25. kesäkuuta 2019

28 § Kannattaako oikaisuvaatimuksen laatiminen? (2019)

Käsittelin viime kirjoituksessa sitä, miten oikaisuvaatimus tehdään, mutta miten usein oikaisuvaatimukset sitten menestyvät? Kokosin teille mahdollisimman kattavan tilaston sekä oikaisuvaatimusten menestymisestä että niiden jälkeen tehtävien valitusten (hallinto-oikeuteen) menestymisestä.

Seuraavat tilastot tulevat todennäköisesti päivittymään, sillä en ole vielä saanut Lapin ja Helsingin tiedekunnista kaikkia pyytämiäni tilastotietoja, mutta merkitsen kirjoituksen alkuun selvästi, jos olen päivittänyt tekstiä julkaisun jälkeen. Tällä hetkellä minulla on käytössä seuraavat tiedot:


Oikaisutilastot yliopistoille
 • Helsingin oikis (ml. ruotsinkielinen haku ja Vaasa): vuosilta 2014 - 2018
 • Turun oikis: vuosilta 2009 - 2018
 • Joensuun oikis: vuosilta 2013 - 2018 (Itä-Suomen oikiksen perustamisvuodesta asti)
 • Lapin oikis: vuodelta 2018

Valitustilastot hallinto-oikeuksiin

 • Helsingin hallinto-oikeus: Vuodesta 1999 eteenpäin
 • Turun hallinto-oikeus: Vuodesta 1997 eteenpäin
 • Itä-Suomen hallinto-oikeus: Vuodesta 2013 eteenpäin (Itä-Suomen oikiksen perustamisvuodesta asti)
 • Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: Vuodesta 2004 eteenpäinKuinka monta oikaisuvaatimusta vuosittain tehdään?


Oikiksen pääsykokeista tehtävien oikaisuvaatimusten määrä on ymmärrettävästi lisääntynyt yhteisvalinnan jälkeen. Esimerkiksi viime vuonna oikaisuvaatimuksia tehtiin yhteensä 301, jos eri tiedekunnille tehdyt oikaisuvaatimukset lasketaan yhteen. Tämä luku tosin sisältää varmasti useita päällekkäisiä oikaisuvaatimuksia, sillä vaikka pääsykoe oli tiedekuntien välillä yhteinen, niin jokaiselle tiedekunnalle piti kuitenkin tehdä oma oikaisuvaatimuksensa.


oikis oikaisuvaatimus oikaisupyyntö määrä pääsykoe
Oikaisuvaatimusten määrä viime vuonna

Rovaniemelle oikaisuvaatimuksia tehtiin eniten siitä syystä, että yhteisvalinnan alin pisteraja oli Rovaniemelle, ja tietenkin ne, ketkä eivät saaneet opiskelupaikkaa, olivat innokkaimpia vaatimaan oikaisua. Helsingin lukumäärää nostaa se, että myös Vaasan oikikseen kohdistetut oikaisuvaatimukset tehtiin Helsingin yliopistolle. Tai tarkemmin ottaen ei ole olemassa "Vaasan oikista", vaan Helsingin yliopiston oikeustieteellisellä tiedekunnalla on Vaasassa oma yksikkönsä.

Kuinka usein oikaisuvaatimus menestyy?


Useimmiten oikaisuvaatimus ei johda edes pistehyvitykseen, saati hakijan sisäänpääsyyn. Tämä johtuu siitä, että kokeet pyritään laatimaan siten, ettei niistä tulisi oikaisuvaatimuksia ja toki tiedekunnat (tai nykyään tiedekuntien yhteinen valintakoelautakunta) tuntuvat ratkaisevan oikaisuvaatimukset herkemmin tiedekunnan hyväksi. Oikaisuvaatimuksen menestyminen edellyttää siis hyviä perusteluita.

Alla olevaan taulukkoon on listattu tilastot vuodelta 2018 kaikkien tiedekuntien osalta. "Menestyneet oikaisuvaatimukset" -pylväs tarkoittaa sitä, että oikaisuvaatimus johti pistehyvitykseen edes yhden pisteen muodossa. Tämä ei siten tarkoita välttämättä sitä, että kyseiset hakijat pääsivät oikaisulla sisälle, vaan nämä tapaukset ovat listattu "oikaisuvaatimus johti sisäänpääsyyn" -pylvääseen. Muistakaa, että kaikki nämä pylväät sisältävät päällekkäisiä oikaisuita siitä syystä, ettei oikaisuvaatimusta voinut tehdä yhdellä oikaisulla jokaiseen tiedekuntaan.


oikis oikaisuvaatimus oikaisupyyntö määrä pääsykoe
Oikaisuvaatimustilastot vuoden 2018 yhteishaussa


Viime vuonna noin joka viides (22,6 %) oikaisuvaatimus johti pistehyvitykseen ja noin yksi oikaisuvaatimus kahdestakymmenestä (5 %) johti sisäänpääsyyn. Tästä voidaan päätellä, että oikaisuvaatimuksia tekevät myös muut kuin yhden pisteen päähän jääneet hakijat, mutta että pistehyvitysten saaminen on mahdollista.

