12. toukokuuta 2019

24 § Vinkit pääsykokeeseen

Pääsykokeeseen on enää yksi päivä ja ajattelin koota teille vinkkini viimeiseen lukupäivään sekä itse pääsykoetilanteeseen. Muistakaa, että valintakoe pidetään tiistaina 14.5.2019 klo 10:00­–15:00!


Mitä tehdä edeltävänä päivänä ennen pääsykoetta?
Maanantaina suurimmalla osalla teistä on takana 33 lukupäivää ja lukutunteja todennäköisesti useampi sata. Viimeisenä päivänä kannattaa tehdä vielä viime hetken kertaukset, mutta illan rauhoittaisin lepäämiselle. Viimeisen illan aikana tehdyn opiskelun hyöty on minimaalinen verrattuna siihen, että keräätte voimia seuraavaa aamua varten. Olen luennoillakin käyttänyt sali-esimerkkiä: parhainta penkkipunnerrustulosta ei saada sen jälkeen, kun on runnottu satoja toistoja ja lihakset ovat väsyneet, vaan pienen levon ja lämmittelyn jälkeen. Oppimanne ja pänttäämänne asiat eivät unohdu yhden vapaaillan aikana, vaikka siltä saattaisi tuntua. Itse lopetin keväällä 2016, kun pääsin oikikseen sisälle, lukemisen jo kaksi päivää ennen pääsykoetta. Yhden kokonaisen vapaapäivän aikana katselin Netflixiä sekä söin hyvin ja kieltämättä jossain vaiheessa päivää tuntui, että olisin unohtanut koko pääsykoekevään kokonaan ja sitä myötä myös luetut asiat. Noh, näin ei kuitenkaan ollut eikä myöskään ole teidän kohdalla, koska olette tehneet niin monia toistoja opiskeltavien asioiden kanssa.

Edeltävänä iltana on hyvä katsoa ja pakata valmiiksi tavarat, jotka saa ottaa mukaan pääsykoesaliin. Tässä vielä muistuksena oikeustieteet.fi -sivulta lista siitä, mitä saatte ottaa kokeeseen mukaan:

Pakolliset mukana olevat tavarat:
 • lyijykynä (+ pyyhekumi ja tarvittaessa teroitin/lisälyijyt)
 • henkilöllisyystodistus (suomalainen ajokortti; minkä tahansa valtion passi; suomalainen, poliisin myöntämä valokuvallinen henkilötodistus tai Suomen ulkoministeriön matkustusasiakirjaksi hyväksymä muun maan virallinen valokuvallinen henkilötodistus)

Sallitut tavarat:
 • Voit viedä istumapaikalle vähäisen määrän syötävää läpinäkyvässä kääreessä. Se ei saa olla voimakkaasti rapisevassa tai muuten äänekkäässä kääreessä.
 • Vähäinen määrä juotavaa läpinäkyvässä, kierrekorkilla suljetussa pullossa, josta on mahdolliset etiketit poistettu.
 • Lääkkeet, jotka välttämättä tarvitset kokeen aikana. Tablettimuotoiset lääkkeet saat viedä istumapaikalle vain ilman rasiaa tai purkkia.

Kielletyt tavarat
 • Et saa viedä istumapaikalle mitään muita tavaroita kuin ne, jotka on mainittu kohdissa ”Pakolliset tavarat” ja ”Sallitut tavarat”.
 • Kello (Ei älykelloa eikä tavallista rannekelloa. Koesalissa on kello.)
 • Puhelimen vieminen istumapaikalle katsotaan vilpin yrittämiseksi.
 • Nenäliinat. Voit tarvittaessa kokeen aikana pyytää niitä koevalvojalta.
 • Korvatulpat. Kertakäyttöisiä korvatulppia saa pyydettäessä koevalvojalta. Huomaa kuitenkin, että korvatulppien käyttäminen voi estää sinua kuulemasta ohjeita, joita koevalvoja mahdollisesti antaa kokeen aikana. Käytät siis korvatulppia omalla vastuullasi.

Kokeessa ei liiaksi ehdi syömään eväitä, joten on hyvä ottaa mukaan jotain nopeasti syötävissä olevaa evästä, kuten proteiinipatukoita. Jotain on kuitenkin hyvä olla mukana, että jaksaa koko viisituntisen puristuksen. Huolehtikaa myös nesteytyksestä, mutta hillitysti, ettei vessassa tarvitse käydä useampaa kertaa tai joudu kärvistelemään häiritsevän vessahädän kanssa. Itsestään selviä asioita, mutta kunhan muistuttelen :)

Muistakaa myös tarkistaa, missä salissa ja paikassa teette pääsykokeen!


Mitä tehdä pääsykoeaamuna? 
Ohjeeni aamuun ovat yksinkertaiset: herätkää ajoissa, lähtekää pääsykoepaikalle ajoissa älkääkä koskeko pääsykoekirjoihin enää aamulla saati ottako niitä mukaan koepaikalle. Nopea vilkaisu kirjoihin aamulla jonkin yksittäisen asian tarkistamiseksi on "ok", mutta enää ei kannata lähteä pänttäämään: sotkette vain ajatuksenne painottamalla jotain yksittäistä asiaa pääsykoeaamuna. Luottakaa siihen, että oppimanne asiat ovat kyllä muistissa tallessa ja aktivoituvat koetilanteessa kysymysten lukemisen jälkeen.


Miten pääsykokeen tekeminen tulisi aloittaa?

1. Yleiset ohjeet sekä läpiluku ja luonnostelu

Suosittelen aloittamaan pääsykokeen lukemalla yleiset ohjeet huolellisesti, jotta tiedätte mihin lomakkeeseen vastataan ja miten, sekä sisältääkö tehtävät aineistoa. Tämän jälkeen aloittaisin lukemalla muut kuin monivalintatehtävät nopeasti läpi. Tarkoituksena on saada teidän aivot sekä muisti aktivoitumaan ja antaa teidän muistille mahdollisimman paljon aikaa asioiden mieleen palauttamiseen. Samalla kun luette edellä mainittuja tehtäviä läpi, niin suosittelen vahvasti tekemään ranskalaisilla viivoilla tai avainsanoilla lyhyitä muistiinpanoja tehtävää varten joko suttupaperille tai kysymyspaperille tms. Tällä on kaksi tarkoitusta: 1. varmistaa, ettei mikään asia pääse myöhemmin unohtumaan 2. luonnostella vastausta hieman etukäteen. Kohtaan 2 palaan myöhemmin. Vaikka tämä saattaa vaikuttaa hitaalta aloitustekniikalta, niin tekniikka palvelee teitä myöhemmin kokeessa myös ajallisesti. Muistaakseni itse aloitin pääsykokeessa varsinaisen vastaamisen tehtäviin vasta 45 minuutin läpilukemisen ja luonnostelun jälkeen eikä aika loppunut kesken.

2. Monivalinnat helpoimmasta vaikeimpaan

Tämän jälkeen aloittakaa itse kokeeseen vastaaminen monivalintatehtävistä, sillä ne ovat pääsykokeen tärkeimmät tehtävät: "ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastetaan monivalintatehtävät ja hakijat asetetaan niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Monivalintatehtäväpisteiden perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä tarkastetaan kaikki vastaukset."

Suosittelen teitä aloittamaan monivalintatehtävästä, joka vaikuttaa helpoimmalta tai nopeimmalta lyhyen arvion jälkeen. Ideana on saada pääsykoe käyntiin ja teidät positiiviseen mielentilaan, kun heti ensimmäinen tehtävä ei tunnu ylitsepääsemättömän vaikealta. Tietenkään mikään tehtävä ei oikeasti ole ylitsepääsemättömän vaikea, mutta koetilanne on stressaava ja ihmismieli voi tehdä tepposia. Muistakaa, että monivalinnoissa tulee välttää liiallista arvaamista, mutta toki tässäkin pitää kyetä tietynlaiseen tilannekohtaiseen harkintaan, sillä viime vuonna toisen vaiheen pisterajaksi muodostui 26 pistettä. Tietenkin hakijoiden taso ja määrä sekä monivalintojen haastavuus vaihtelee vuosittain, mutta alle 20 pisteellä tuskin pääsee toiseen vaiheeseen, joten liiallista vastaamattomuutta tulee välttää.

Mitä tulee itse monivalintoihin vastaamiseen, niin muistakaa, että niiden vaikeus perustuu yleensä hämäykseen eikä niinkään asian vaikeuteen. Ensinnäkin on äärimmäisen tärkeää lukea monivalintatehtävän ohjeistus siitä, onko tehtävässä yksi vai useampi oikea vastaus. Tämän jälkeen hämäys tulee usein yksittäisten monivalintakohtien kysymyksessä: haetaanko vastausvaihtoehtoja, jotka ovat faktisesti totta vai vastausvaihtoehtoja, jotka eivät pidä paikkaansa. Hämäys perustuu ihmismielen tapaan valita vastaus, joka pitää faktisesti paikkansa, joten olkaa tämän kanssa tarkkana. Apuvälineeksi tähän voitte seuraavaa tekniikkaa: kirjoittakaa kysymyksen perään esimerkiksi "oikein" tai "väärin" sen mukaan kumpaa / kumpia vastausvaihtoehtoja kysymyksessä haetaan. Tehkää tämä jo ennen vaihtoehtojen lukemista, jotta voitte peilata jokaista vastausehtoja tähän apumerkintäänne. Tekniikan avulla voitte myös nopeasti ja helposti palata myöhemmin tarkastamaan monivalintavastauksenne, mikäli aikaa jää.

Kun ensimmäinen monivalintatehtävä on tehty, niin edetkää seuraavaan ja jättäkää työläin monivalinta (mahdollinen aineistomonivalinta viimeiseksi näistä). Mikäli, ette aloita Tehtävästä 1, niin muistakaa tarkistaa, että vastaatte oikealle lomakkeelle!

3. Kirjoitustehtävät helpoimmasta vaikeimpaan

Monivalintojen jälkeen siirrytään kirjoitustehtäviin, joilla tarkoitan kaikkia muita kuin monivalintatehtäviä. Tyypillisesti nämä ovat essee- ja oikeustapaustehtäviä. Mikäli kokeen alussa luitte nämä tehtävät lyhyesti läpi ja laitoitte jo ylös vastaukseen liittyviä asioita, niin olette jo pitkällä vastausten kanssa. Lukekaa "muistiinpanonne"  helpoimpaan kirjoitustehtävään ja lukekaa kysymys vielä ajatuksella läpi. Kirjoittakaa luonnospaperiin ylös uudet huomiot lyhyesti ja varmistakaa, että olette vastaamassa kysyttyyn. Pääsykokeessa saa pisteitä myös vastauksen loogisuudesta ja rakenteesta (tai ennemmin miinuspisteitä sekavuudesta), joten on hyvä merkitä ranskalaisten viivojen viereen numerojärjestys, jossa lähette kirjoittamaan asioita ylös.

Jos vastauspaperille jää tilaa ja teillä on aikaa, niin kirjoittakaa myös vähemmän merkitykselliset asiat, sillä pääsykokeessa usein tulee ne ratkaisevat muutamat pisteet siitä, että hakija on kirjoittanut omasta mielestään ei-niin-merkityksellistä asiaa vielä tehtävän loppuun. Ja sillä yhdelläkin lisäpisteellä voi olla suuri merkitys, sillä tänäkin vuonna yhden pisteen päähän sisäänpääsystä tulee jäämään monta kymmentä hakijaa etkä halua olla yksi niistä. Mikäli nämä lisäasiat kuuluisivat loogisesti jonnekin vastauksen keskelle niin voitte käyttää esimerkiksi pientä indeksinumeroa merkitsemään lisäyksen oikean kohdan.


pääsykoetehtävä oikis rikos rikosoikeus
Kuinka lisätä vastauksen keskelle sopivaan kohtaan lisätietoa indeksinumerolla.


Muistakaa läpi kokeen palata kirjoittamaan jokaisen tehtävään luonnospaperiin muistiin asiat, jotka saattavat tulla mieleen kesken toisen tehtävän teon, jotta nämäkään mieleen tulleet kohdat eivät unohdu!

4. Vastausten tarkistaminen

Lopuksi tarkistakaa vastauksenne, mikäli aikaa jää.

 • Oletteko muistaneet kirjoittaa kaiken?
 • Olettehan vastanneet kysymykseen?
 • Onko vastauksessanne kirjoitusvirheitä?
 • Oletteko vastanneet oikealle lomakkeelle?
Teillä ei ole mikään kiire lähteä kokeesta ajoissa, joten parempi varmistua näistä, ettei tarvitse myöhemmin kirota, että joku juttu jäi tekemättä :)


Pääsykokeen eteneminen pähkinänkuoressa:

1. Lue yleiset ohjeet.
2. Lue kysymykset lyhyesti läpi (pl. monivalinnat).
3. Aloita heti laittamaan ylös mieleen tulevia asioita joko ranskalaisin viivoin tai avainsanoin.
4. Aloita helpoimmasta monivalintatehtävästä ja etene vaikeimpaan.
5. Monivalintatehtävien jälkeen aloita helpoimmasta kirjoitustehtävästä ja etene vaikeimpaan.
6. Tarkista vastaukset, jos aikaa jää.


Motivaatio
Pääsykoekevät on melkein ohi, mutta lopulta kaiken ratkaisee pääsykokeessa onnistuminen. Tiedän omakohtaisesti kokemuksesta (toinen hakukertani), kuinka hyvä valmistautuminen on pilattu pääsykokeessa. Tällöin kompastuin turhaan innokkuuteen monivalinnoissa ja lähdin arvailemaan liikaa. Monella teistä saattaa olla tankki jo melko tyhjä keväältä, mutta jaksakaa vielä kokeen ajan antaa kaikkenne ja vielä hieman enemmän. Niin kliseiseltä kuin se kuulostaa, niin tuon viiden tunnin aikana voitte muuttaa elämänne totaalisesti.

Viimeisenä päivänä ennen koetta on hyvä palata muistelemaan niitä omia syitä hakemiselle ja mitä sisäänpääsy merkitsee itselleen ja koittaa kaivaa vielä lisämotivaation kokeeseen. Omalla kohdallani toimivat edelleenkin motivaatiovideot ja -puheet jostain syystä, mitä en osaa selittää. Motivaatiopuhe on vielä kauniilla tavalla yksinkertaista, sillä niissä ei ikinä ole kyse mistään rakettitieteestä. Pointtina ehkä ennemmin on se, että pysähdyt ajattelemaan ja miettimään näitä yksinkertaisia asioita hetkeksi. Toki monelle taas motivaatiovideot eivät toimi yhtään, mikä on täysin fine :) Ohessa kuitenkin linkki omaan motivaatiovideo-playlistiin, jos joku haluaa testata.

En tiedä tarvitseeko motivaatiosta puhua tässä vaiheessa enempää, sillä te, jotka teitte päätöksen hakea tänä vuonna oikikseen, olette toivottavasti painaneet läpi kevään töitä oman unelmanne eteen ja löydätte varmasti oman motivaation helposti. Muistakaa, että useimmiten vaikeinta unelmien tavoittelussa on aloittaminen ja te olette jo tehneet sen.

Näin lopuksi toivotan vielä jokaiselle teille isosti tsemppiä kokeeseen ja toivon, että myös te pääsette kokemaan sen upean fiiliksen, kun tieto sisäänpääsystä ilmestyy Opintopolkuun. Pelkästään tuo hetki ja päivä oli minulle kaikkien niiden hakukertojen, lukutuntien sekä aiempien pettymysten arvoinen ja niin se tulee olemaan myös teille :)

PS. Jos teillä on vielä mielen päällä jotain kysymyksiä pääsykokeesta tai mitä tahansa muuta, niin voitte laittaa sähköpostia osoitteeseen unelmanaoikis@gmail.com. Vietän huomenna vapaapäivää, joten ehdin hyvin vastata vielä viime hetken kysymyksiin!

Kun olette ehtineet palautua pääsykokeesta, niin pyytäisin teitä täyttämään seuraavan kyselyn: Palaute- ja kehitystoiveet -kysely. Kyselyn täyttämiseen menee vain 3-5 minuuttia, mutta palaute on enemmän kuin tervetullutta ja hyödyllistä minulle!

Seuraa tai ota yhteyttä!

 • Facebook-ryhmä oikeustieteellisestä kiinnostuneille: Ryhmä on tarkoitettu kaikille oikikseen hakeville tai siitä kiinnostuneille, jossa voit keskustella kaikesta hakemiseen liittyvästä tai esimerkiksi välivuoden hyödyntämisestä.
 • BlogiUnelmanaOikis  Sähköposti-ilmoitukset uusista kirjoituksista saa päälle sivun oikeasta laidasta "Follow by Email" -kohdasta. Muista sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen vielä vahvistaa tilaus.
 • Sähköposti: unelmanaoikis@gmail.com Minulle voi vapaasti laittaa kysymyksiä blogiaiheisiin liittyvistä jutuista tai pyytää apua, jos joku muu oikisaiheinen asia mietityttää.
 • Twitter: @IiroRuolahti, jossa twiittailen satunnaisesti erinäisistä aiheista, jonka lisäksi re-twiittaan usein itseäni kiinnostavia juttuja.
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
 • Yhteydenotto- ja palautelomake: Löytyy sivun alareunasta. Jos toivot vastausta yhteydenottoosi, muista jättää lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi.
 • YouTube: Iiro Ruolahti, josta löytyy tällä hetkellä vain yksi video (podcast-jakso koskien opiskelijoiden asumistukea).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti