rohkeasti ottaa valinnaisia opintoja! Sen lisäksi, että ne tuovat mielekkyyttä opintoihin, ne antavat erinomaisen tavan tuoda syvyyttä omaan profiiliin ja CV:seen. Jos haet IPR-oikeuksiin erikoistuneeseen yritykseen töihin, niin kumpi hakija herättää ennemmin mielenkiinnon: hakija A, jolla on 150 opintopistettä suoritettu opintoputken mukaisesti vai hakija B, jolla on 130 opintopistettä, mutta hän on suorittanut kaksi IPR-aiheista kurssia?


Lopuksi


Tässä oli omia mietteitäni CV:n rakentamisesta sekä kokemuksen kerryttämisestä. Toivottavasti näistä vinkeistä on sinulle apua ja autan mielelläni, mikäli kaipaat sparrausta esimerkiksi CV:n rakentamisen kanssa. CV:eiden kommentointi ja kehittäminen on oikeasti hauskaa puuhaa, joten luen ja annan palautetta CV:stäsi mielelläni :) Olen auttanut useita kavereitani hakemusasiakirjojen kehittämisessä, jonka jälkeen he ovat saaneet haastattelukutsuja, joten uskon pystyväni auttamaan myös sinua.

Heräsikö aiheesta muutoin kommentteja tai oletko joidenkin näkemyksestäni kanssa eri mieltä? Seuraava blogikirjoitukseni käsittelee hakemuskirjeen laadintaa, joten jätä kommentteihin kysymyksiä, jos jokin askarruttaa hakemuskirjeiden laatimisessa!Seuraa tai ota yhteyttä!

 • Facebook-ryhmä oikeustieteellisestä kiinnostuneille: Ryhmä on tarkoitettu kaikille oikikseen hakeville tai siitä kiinnostuneille, jossa voit keskustella kaikesta hakemiseen liittyvästä tai esimerkiksi välivuoden hyödyntämisestä.
 • BlogiUnelmanaOikis  Sähköposti-ilmoitukset uusista kirjoituksista saa päälle sivun oikeasta laidasta "Follow by Email" -kohdasta. Muista sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen vielä vahvistaa tilaus.
 • Sähköposti: unelmanaoikis@gmail.com Minulle voi vapaasti laittaa kysymyksiä blogiaiheisiin liittyvistä jutuista tai pyytää apua, jos joku muu oikisaiheinen asia mietityttää.
 • Twitter: @IiroRuolahti, jossa twiittailen satunnaisesti erinäisistä aiheista, jonka lisäksi re-twiittaan usein itseäni kiinnostavia juttuja.
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
 • Yhteydenotto- ja palautelomake: Löytyy sivun alareunasta. Jos toivot vastausta yhteydenottoosi, muista jättää lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi.
 • YouTube: Iiro Ruolahti, josta löytyy tällä hetkellä vain yksi video (podcast-jakso koskien opiskelijoiden asumistukea).

4. marraskuuta 2019

33 § Oikkarin työnhaku: Työkokemuksen merkitys ja työpaikkojen etsintä

Mielestäni työnhausta ei ole juurikaan kirjoitettu oikkarin näkökulmasta ja koska kävin kuukausi sitten jälleen läpi työnhakurumban, olisi mukava jakaa omia kokemuksia ja vinkkejä teille. Haluaisin etenkin näissä työnhakuun liittyvissä kirjoituksissa muistuttaa, että kirjoitukseni edustavat vain minun näkemyksiäni. Kirjoitan tässä ja tulevissa osissa monesta eri aiheesta, joihin ei ole mitään absoluuttista totuutta, mutta koitan parhaani mukaan pohtia eri näkökulmia. Toivottavasti aihe herättää kommentteja ja keskustelua, sillä olisi mukava kuulla myös teidän mielipiteitänne!

Aloitin opinnot tiedekunnassa syksyllä 2016 ja reilussa kolmessa vuodessa olen lähettänyt vajaat 150 työhakemusta oman alan harjoittelupaikkoihin ja olen ollut noin 15 haastattelussa. Jos en laske mukaan ennen oikista suorittamiani työkokeiluja vakuutusoikeudessa sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastossa, olen ollut kolmessa eri työpaikassa:
 1. Opettajien työttömyyskassassa;
 2. tšekkiläisessä asianajotoimistossa (kahden viikon työharjoittelu STEP-ohjelman kautta); ja viimeisimpänä
 3. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa.
Sen sijaan se, sainko töitä viimeisimmässä työnhakurumbassa, selviää myöhemmin... :)

Veikkaan, että hakemusmääräni on huomattavasti korkeampi kuin keskiverto-oikkarilla, sillä hain todella matalalla kynnyksellä alkuvaiheessa töitä ja halusin maksimoida mahdollisuuteni harjoittelupaikkaan. Osaksi taas korkea määrä selittyy sillä, että hakemusasiakirjani eivät olleet alkuvaiheessa kovinkaan hyviä. Tämän kolmen vuoden aikana olen kuitenkin oppinut paljon työnhausta, niin itse hakemisen kautta kuin juristien ja HR-ammattilaisten kanssa keskustelemalla.


Opiskeluaikaisen työkokemuksen merkitys


Vaikka lakimiesten työttömyysprosentti on tällä hetkellä melko matala (noin 2,8%), koen, että opiskeluaikainen työkokemus helpottaa työn saamista valmistumisen jälkeen. Opiskeluaikaisella työkokemuksella saat jalkaa oven väliin ja pääset näkemään eri työpaikkoja käytännössä. Tämä helpottaa hahmottamaan sitä, mitä haluaisit tehdä valmistumisen jälkeen työksesi. Työskentely tuo lisäksi hyvää vastapainoa teoreettiselle opiskelulle, kun luetut asiat voi yhdistää käytäntöön.

Riippumatta siitä, oletko suoraan lukiosta oikikseen päässyt vai hieman vanhempi opiskelija, suosittelen priorisoimaan työkokemuksen hankkimisen nopean valmistumisen edelle. Toki jos sinulla on selkeä ja varma suunnitelma siitä, mitä aiot tehdä valmistumisen jälkeen, go for it, mutta muussa tapauksessa ei haittaa ollenkaan, jos valmistuminen venyy työharjoittelun takia. On parempi valmistua hitaammin työkokemuksen kanssa kuin nopeasti ilman työkokemusta. Oman deadlineni valmistumiselle olen asettanut kesälle 2022, jolloin minun on vielä mahdollista saada opintolainahyvitys.


Missä kaikkialla oikkari voi työskennellä?


Jos puhutaan "oman alan työpaikoista", on oikkarilla hyvin monipuoliset opiskeluaikaiset mahdollisuudet työllistyä. Vaikka alkuun saattaa jäädä käsitys, että harjoittelupaikkoja on tarjolla vain isoissa asianajotoimistoissa, on todellisuudessa tarjontaa paljon runsaammin. Harhaluulo oman alan harjoittelupaikkojen rajallisuudesta syntynee siitä, että muut toimijat kuin suurimmat asianajotoimistot eivät markkinoi yhtä tehokkaasti itseään opiskelijoille.

Alla on esimerkinomainen listaus erilaisista vaihtoehdoista, joissa oikkari voi työskennellä, jotta saat alustavan käsityksen mahdollisuuksistasi oikkarina:

Yksityinen sektori

 • suuret asianajotoimistot (erilaisia harjoitteluohjelmia eri vaiheessa oleville oikkareille)
 • keskikokoiset asianajotoimistot (harjoitteluohjelmien sisältö voi olla hieman liukuvampi suuriin toimistoihin verrattuna)
 • pienet asianajotoimistot (työtehtävät voivat olla mitä tahansa sihteerin töistä juridisiin tehtäviin jo alkuvaiheen opiskelijalla)
 • lakiasiaintoimistot
 • pörssiyhtiöt (valitse "Main Market" tai "First North GM", jonka jälkeen "HEL" ja näet Helsingin pörssiin listatut yritykset)
 • pk-yritykset
 • vakuutusyhtiöt
 • pankit
 • tilintarkastus- ja konsulttiyhtiöt
 • perintäyhtiöt

Julkinen sektori

 • valtion virastot
 • ministeriöt
 • kunnat
 • tuomioistuimet
 • syyttäjälaitos
 • ulosottoviranomaiset
 • oikeusaputoimistot

Kolmas sektori ja muut

 • ammattiliitot ja työmarkkinajärjestöt
 • etujärjestöt
 • työttömyyskassat
 • muut yhteisöt
 • yliopistot


Missä vaiheessa töihin?


Vaikka opiskeluaikainen työkokemus on tärkeää, on sinulla useampi vuosi aikaa hankkia sitä. Tietyllä tasolla jopa kannustan keskittymään vähintään ensimmäisen lukukauden tai -vuoden ajan opiskeluelämästä nauttimiseen. Tämä on kuitenkin makuasia, mutta tietenkin mitä aikaisemmin työnhaun aloittaa, sitä enemmän mahdollisuuksia harjoittelupaikan saamiseen on. Varsinkin kesät ovat otollista aikaa työskentelylle, sillä harjoittelupaikkoja on enemmän tarjolla, vaikkakin myös hakijoita on tällöin enemmän. Lisäksi kesällä ei pääsääntöisesti ole opintoja, mikä jättää aikaa työnteolle.

Kaikki työkokemus on aidosti arvokasta, mutta oman alan työnhakua on turha lykätä ajatuksella, ettet ole vielä osaamisen puolesta valmis siihen. Kyse on loppujen lopuksi harjoittelusta työhön, jolloin tarkoituksena on nimenomaan oppia. Virheitä sattuu jokaiselle, mutta itse ajattelen ainakin, että virheet on parempi tehdä opiskelijana kuin valmistuneena juristina. Työtehtävien haastavuus tietenkin riippuu työpaikasta, mutta mahdollisia haastavia tehtäviä on turha pelätä: tällöinhän sinulla on vain mahdollisuus oppia uutta!


Mistä etsiä työpaikkoja?


Kun koet, että on aika aloittaa työpaikan metsästys, kysymys kuuluu, mistä löydät juridiikan alan työpaikat opiskelijoille? Työpaikkojen etsimiseen on useampia eri sivuja ja tapoja, kuten

Oikkaripörssi

Tällä hetkellä kätevin paikka etsiä juridiikan alan harjoittelupaikkoja on Paragraaffin Oikkaripörssi, vaikkakin aktiivinen työnhakija hyödyntää useampaa edellä listattua sivua. Paragraaffi on paras paikka yksityisen sektorin ja etenkin asianajotoimistojen tarjoamien harjoittelupaikkojen löytämiseen, mikä johtuu osaksi siitä, että Paragraaffi tekee tiivistä yhteistyötä eri asianajotoimistojen kanssa. Oikkaripörssissä ei valitettavasti pysty tilaamaan esimerkiksi sähköpostikoostetta uusista työpaikoista, joten itselle on tullut tavaksi käydä aktiivisesti Oikkaripörssin paikat läpi uusien työpaikkailmoitusten bongaamiseksi. Toinen vaihtoehto on seurata Paragraaffia jossakin sosiaalisessa mediassa, sillä he ilmoittavat uusista paikoista aina siellä.

Paragraaffin sivuilla voi myös tutustua osaan työnantajista, jotka tarjoavat harjoittelumahdollisuuksia oikkareille. Lisäksi heillä on sivustolla CV-pankki, johon voi jättää oman CV:n avoimena hakemuksena avautuvia työpaikkoja varten. Olen joskus aikoinaan ladannut tuonne oman CV:ni, mutta en osaa sanoa palvelusta tarkemmin, sillä CV:ni oli tuolloin melko heikko enkä saanut palvelun kautta yhteydenottoja potentiaalisista työpaikoista.

Rekrynet

Toinen hyvä sivusto uusien työpaikkojen etsimiseen on Aarresaaren Rekrynet. Kokemuksen perusteella sanoisin, että Rekrynetissä työpaikkailmoitukset ovat useammin julkisen sektorin työpaikkoja, mutta sivustolta löytyy aika monipuolisesti myös muiden sektoreiden ilmoituksia, sillä ilmoittaminen on työnantajalle ilmaista.

Rekrynetissä kannattaa hyödyntää hakuvahtia ja koulutusalavalintaa: valitse koulutusalaksesi oikeustiede, millä rajaat työpaikkailmoitukset todennäköisemmin soveltuviin työpaikkoihin. Paikkavahdin tilaamalla saat joko päivittäin tai viikoittain listan uusista työpaikkailmoituksista jopa kolmen kuukauden ajan. Itselleen kannattaa kuitenkin asettaa muistutus hakuvahdin erääntymispäivästä, jotta muistat uusia sen ajoissa, ettei yksikään ilmoitus mene ohitsesi.

valtiolle.fi

Valtiolle.fi -sivusto on hyvä paikka löytää julkisen sektorin paikkoja, kuten valtion virastojen tarjoamia työpaikkoja. Tosin aivan kaikki julkisen sektorin avoimet paikat eivät tule tälle sivustolle, joten työpaikan etsintää on hyvä täydentää ainakin Oikkaripörssillä ja Rekrynetillä. Myös valtiolle.fi -sivustolla on mahdollista asettaa hakuvahti. 

Juridiikan nuoret ammattilaiset / Juridiikan uramahdollisuudet

Kyseiset Facebook-sivut julkaisevat vaihtelevasti myös opiskelijoille sopivia työpaikkoja, mutta miinuspuolena näissä sivuissa on jatkuva "turhien" uutisten ja artikkelien määrä, sillä ainakin itse haluaisin yksinkertaisesti vain julkaisuja uusista työpaikoista ilman, että ne hautautuvat kaiken muun keskelle.

LakimiesRekrytointi

Rehellisesti sanottuna LakimiesRekrytoinnissa on hyvin minimaalisesti tarjolla oikkarille soveltuvia paikkoja, sillä se on tarkoitettu lakimiesten rekrytointikanavaksi. Opintojen alkuvaiheessa, kun olin erittäin aktiivinen työpaikkojen etsimisen suhteen, kävin säännöllisesti myös tällä sivustolla, mutta nykyään en lainkaan. Tosin sivuston etuna on, että siellä ilmoitettuihin paikkoihin tuskin on yhtä kovaa kilpailua kuin muissa sivustoissa julkaistuihin paikkoihin.

ELSA:n STEP-paikat

Yllä olevat sivut keskittyvät lähinnä Suomessa tarjolla oleviin paikkoihin (pl. Rekrynetissä on välillä myös kansainvälisiä mahdollisuuksia), mutta ELSA:n STEP-paikat sen sijaan keskittyvät pelkästään kansainvälisiin harjoitteluihin. Palkkataso näissä harjoitteluissa ei ole kovinkaan korkea, mutta STEP-paikat ovat erinomainen mahdollisuus saada kansainvälistä työkokemusta.

Olin itse STEP-harjoittelussa tšekkiläisessä asianajotoimistossa kahden viikon ajan eikä minulla ole muuta kuin positiivista sanottavaa itse kokemuksesta. Harjoittelujakso oli sopivan lyhyt ja palkalla sain maksettua lennot kohteeseen ja pois sekä asumisen harjoittelun ajaksi, joten taloudellisesti reissu oli aika lailla +/- 0.

Hakemusjakso seuraaviin STEP-jaksoihin alkaa 18.11.2019!

Avoimet työhakemukset

Tiedän, että jo pelkästään edellä mainittujen sivujen seuraaminen ja niissä ilmoitettuihin työpaikkoihin hakeminen käy työstä, mutta tämän lisäksi kannattaa harkita avoimien työhakemusten lähettämistä. Avoimien työhakemusten lähettämisen etuna on, että alallamme on paljon piilotyöpaikkoja, sillä varsinkaan pienemmillä työnantajilla ei ole resursseja käydä läpi raskasta julkista rekryprosessia.

Hyviä kohteita avoimille työhakemuksille ovat etenkin lakiasiain- ja asianajotoimistot, mutta miksei myös pörssiyhtiöt ja keskikokoiset yrityksetkin. Jos sinulla on haaveena työskennellä jossain tietyssä yrityksessä tai tiettyjen asioiden parissa, on turha jäädä istumaan ja odottamaan julkiseen hakuun tulevia paikkoja, jolloin joudut kilpailemaan kymmenien muiden hakijoiden kanssa. Sen sijaan avoimilla hakemuksilla voit vähentää kilpailijoiden määrää ja erottua joukosta.

Jo pelkästään googlaamalla pääsee alkuun, mutta mikäli sinulla on mielessäsi esimerkiksi tietty oikeudenala, jonka parissa haluaisit työskennellä, on hyvä kikka käyttää Asianajajaliiton Löydä asianajaja -hakupalvelua. Sen avulla voit etsiä toimistoja, jotka tarjoavat tietyn oikeudenalan palveluja ja löytää itsellesi potentiaalisen työnantajan.

Avoimien työhakemusten lähettelyssä kannattaa varautua siihen, ettei yritysten vastausprosentti ole kovinkaan korkea tai aktiivinen, mutta aina kannattaa kokeilla! Itse asiassa sain vuosi sitten tällä tavalla työhaastattelun erääseen minua kiinnostavaan asianajotoimistoon, johon valitettavasti en päässyt lähestyvän opiskelijavaihdon takia. Jäin kuitenkin työnantajan mieleen ja olen ollut myöhemmin yhteydessä mahdollisten avautuvien työpaikkojen osalta, joten ikinä ei tiedä, vaikka päätyisin lopulta tällä tavalla kyseiseen toimistoon harjoitteluun :)

Olen suosinut sähköpostilla lähestymistä, missä olen lähettänyt pelkästään CV:ni sekä lyhyen saateviestin, jossa olen tiedustellut työmahdollisuuksista kyseisessä yrityksessä. Joku toinen saattaisi soittaa vielä työnantajan perään, mutta olen oman sekä yrityksen ajankäytön puolesta päätynyt siihen, että sähköposti CV:n kera riittää.

avoin hakemus saateviesti oikis työnhaku
Esimerkki avoimen hakemuksen sähköpostisaatteesta

Lue lisää: 34 § Oikkarin työnhaku: CV:n rakentaminen sekä kokemuksen kerryttäminen

LinkedIn

LinkedIn on myös hyvä väylä varsinkin kansainvälisten työmahdollisuuksien seuraamiseen, vaikka algoritmi ei aina tarjoa täysin sopivia paikkoja ja työpaikkailmoitusten määrä on valtava. Itse käytän LinkedIniä työnhaussa myös siten, että tykkään tutustua muiden (oikkareiden) työkokemuksiin, jos saisin sieltä inspiraatiota potentiaalisista työnantajista tai haluan lisätietoa jonkin työpaikan työtehtävistä.

Suhteet

Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä ovat ammatilliset sekä sosiaaliset suhteet. Olen itse päässyt muutamaan työhaastatteluun suhteiden kautta ja olen myös itse suositellut ystäviäni edellisille työnantajille. Lisäksi jos tiedän, että joku ystäväni etsii ylipäänsä töitä tai tietyntyyppistä työtä, olen tietenkin sopivan työpaikkailmoituksen tullessa vastaan linkannut sen hänelle.

Suhteiden käyttämisessä kannattaa kuitenkin muistaa käytöstavat: en lähtisi pyytämään suosittelua henkilöltä, jonka kanssa olet vaihtanut vain muutaman sanan ja tämän jälkeen "verkostoitunut" LinkedInissä. Muista myös, että tietyllä tavalla suosittelija laittaa oman maineensa peliin suositellessaan sinua, joten muista kiittää suosittelijaa ja ole rehellinen hänelle osaamisestasi. Itse suosittelen tästä syystä korkealla kynnyksellä, mutta kerron toki edellisistä työkokemuksistani mielelläni myös tuntemattomille, sillä työpaikkailmoituksesta ei kuitenkaan käy aina ilmi kaikki mahdollinen.

Havaitsen kuitenkin ehkä hieman turhaa ujostelua opiskelijoiden keskuudessa sen suhteen, ettei meneillään olevasta työnhausta haluta kertoa edes kaverille, vaikka häneltä voisi kysyä ainakin vinkkejä työhaastatteluun tai tarkemmin työnkuvasta. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että työnhaku halutaan pitää omana tietona mahdollisen "epäonnistumisen" vuoksi. Mutta so what, sillä jokainen tietää, ettei työpaikan saaminen ole varma nakki, ja mitä oikeasti menetät siinä, jos kerrot kaverillesi työnhausta? Todennäköisesti hän auttaa mielellään ja mikäli et saa paikkaa, teidän molempien elämä jatkuu normaalisti :) Sama pätee myös tuntemattomalta kyselyyn. Saat varmempaa tietoa sinua kiinnostavasta työpaikasta esimerkiksi LinkedInin kautta viestiä laittaessasi kuin Jodelissa. Kunhan vain muistaa normaalit käytöstavat.


Millä perusteella valita haettava paikka?


Loppujen lopuksi harjoittelupaikkoja on tarjolla hyvin paljon, jos hyödyntää suurinta osaa aiemmin mainituista sivustoista ja tavoista etsiä paikkoja.

Älä nirsoile!


Oikkarin arki on kiireistä ja hakemusten lähettäminen on aidosti aikaa vievää puuhaa, joten millä perusteella sitten valitsisi haettavat paikat? Alkuvaiheen opiskelijoille ja opiskelijoille, joilla ei ole vielä oman alan työkokemusta, suosittelisin hakemaan avoimin mielin eri paikkoja, jotta urallaan pääsee alkuun. Vaikka et pääsisi juuri siihen unelmaharjoitteluusi, niin jokaisesta harjoittelusta on hyötyä ja voit oppia paljon, jos vain asennoidut oikein. Tein itse toisena opiskeluvuotenani sen virheen, että en halunnut enää hakea junior trainee -tason paikkoja, sillä koin, että olin jo sen verran pitkällä opinnoissani, että minun kuuluisi tehdä jotain haastavampaa. No arvata saattaa, etten saanut näitä haastavampia positioita tai muitakaan paikkoja useampaan kuukauteen, jolloin alkoi harmittamaan, etten ollut hakenut myös muita niin sanotusti alemman tason paikkoja.

Toki nyt opinnoissa pidemmällä olevana ja viisaampana sitä ymmärtää, että toimin tuolloin typerästi. Vaikka esimerkiksi isossa toimistossa junior traineen tehtävät keskittyvät lähinnä toimiston rutiinitehtäviin, on se lopulta erinomainen kokemus, sillä
 • saat jalkasi oven väliin;
 • pääset näkemään ja ymmärtämään asianajotoimiston arkea; sekä
 • jos olet ahkera ja oma-aloitteinen, niin mikä estää, ettetkö voisi yrittää päästä mukaan myös haastavampiin tehtäviin?

Tutustu työnantajiin


Hakemuksessa olisi hyvä pystyä perustelemaan, miksi haluat juuri tiettyyn yritykseen töihin, mikä voi olla hankalaa, jos yrityksestä ei tiedä enempää kuin mitä heidän nettisivuillaan lukee. Jos käytän esimerkkinä suuria asianajotoimistoja, voin sanoa rehellisesti, etteivät suuret toimistot minun silmissäni eroa juurikaan toisistaan. Toki toimistojen sivuilla saattaa lukea erilaisista arvoista ja markkinoinnissa käytetään erilaisia hashtageja, mutta ajoittain nämä tuntuvat samanlaiselta ympäripyöreältä sanahelinältä kuin jos itse kirjoittaisin hakemukseeni, että olen ahkera ja iloinen työntekijä ilman, että perustelen väitettä sen erikoisemmin.

En tahdo "syyllistää" yrityksiä, sillä markkinoinnissa on vaikeaa erottautua. Tosiasia on kuitenkin, että työnantajissa on eroja, vaikkei se näkyisikään ulospäin. Suosittelisin osallistumaan erilaisiin excuihin, yritysvierailuihin ja tapahtumiin, joita yritykset järjestävät. Näin pääset tutustumaan eri työpaikkoihin ja kyselemään työnantajan edustajilta mielessäsi olevia kysymyksiä sekä saamaan paremman kuvan siitä, millainen yritys on työpaikkana ja sopisiko se sinulle.

Kokeile monipuolisesti!


Tämä on tietenkin vain minun mielipiteeni, mutta itse näen, että opiskeluaikana kannattaa kartuttaa työkokemusta mahdollisimman monipuolisesti: kokeilla niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla työskentelyä sekä erilaisia työtehtäviä. Opiskelijana sinun on helpompi vaihtaa työpaikkaa ja huolimatta siitä, mihin päädyt valmistumisen jälkeen, on tällaisesta monipuolisesta työkokemuksesta hyötyä. Olen itse päässyt näkemään jo esimerkiksi julkisella sektorilla työskentelyä sekä virastossa että tuomioistuimessa ja näin pystyn sanomaan, etten näe tällä hetkellä tulevaisuuttani julkisella sektorilla. Sen sijaan en ennen FINE:ssä työskentelyä tiennyt juuri vakuutusalasta mitään, mutta tuon työkokemuksen jälkeen en pidä yhtään mahdottomana ideana, että työskentelisin valmistumisen jälkeen tavalla tai toisella ainakin jossain määrin vakuutusasioiden kanssa. Toki sinulla voi olla vahva mielipide jo nyt siitä, missä haluat työskennellä valmistumisen jälkeen, mutta varsinkin, jos olet opintojen alkuvaiheessa, et voi yksinkertaisesti tietää kaikesta kaikkea. Siksi on hyvä kokeilla eri asioita, jotta voit tehdä valistuneemman ratkaisun valmistuttuasi.

Uskalla hakea!


Jos et hae, et voi saada paikkaa – yksinkertaista. Jos joku työpaikka kuulostaa mielenkiintoiselta, hae sitä rohkeasti äläkä välitä liikaa työpaikkailmoituksen vaatimuksista. Jos ilmoituksessa edellytetään vähintään 150 opintopistettä ja sinulla on 120 opintopistettä, voit aivan hyvin hakea tuota paikkaa. Työpaikkailmoituksissa ilmoitettuihin edellytyksiin on turha hirttäytyä liian tarkasti, sillä jonkin edellytyksen puuttumista voi kompensoida muulla osaamisella. Jos paikka kiinnostaa sinua, älä murehdi liikaa puhutaanko ilmoituksessa alku-, keski- vai loppuvaiheen opiskelijasta. Sama pätee myös toivottuun työsuhteen aloitusajankohtaan ja kestoon.

Millä perusteella valitsin itse haettavat paikat?


Kuten kirjoituksistani voi päätellä, näen itseni tällä hetkellä työskentelemässä yksityisellä sektorilla liikejuridiikan parissa. Ajatuksenani oli hakea lähinnä associate trainee -paikkoja isoista asianajotoimistoista, sillä nämä harjoittelujaksot ovat kokoaikaisia ja minusta on tuntunut jo pidempään, että haluaisin pitää kunnolla taukoa opinnoista. Lisäksi minua kiinnostaa nähdä minkälaista työskentely suuressa asianajotoimistossa on käytännössä, sillä koen tämän olevan yksi potentiaalinen vaihtoehto uralleni.

Opintojen edetessä olen kiinnostunut yhä enemmän transaktioista ja viimeistään Roschierin järjestämä NBLA-ohjelma varmisti sen, että haluan päästä kokeilemaan transaktioiden parissa työskentelyä. Näin ollen hain ensisijaisesti harjoittelupaikkoja suurten toimistojen transaktioryhmistä.

Aiheesta lisää: 26 § Nordic Business Law Academy by Roschier

Hain eri toimistoihin avoimin mielin, mutta minulla oli muutama "suosikki", sillä olin päässyt tutustumaan näihin kahteen toimistoon hieman paremmin kuin muihin.

Ensimmäinen näistä oli Roschier, joka on Suomen suurin asianajotoimisto, ja johon tutustuin paremmin edellä mainitun NBLA-ohjelman kautta. Sain hyvän kuvan heidän työntekijöistään ja muutenkin Roskiksella vaikuttaa olevan tekemisen meininki.

Toinen suosikkini oli Krogerus, jossa olen ollut kahdesti haastattelussa, mutta en tullut valituksi kummallakaan kerralla. Minulle jäi kuitenkin hyvä vaikutelma rekryprosessista ja tavasta, kuinka hakijat valitaan tai kuinka heitä informoidaan päätöksen jälkeen. Kuten sanoin, toimistojen on mielestäni vaikeaa erottautua toisistaan, joten näinkin pienet asiat vaikuttavat ainakin minun kohdallani.

Lopulta hain syyskuun aikana yhteensä 15 eri paikkaan.


Lopuksi


Toivottavasti tästä kirjoituksesta on sinulle apua työnhaussa ja muista laittaa viestiä, mikäli haluat apua tai muuten vain vaihtaa ajatuksia työnhakuun liittyen :)

Blogisarjan seuraavissa osissa käsittelen CV:n ja hakemuskirjeen laadintaa sekä haastattelutilanteeseen valmistautumista, joten laita kommenttia, jos haluaisit tietää erityisesti jotain näihin liittyen!

Uusista blogikirjoituksista pysyt parhaiten ajan tasalla tilaamalla sähköposti-ilmoitukset, mikä onnistuu blogin oikeasta yläreunasta. Muistathan vahvistaa tilauksen loppuun sähköpostiisi saamastasi viestistä.
Seuraa tai ota yhteyttä!

 • Facebook-ryhmä oikeustieteellisestä kiinnostuneille: Ryhmä on tarkoitettu kaikille oikikseen hakeville tai siitä kiinnostuneille, jossa voit keskustella kaikesta hakemiseen liittyvästä tai esimerkiksi välivuoden hyödyntämisestä.
 • BlogiUnelmanaOikis  Sähköposti-ilmoitukset uusista kirjoituksista saa päälle sivun oikeasta laidasta "Follow by Email" -kohdasta. Muista sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen vielä vahvistaa tilaus.
 • Sähköposti: unelmanaoikis@gmail.com Minulle voi vapaasti laittaa kysymyksiä blogiaiheisiin liittyvistä jutuista tai pyytää apua, jos joku muu oikisaiheinen asia mietityttää.
 • Twitter: @IiroRuolahti, jossa twiittailen satunnaisesti erinäisistä aiheista, jonka lisäksi re-twiittaan usein itseäni kiinnostavia juttuja.
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
 • Yhteydenotto- ja palautelomake: Löytyy sivun alareunasta. Jos toivot vastausta yhteydenottoosi, muista jättää lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi.
 • YouTube: Iiro Ruolahti, josta löytyy tällä hetkellä vain yksi video (podcast-jakso koskien opiskelijoiden asumistukea).

23. lokakuuta 2019

32 § Opiskelijavaihto oikiksessa - Osa 1: Hakupäätös- ja prosessi


Olen nyt ollut vaihdossa täällä Melbournessa reilun kolmen kuukauden ajan, mutta ennen kuin päivittelen kuulumisia vaihdosta, niin palaan vielä aikaan ennen lähtöä eli kun päätin hakea vaihtoon Melbourneen ja itse hakuprosessiin.

Miksi vaihtoon?


Päätin muistaakseni jo ennen oikikseen pääsyä, että haluan lähteä vaihtoon opintojen aikana. Päällimmäisenä syynä tähän oli se, että tunnistin englannin kielen taitoni olevan liian heikolla tasolla kansainvälisiin liikejuridiikan työtehtäviin ja koska vaihtoon lähteminen olisi tehokas keino kehittää tätä taitoa.

Toinen syy vaihtoon hakemiseeni oli kansainvälinen kokemus, sillä varsinkin opintojen alkuvaiheessa minua kiinnosti ura ulkomailla, kuten Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä haluni työskennellä pysyvästi ulkomailla on laskenut, mutta toki edelleen haluan tulevaisuudessa toimia kansainvälisten työtehtävien parissa.

Kolmas syy hakea vaihtoon liittyy tiiviisti siihen, miksi hain nimenomaan University of Melbourneen (lyhennettynä UoM) / Melbourne Law Schooliin (lyhennettynä MLS). Vielä reilu vuosi sitten suurena haaveenani oli hakea OTM-tutkinnon jälkeen Harvardiin suorittamaan vuoden pituista LL.M. -jatkotutkintoa, ja koin, että opiskelu common law -maassa, jollainen Australia on, tukisi Harvardiin pääsyn mahdollisuuksia. Mikäli aihe kiinnostaa, voin myöhemmin kirjoittaa ajatuksiani liittyen Harvardiin hakemiseen, minkä takia en ole enää niin kiinnostunut sinne hakemisesta ja mikä alun perin sai minut haaveilemaan opiskelusta Harvardissa.

Miksi Melbourne Law School?


Kuten kerroin, niin pääasiallinen ja myös ensimmäinen syy hakea vaihtoon oli kielitaidon — nimenomaan englannin — kehittäminen. Tämän perusteella pohdin aluksi hakukohdetta Australian, Irlannin, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen väliltä, sillä pääkriteerinä oli se, että vaihtomaa olisi englanninkielinen, koska halusin kokonaisvaltaisen kielikylvyn. Irlanti tippui aika nopeasti pois listalta, sillä en kokenut sitä niin mielenkiintoiseksi maaksi. Osittain samasta syystä tiputin myös Iso-Britannian pois, sillä koin, ettei sekään EU-maana eroaisi niin radikaalisti Suomesta kuin Yhdysvallat ja Australia.

Pohdin pitkään Yhdysvaltojen ja Australian välillä, mutta lopulta päädyin Australiaan kahdesta syystä:
 1. koska haaveilin edelleen Harvardiin hakemisesta ja Yhdysvalloissa työskentelystä, niin ajattelin, että nyt olisi mielenkiintoisempaa saada kokea toinen maa ja
 2. oikisrankingien mukaan paras oikis, jonka Helsingin yliopisto tarjosi hakukohteeksi, oli Australiassa. Tosin HY:llä oli ainakin silloin vaihtoehtona myös University of Berkley, jonka oikis sijoittuu säännöllisesti MLS:n kanssa samoille sijoille. Edellä mainituista syistä päädyin kuitenkin MLS:ään. Berkleyyn oli myös keskiarvon puolesta korkeampi vaatimus, sillä keskiarvon täytyi olla vähintään 4,5 / 5,0, kun taas Melbourneen 3,0 / 5,0. Toki valintaan vaikutti myös käsitykseni Australiasta lämpimänä maana rentoine ihmisineen.

Millainen hakuprosessi oli?


Hakuprosessi oli kaksivaiheinen: ensin piti hakea vaihtopaikkaa HY:ltä ja sitten tehdä hakemus University of Melbournelle.

Hakuprosessi Helsingin yliopistolla


Jostain syystä joitakin Australian vaihtopaikkoja on haettava huomattavasti etukäteen, sillä tein vaihtohakemukseni HY:lle helmikuussa 2018 ja sain tiedon valinnasta maaliskuussa 2018, vaikka itse vaihto alkoi heinäkuussa 2019. Toki tässä välissä piti vielä tehdä hakemus Melbourneen, mikä on lähinnä muotoseikka, enkä ole koskaan kuullut, että yksikään opiskelija olisi saanut kohdeyliopistolta hylkäävää päätöstä HY:n hyväksynnän jälkeen.

Hakuprosessi oli sinänsä yksinkertainen, vaikkakin portaali, jossa varsinainen hakemus tehdään, on äärimmäisen kankea ja epäselvä. Hakuani yksinkertaisti se, että hain vain ja ainoastaan University of Melbourneen ja nimenomaan tälle ajanjaksolle, jolle tulin valituksi (heinä-marraskuu 2019).

Täällä Melbournessa lukukausien ajankohdat ovat täysin erilaiset kuin Suomessa, sillä ensimmäinen lukukausi alkaa helmikuussa ja päättyy touko/kesäkuussa kun taas toinen lukukausi alkaa heinäkuussa ja päättyy marraskuussa. Tammikuu täällä on kesäloma jo kelienkin puolesta, sillä lämpimimmät kuukaudet Melbournessa ovat joulu-, tammi- ja helmikuu.

Yleisten tietojen lisäksi hakuprosessissa piti täyttää "learning agreement", mikä tarkoitti käytännössä opintosuunnitelman tekemistä: mitä kursseja tulisin vaihdossa tekemään ja mihin sijoittaisin ne tutkinnossani (valinnaisiin opintoihin vai korvaisiko ne jonkin pakollisen kurssin). Learning agreement on tosin vain alustava suunnitelma, sillä mitään takuita siitä, että pääset nimenomaisille kursseille, ei ole. Alustavassa opintosuunnitelmassani olivat seuraavat kurssit:
 1. Legal Method and Reasoning
 2. Sports and Competition Law
 3. Sports Industry and the Law
 4. Competition Law

Valitsin nämä siitä syystä, että halusin vaihdossa opiskella erityisesti urheiluoikeutta ja kilpailuoikeutta sekä oppia common law -oikeusjärjestelmästä. Ensiksi mainitun kurssin oli myös tarkoitus korvata eräs pakollinen maisterikurssi Suomessa.


Perustelukirjeen laadinta

Perustelukirje on mielestäni hakuprosessin tärkein asiakirja ja jopa tärkeämpi kuin keskiarvo, kunhan vain keskiarvo ylittää hakukohteen minimivaatimuksen. Perustelukirjeen laadintaan löytyy hyvät ohjeet jo itse yliopiston sivuilta. Perustelukirjeessä kannattaa kertoa esimerkiksi seuraavat asiat:
 • miksi haluat opiskelemaan valitsemaasi vaihtokohteeseen
 • miten opiskelijavaihto valitsemassasi vaihtokohteessa tukisi tutkinto-opintojasi Helsingin yliopistossa
 • millaisen osan Helsingin yliopistossa suorittamaasi tutkintoa vaihdon aikana suorittamasi opinnot muodostaisivat
 • miksi haet vaihtoon juuri tässä vaiheessa opintojasi
 • millaisia suunnitelmia sinulla on tulevaisuutta ajatellen, ja miten opinnot ulkomailla edesauttaisivat sinua niiden toteuttamisessa.
 • mitkä muut asiat saattaisivat vaikuttaa valintaasi. Jos sinulla on esimerkiksi vaihtoa tukevaa työkokemusta, kannattaa kirjeessä mainita siitä.

Keskityin omassa perustelukirjeessäni nimenomaan siihen, miten opiskelijavaihto tukisi tulevaisuuden suunnitelmiani, jonka lisäksi kerroin haluavani opiskella nimenomaan urheiluoikeuden kursseja, joita ei ole paljon tarjolla meidän tiedekunnassamme. Mielestäni perustelukirjeessä ei kannata edes yrittää vastata jokaiseen kohtaan — ainakaan samassa laajuudessa —, vaan keskittyä omiin "vahvuuksiin”.

Alla on kuva perustelukirjeestäni, jolla tulin valituksi, ja voitte puolestani käyttää samaa runkoa tai ideaa omissa perustelukirjeissänne :) Myös, jos kaipaat apua oman perustelukirjeen kirjoittamiseen tai haluat muuten vain pallotella ajatuksia sen kirjoittamisesta, niin autan kyllä mielelläni! Lähtökohtaisesti pitäisin perustelukirjeen pituuden yhdessä sivussa.vaihtohaku HY oikis perustelukirje
Perustelukirjeeni vaihtohaussa

Lopputulos

Kevään 2018 haussa MLS:ään valittiin vain yksi opiskelija per lukukausi, joten itse asiassa lähdin hieman sillä ajatuksella, että haen ensin vain tuota toisen lukukauden paikkaa, jotta ehdin suorittamaan oikeusnotaarin tutkinnon rauhassa loppuun. Nimittäin hakuvaatimusten mukaan oikeusnotaarin tutkinto täytyi olla suoritettuna ennen vaihdon alkamista. Ajattelin, että mikäli en tule valituksi tässä haussa, niin minulla on vuosi aikaa parannella keskiarvoani ja kevään 2019 haussa laittaisin molemmat lukukaudet vaihtoehdoksi, jotta nostaisin todennäköisyyksiäni.

Muistan elävästi sen, että olin eräänä maaliskuisena päivänä kävelemässä Kaisa-kirjastosta metroasemalle, kun ystäväni laittoi minulle viestiä ja kertoi, että hänen opiskelijatuttunsa Vaasasta oli tullut valituksi Melbourneen ensimmäiselle lukukaudelle. Lievästi jännittyneenä avasin sähköpostini liukuportaissa ja silmieni eteen lävähti tieto, että olin tullut valituksi Melbourneen! Asiat olivat menneet jopa suunniteltua paremmin, sillä nyt saisin ajoitettua vaihtoni seuraamaan heti notaariksi valmistumista, jonka jälkeen voisin sitten hakea harjoittelupaikkaa keväälle 2020 isosta asianajotoimistosta, johon olin jo pidemmän aikaa haikaillut.

Mitä olen näin jälkikäteen kuullut kavereiden välityksellä Melbourneen valituista, niin olen jäänyt käsitykseen, että valitut opiskelijat olisivat useimmiten 50/50 Helsingin ja Vaasan yksiköstä, mutta en ole tästä tiedosta täysin varma.

Painotettu keskiarvoni oli muistaakseni hakuvaiheessa noin 3,8, joka oli reilusti yli vaatimuksen (3,0). Tietenkin hakijoiden taso nostaa vaatimuksen käytännössä korkeammaksi, vaikka valinta perustuu kokonaisarvioon (perustelukirje, learning agreement, opintojen eteneminen, keskiarvo). Nykyään tosin keskiarvon minimivaatimus MLS:ään on vähintään 3,8.

Hakuprosessi University of Melbourneen


Kun sain hyväksynnän HY:ltä eli vahvistuksen siitä, että minut tullaan nominoimaan (=nimeämään) vaihtoon, seuraavana oli vuorossa hakemuksen tekeminen erikseen UoM:iin. Kuten jo mainitsin, niin käsittääkseni tämä vaihe on aina lähinnä muodollinen eikä hakijaa tulla tässä vaiheessa hylkäämään, ellei itse ryssi jotain todella pahasti. Hakulomakkeeseen sai täytellä kaikennäköisiä tietoja, mutta ehkä oleellisin oli study planin eli konkreettisen opintosuunnitelman laatiminen: mitä kursseja haluaisin suorittaa vaihdossa ja mikä niiden prioriteetti on minulle. Koska tein hakemuksen UoM:iin jo kesäkuussa 2018, en voinut olla varma, mitä kursseja vaihtolukukauteni aikana tarjotaan ja minkälaisin aikatauluin, mikä toi suunnitteluun oman haasteensa. Taisinkin päivittää study plania kahteen kertaan ennen hyväksymiskirjeen saamista, sillä sitä sai odotella hyvän tovin. Alempana näet, mitä kursseja toivoin UoM:in hakuvaiheessa.


opintosuunnitelma kurssit oikis vaihto Melbourne
Study plan vaihtoon

Tämän hakemuksen tekemisen jälkeen — tai oikeastaan aikana — tuli vastaan "ongelmia". Olin saanut tätä hakuvaihetta varten HY:ltä hakuohjeet, joissa todettiin, että mikäli hakijalla ei ole ylioppilastodistuksessa englannin oppiaineesta arvosanaa 8, tulee hakijan todistaa kielitaito TOEFL tai IEFL-testillä. Ongelma oli siinä, että minulla oli todistuksessa arvosana 7 enkä halunnut joutua maksamaan yli 200 euroa kielitestistä. Oman stressinsä tilanteeseen toi se, ettei näitä testejä järjestetä joka päivä ja hakemuksen lähettämisellä oli kuitenkin deadline.

Olin kuitenkin perehtynyt jo ennen vaihtohakua UoM:n nettisivuihin, jossa luki selvästi, että kielitaidon todistamiseksi riittää myös englannin kielen opettajan antama todistus, jossa opiskelijan kielitaito on arvioitu CERF-asteikolla vähintään C1-tasolle. Olin heti yhteydessä vaihtokoordinaattoriin, ja laitoin hänelle linkin tuohon UoM:in nettisivuun, jossa asia luki selkeästi. Vastauksena sain vain, että "nämä [aiemmin lähetetyt] ohjeet ovat saatu Melbournesta". Otin vielä uudelleen yhteyttä koordinaattoriin ja yritin saada häntä lukemaan kyseisen sivun, mutta häntä asia ei tuntunut kiinnostavan, sillä vastaukseksi sain, että "voithan toki yrittää hakea kielitodistuksella, mutta sen kelpoisuudesta ei ole takeita". Itse olisin toivonut vaihtokoordinaattorin varmistavan tämän, sillä kuuluihan tämä vaihtokohde hänen vastuulleen, mutta ei. Olin sitten oma-aloitteisesti yhteydessä UoM:iin ja sain lopulta vahvistuksen heiltä, että kyseinen kielitodistus kelpaa ja iloitsin tästä rahan säästymisestä sekä stressin välttämisestä. Pari viikkoa tuon vahvistuksen jälkeen sain HY:ltä päivitetyt hakuohjeet, joihin oli vaivihkaa lisätty, että kielitaidon todistamiseksi riittää myös tämä kielitodistus. Vaihtokoordinaattorilta en tosin ikinä saanut mitään informaatiota tästä.

Kun tuosta episodista oli päästy eteenpäin ja hakemus lähetetty, niin jäin vain odottamaan, että saisin hyväksymiskirjeen UoM:sta. Koska hyväksymisen edellytyksenä oli myös se, että HY nominoi minut UoM:iin, niin vaihtokoordinaattori kertoi, että hän nominoi (lähettää sähköpostin UoM:iin) mm. minut alkusyksystä 2018. Kun en ollut kuullut hyväksymiskirjeestä vielä mitään joulukuussa 2018, niin olin yhteydessä vaihtokoordinaattoriin ja kysyin tilannepäivitystä. Vastaukseksi sain, että näissä asioissa voi kestää kohdeyliopiston päässä, mutta koska olin jo menettänyt luottoni vaihtokoordinaattoriini, olin taas itse yhteydessä UoM:iin. Ja mitäpä sieltä selvisikään? UoM:sta kerrottiin, että he eivät ole saaneet nominointiani HY:ltä, joten jouduin olemaan taas yhteydessä vaihtokoordinaattoriini. Vastaukseksi sain melkoisen meriselityksen. Vaihtokoordinaattori nimittäin väitti, että sähköposti on "varmaan hukkunut matkalla". Tässä vaiheessa luottamukseni vaihtokoordinaattorin ammattitaitoon loppui täysin ja aloin kieltämättä stressaamaan, että tuleeko tästä vaihdosta lopulta mitään.

Lopulta kaikki kuitenkin järjestyi ja sain toukokuun (2019) loppupuolella vahvistuksen UoM:sta, että minut on hyväksytty vaihto-opiskelijaksi. Tämän jälkeen pääsinkin hoitamaan mm. viisumiasioita, mutta siitä lisää seuraavassa osassa!


Miten valita itselleen sopiva vaihtokohde?


Valotin alussa syitä omalle hakupäätökselleni, mutta jos et ole vielä varma mihin hakisit, niin käyn läpi muutamia seikkoja, joista voi olla apua sopivaa vaihtokohdetta miettiessä:
 • kielitaidon kehittäminen
 • kurssivalikoima
 • tulevaisuuden urasuunnitelmat
 • itseään kiinnostava kulttuuri ja maa

Vaihtoa kannattaa ehdottomasti lähestyä kielitaidon kehittämisen kautta. Monessa vaihtokohteessa englanti kehittyy riippumatta siitä, onko kohde englanninkielinen maa, sillä todennäköisin kommunikaatiokieli esimerkiksi toisten vaihtareiden kanssa on englanti. Myös monessa ei-englanninkielisessä vaihtokohteessa kurssit suoritetaan englanniksi. Jos sinulle on tärkeämpää kehittää jonkin toisen kielen osaamista kuin englannin, niin kannattaa valita vaihtokohde tuon toisen kielen perusteella. Sen sijaan, jos et ole niin kiinnostunut minkään muun kielen kuin englannin kehittämisestä, niin englanninkielinen maa voi olla fiksumpi valinta kokonaisvaltaisen kielikylvyn varmistamiseksi.

Toinen keino lähestyä vaihtokohteen valintaa on kohdeyliopiston kurssivalikoima. Vaikka mielestäni vaihdon suurimmat hyödyt tulevat muualta kuin opiskelluista kursseista, niin kiinnostavat kurssit auttavat mielenkiintoisen vaihdon varmistamista. Jos olet esimerkiksi kiinnostunut urasta immateriaalioikeuksien parissa, niin on myös CV:n ja työnhaun kannalta fiksua katsoa vaihtokohdetta tuota seikkaa silmällä pitäen. Jotkin vaihtokohteet sallivat myös muiden kuin oikeustieteellisten kurssien suorittamisen, joten myös tämä kannattaa pitää mielessä, kun käyt läpi eri vaihtokohteita.

Tulevaisuuden urasuunnitelmien vaikutus tulikin jo esiin kurssivalikoiman kautta, mutta tätä voi miettiä myös siltä kannalta, että oletko mahdollisesti kiinnostunut työskentelemään jossain tietyssä valtiossa valmistumisen jälkeen? Se, että suoritat vaihdon esimerkiksi Saksassa, ei tietenkään tarkoita, että tulet varmasti pääsemään myöhemmin Saksaan töihin. Mutta se voi auttaa ihan yleisellä tasolla, kun maa on tullut tutuksi ja ymmärtää paremmin, miten asiat toimivat kohdemaassa. Paikan päällä on myös helpompi verkostoitua tai esimerkiksi hakea harjoittelupaikkoja. Juttelin esimerkiksi tšekkiläisen juristin kanssa, joka oli ollut täällä Melbournessa vaihdossa ja vaihdon jälkeen jäänyt kuukaudeksi (palkattomaan) harjoitteluun paikalliseen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.

Ja lopuksi tietenkin kannattaa miettiä, minkälaisessa maassa viihtyisi, minkä maan kulttuurista haluaa oppia lisää tai mikä on sijaintinsa puolesta optimaalinen reissailuun! Valinnan voi tehdä siis monella perusteella, ja edellä ei ole tietenkään mitenkään tyhjentävä listaus. Millä perusteella sinä olet valinnut tai ajatellut valitsevasi vaihtopaikkasi? :)

Näin lopuksi tässä vielä linkki Helsingin yliopiston hakukohteisiin, josta voi käydä selailemassa HY:n tarjontaa: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/vaihtokohteet-maailmalla


Lopuksi


Tästä kirjoituksesta tuli hieman pidempi, mutta toivottavasti se ei haittaa! Tarkoituksenani on käydä osassa 2 läpi vaihtoon valmistautumista, kuten asunnon ja viisumin hankkimista sekä kokemuksia vaihdon alkuvaiheesta. Vaihdon jälkeen ajattelin koota osaan 3 yhteenvedon vaihdostani sekä siitä, miten sopeutuminen takaisin Suomeen onnistui.

Sen sijaan seuraavan blogikirjoituksen aihe koskee oikkarin työnhakua, josta ajattelin tehdä myös kolmiosaisen blogisarjan. Ensimmäisessä osassa käsittelen sitä, mihin kaikkialle itse hain nyt syksyllä ja millä perusteella sekä mistä juridiikan alan työpaikkoja voi etsiä. Jos teille tulee näihin liittyen kysymyksiä tai aiheideoita, niin jättäkää ne kommenttiosioon! :)

PS. Huomauttaisin, että Melbournessa on muitakin yliopistoja kuin University of Melbourne ja HY:n kautta voi hakea myös muihin Melbournen yliopistoihin vaihtoon, mutta käytin tässä tekstissä University of Melbournea, Melbourne Law Schoolia ja Melbournea synonyymeinä.

PPS. Pyysin HY:n liikkuvuuspalveluista tietoa oikkareiden vaihtotilastoista, mutta en ole vieläkään saanut vastausta. Mikäli saan joitakin vaihtotilastoja, niin päivitän ne myöhemmin tähän kirjoitukseen ja merkitsen kirjoituksen alkuun, että kirjoitusta on päivitetty tältä osin.Seuraa tai ota yhteyttä!

 • Facebook-ryhmä oikeustieteellisestä kiinnostuneille: Ryhmä on tarkoitettu kaikille oikikseen hakeville tai siitä kiinnostuneille, jossa voit keskustella kaikesta hakemiseen liittyvästä tai esimerkiksi välivuoden hyödyntämisestä.
 • BlogiUnelmanaOikis  Sähköposti-ilmoitukset uusista kirjoituksista saa päälle sivun oikeasta laidasta "Follow by Email" -kohdasta. Muista sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen vielä vahvistaa tilaus.
 • Sähköposti: unelmanaoikis@gmail.com Minulle voi vapaasti laittaa kysymyksiä blogiaiheisiin liittyvistä jutuista tai pyytää apua, jos joku muu oikisaiheinen asia mietityttää.
 • Twitter: @IiroRuolahti, jossa twiittailen satunnaisesti erinäisistä aiheista, jonka lisäksi re-twiittaan usein itseäni kiinnostavia juttuja.
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
 • Yhteydenotto- ja palautelomake: Löytyy sivun alareunasta. Jos toivot vastausta yhteydenottoosi, muista jättää lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi.
 • YouTube: Iiro Ruolahti, josta löytyy tällä hetkellä vain yksi video (podcast-jakso koskien opiskelijoiden asumistukea).