Lue lisää: Apua oikaisuvaatimuksen tai valituksen laatimiseen

Alla on vielä tarkemmin oikaisutilastojen historiallinen kehitys tiedekuntakohtaisesti, sillä valtakunnallinen valintakoeyhteistyö alkoi vasta vuonna 2018. 


oikis oikaisuvaatimus oikaisupyyntö määrä pääsykoe Helsinki
Oikaisutilastojen historiallinen kehitys (Helsingin oikis)

oikis oikaisuvaatimus oikaisupyyntö määrä pääsykoe Turku
Oikaisutilastojen historiallinen kehitys (Turun oikis)oikis oikaisuvaatimus oikaisupyyntö määrä pääsykoe Joensuu
Oikaisutilastojen historiallinen kehitys (Itä-Suomen oikis)


oikis oikaisuvaatimus oikaisupyyntö määrä pääsykoe Rovaniemi
Rovaniemen oikiksen oikaisutilastot vuonna 2018

Kannattaako valittaminen hallinto-oikeuteen?


Oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen jälkeen on mahdollista hakea muutosta hallinto-oikeudesta. Viime vuoden valintakokeesta tehtiin yhteensä 19 valitusta eri hallinto-oikeuksiin. Todennäköisesti vain yksi näistä 19 valituksesta johti lopulta opinto-oikeuden myöntämiseen. Tästä ei ole varmuutta, koska hallinto-oikeus ei suoraan todennut, että valittajalle tulisi myöntää lisäpisteitä, vaan se palautti asian uudelleen käsiteltäväksi tiedekuntaan. Jos valittaja kuitenkin lopulta sai opinto-oikeuden, niin tämä tarkoittaa sitä, että 5 %:ia valituksista menestyi.

Yhteensä minulla on tiedossa 279 valitusta hallinto-oikeuteen ja näistä 32 tapauksessa joko myönnettiin lisäpisteitä tai valitus todennäköisesti johti opinto-oikeuteen. Näin ollen valitus hallinto-oikeudessa on menestynyt 11,5 %:ssa tapauksista. Eli myös valitus hallinto-oikeuteen saattaa tuottaa tulosta. Tosin käsittelyajat ovat niin pitkiä (yli puoli vuotta), että vaikka opinto-oikeus lopulta irtoaisi tätä kautta, niin valittaja saattaa joutua varmuuden vuoksi hakemaan vielä tulevana hakukeväänä tai vähintäänkin opintojen aloitus siirtyy seuraavaan lukuvuoteen.

Yhteenveto


Lopuksi haluaisin todeta uudelleen sen, että näistä tilastoista riippumatta tilatkaa aina omat pääsykoevastauksenne! Ja jos yhtään vaikuttaa siltä, että pisteytys ei ole mennyt oikein, niin tehkää vaikka itse oikaisuvaatimus, sillä se on ilmaista ettekä te myöskään menetä tässä mitään muuta kuin oikaisuun käytetyn ajan.


Alle viikko tuloksiin! 😊Seuraa tai ota yhteyttä!

 • Facebook-ryhmä oikeustieteellisestä kiinnostuneille: Ryhmä on tarkoitettu kaikille oikikseen hakeville tai siitä kiinnostuneille, jossa voit keskustella kaikesta hakemiseen liittyvästä tai esimerkiksi välivuoden hyödyntämisestä.
 • BlogiUnelmanaOikis  Sähköposti-ilmoitukset uusista kirjoituksista saa päälle sivun oikeasta laidasta "Follow by Email" -kohdasta. Muista sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen vielä vahvistaa tilaus.
 • Sähköposti: unelmanaoikis@gmail.com Minulle voi vapaasti laittaa kysymyksiä blogiaiheisiin liittyvistä jutuista tai pyytää apua, jos joku muu oikisaiheinen asia mietityttää.
 • Twitter: @IiroRuolahti, jossa twiittailen satunnaisesti erinäisistä aiheista, jonka lisäksi re-twiittaan usein itseäni kiinnostavia juttuja.
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
 • Yhteydenotto- ja palautelomake: Löytyy sivun alareunasta. Jos toivot vastausta yhteydenottoosi, muista jättää lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi.
 • YouTube: Iiro Ruolahti, josta löytyy tällä hetkellä vain yksi video (podcast-jakso koskien opiskelijoiden asumistukea).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti