21. tammikuuta 2020

35 § Oikikseen 2020 - Hakuinfo

Hyvää alkanutta vuotta 2020 ja toivottavasti uusi vuosi(kymmen) on lähtenyt hyvin käyntiin! Palasin juuri ennen joulua Australiasta takaisin Suomeen, ja jetlagista palautuminen meni yllättävän kivuttomasti. Uudenvuoden jälkeen sain palautettua viimeisen vaihtokurssini loppuesseen, ja nyt täytyy vain odottaa kurssien arviointeja, mutta periaatteessa opiskelijavaihtoni on paketissa.

Kirjoittelen myöhemmin ajatuksiani siitä, kuinka vaihtoaika meni, mutta sillä välin voitte lukea vaihtohakuprosessista lisää aiemmasta kirjoituksestani.

Lue lisää: 32 § Opiskelijavaihto oikiksessa - Osa 1: Hakupäätös- ja prosessi

Aikataulut


Yhteishaku lähestyy kovaa vauhtia, sillä hakuaika oikiksiin on tänä vuonna 18.3.–1.4.2020. Alle on koottu hakuprosessin keskeiset ajankohdat aikajärjestyksessä.


Maaliskuu

 • Hakuaika oikikseen alkaa Opintopolussa: 18.3.2020


Huhtikuu 

 • Hakuaika oikikseen loppuu: 1.4.2020 klo 15.00
 • Hakuaika erityisjärjestelyn (valintakoetta varten) anomiseen loppuu: 1.4.2020 klo 15.00 
 • Valintakoekirjallisuus julkaistaan: 27.4.2020

Toukokuu 

 • Valintakoe pidetään: 26.5.2020 klo 10.00 - 14.00 
 • Todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään: 27.5.2020 

Heinäkuu 

 • Valintakokeen tulokset ilmoitetaan viimeistään: 8.7.2020 
 • Hakijan otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään: 15.7.2020 klo 15.00. 
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy: 31.7.2020 klo 15.00. 


Keskeisiä käsitteitä


Ensikertalainen

Korkeakoulujen on varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa. Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa 75 % valittavista tulee olemaan ensikertalaisia.

Olet yhteishaussa ensikertalainen, jos
 • sinulla ei ole yhteishaun hakuajan loppuun mennessä suoritettuna Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa ja
 • et ole ottanut vastaan opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavasta koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.
Ensikertalaiskiintiö huomioidaan kunkin hakukohteen valintatapojen aloituspaikkamäärissä, kuitenkin niin, että todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Toisin sanoen, jokaisen oikiksen aloituspaikoista 75 % on varattu ensikertalaisille, ja todistusvalinnassa voi tulla valituksi vain ensikertalainen. Tosin ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan valintamenestys siihen riittää. Näin ollen ensikertalaisuudesta on vain hyötyä.

Todistusvalinta

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita valitaan ensin todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella.

Vuonna 2019 oikeustieteelliselle alalle avattiin todistusvalinta kaikissa alan suomenkielistä koulutusta tarjoavissa oikiksissa, ja vuoden 2019 valinnasta alkaen opiskelijoita ei ole enää valittu yhteispistekiintiöllä.

Todistusvalinnalla valittavien määrä on tänä vuonna 40 %. Sinun ei tarvitse itse ilmoittaa haetko todistusvalinnassa vai valintakoevalinnassa, sillä sinut otetaan huomioon molemmissa valinnoissa, mikäli täytät valintakriteerit. Ensin katsotaan, tuletko hyväksytyksi todistusvalinnassa. Jos et, tarkistetaan, sijoitutko valintakoevalinnan pisteiden perusteella hyväksyttävissä olevien joukkoon.

Tämän vuoden pisteytystaulukko eroaa viime vuoden pisteytystaulukosta, ja voit tutustua tämän vuoden pisteytykseen täällä. Käyn todistusvalintaa läpi vielä erikseen omassa kirjoituksessa.

Lue lisää: 36 § Todistusvalinta 2020

Erityisjärjestely

Voit saada hakemuksesta vamman, sairauden tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemasi erityisjärjestelyt valintakokeeseen. Tällainen erityisjärjestely on esimerkiksi lisäaika valintakokeessa lukihäiriön takia.

Tarkemmat tiedot erityisjärjestelyn hakemiseen löydät täältä.

Vuoden 2019 tilastot


Hakijamäärät

Viime vuonna oikiksiin haki yhteensä 6028 hakijaa. Hakijat hakivat ensisijaisesti (ts. hakija laittoi kyseisen hakukohteen hakulomakkeellaan ensimmäiseksi) seuraavanlaisesti:
 • Helsinki 3240 hakijaa
 • Turku 1559 hakijaa
 • Rovaniemi 527 hakijaa
 • Joensuu 494 hakijaa
 • Vaasa 163 hakijaa
Vuonna 2018 oikiksiin haki yhteensä 5746 hakijaa, joten hakijamäärät kasvoivat hieman.

Tosin tuota hakijamäärää ei kannata säikähtää, sillä kaikkiaan valintakokeeseen osallistujia oli 3935 hakijaa. Moni on siis laittanut Opintopolussa oikiksen hakukohteeksi, mutta he eivät ole ikinä saapuneet valintakokeeseen. Hakijoista valittiin viime vuonna yhteensä 519, joten n. 13 % valintakokeeseen osallistuneista tuli valituksi. Tämäkään ei täysin edusta "totuutta", sillä moni tulee kokeeseen vain katselemaan eivätkä he ole missään vaiheessa lukeneet tosissaan. Sinulla on todellisuudessa parempi mahdollisuus päästä oikikseen kuin miltä tilastot näyttävät!

Sisäänpääsy on kuitenkin vaikeutunut yhteisvalinnan aloittamisen jälkeen (2018), sillä esimerkiksi Rovaniemelle sisäänpääsyprosentti oli vuonna 2015 24,3 %. Lisää vanhoja tilastoja löydätte kirjoituksestani 3 § Oikikseen 2016 - Hakuinfo.

Pisterajat


Todistusvalinnan pisterajat

Todistusvalinnassa valittiin 110 uutta opiskelijaa. Enimmäispistemäärä todistusvalinnassa oli 47,5 pistettä. Pisterajat olivat seuraavat:
 1. Helsinki 45 / 47 pistettä
 2. Turku 44,5 / 47 pistettä
 3. Vaasa 43,5 / 47 pistettä
 4. Joensuu 43 / 47 pistettä
 5. Rovaniemi 41,5 / 47 pistettä
Rovaniemelle, jonne oli siis helpointa päästä, tarvittiin LEEEE-rivi, joten kirjoituksissa saa onnistua todella hyvin, jos todistusvalinnan kautta on mielinyt sisälle. Tosin tänä vuonna todistusvalinnalla tullaan valitsemaan 207 hakijaa, kun viime vuonna valittiin vain 110 hakijaa. Pohdin ja veikkailen tämän vuoden todistusvalinnan pisterajoja sille omistetussa omassa kirjoituksessa, sillä todistusvalinnan pisteytystaulukko on tänä vuonna erilainen.

Valintakokeen pisterajat

Viime vuonna hakijat lukivat kolmea eri valintakoekirjaa:
 • Tapio Määttä & Mirjami Paso: ”Johdatus oikeudellisen ratkaisun teoriaan”
 • Janne Salminen: ”Suomen valtiosääntö ja Euroopan unioni”
 • Jaana Norio: ”Johdatus kuluttajaoikeuteen”

Valintakoe oli viime vuonnakin kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastettiin monivalintatehtävät ja hakijat asetettiin niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Monivalintatehtäväpisteiden perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä tarkastetaan myös loput vastaukset. Monivalinnoissa onnistuminen on siten edellytys sisäänpääsylle, sillä jos et etene toiseen vaiheeseen, et voi tulla valituksi, eikä näin ollen muiden tehtävien huonoilla tai hyvillä pisteillä ole siinä vaiheessa merkitystä.

Valintakokeessa toiseen tarkastusvaiheeseen eteni 1643 hakijaa. Toisen vaiheen pisterajaksi muodostui 27 / 40 pistettä monivalintatehtävistä. Vuonna 2018 toisen vaiheen pisteraja oli 26 / 40 pistettä, joten tässä nähtiin hienoinen nousu.

Valintakoevalinnan pisterajat olivat viime vuonna (2019) ensikertalaisilla seuraavat:
 1. Helsinki 58 / 80 pistettä (vuonna 2018: 62 / 80)
 2. Turku 58 / 80 pistettä (vuonna 2018: 60 / 80)
 3. Vaasa 57 / 80 pistettä (vuonna 2018: 60 / 80)
 4. Joensuu 57 / 80 pistettä (vuonna 2018: 59 / 80)
 5. Rovaniemi 55 / 80 pistettä (vuonna 2018: 57 / 80)
Näissä pisterajoissa on tosin huomattava se, että esimerkiksi Helsinkiin ei ole päässeet kaikki ensikertalaiset, joilla on ollut 58 pistettä, vaan hakukohteissa on mahdollisesti käytetty tasapistesääntöä (eli vertailtu tehtäväkohtaisia pisteitä, joiden perusteella lopulliset valinnat on toteutettu).

On myös mielenkiintoista huomata, että ensikertalaiskiintiö on vihdoin alkanut vaikuttamaan. Ei-ensikertalaisten pisterajat olivat seuraavat (huom. edellä mainittu mahdollinen tasapistesääntö):
 1. Joensuu 60 / 80 pistettä
 2. Helsinki 59 / 80 pistettä
 3. Turku 58 / 80 pistettä
 4. Vaasa 57 / 80 pistettä
 5. Rovaniemi 55 / 80 pistettä
Joensuuhun oli siten vaikeinta päästä ei-ensikertalaisena, joka johtunee Joensuun joustavista opintomahdollisuuksista. Tosin mitään taktikointia tämän ei pitäisi aiheuttaa, sillä hakujärjestyksestä ei saa lisäpisteitä, ja ainoa taktikointi, minkä voin teille neuvoa, on listata kaikki oikikset hakukohteiksi Opintopolussa! Voitte tulosten jälkeen sitten tehdä päätöksen siitä, haluatteko ottaa paikan vastaan, mutta mieluummin näin päin kuin ettei tätä mahdollisuutta ole, koska ette ole alun perin laittaneet jotain hakukohdetta listalle.

Vuoden 2020 valintamenettely


Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa on mukana viisi suomenkielistä hakukohdetta (Helsinki, Vaasa, Joensuu/Itä-Suomi, Turku ja Rovaniemi/Lappi). Oikiksiin valitaan tänä vuonna yhteensä 519 hakijaa, ja paikat jakautuvat seuraavasti (suluissa ensimmäinen luku kuvastaa valintakokeen kautta valittavia ja jälkimmäinen luku todistusvalinnan kautta valittavia):
 • Helsinki 175 paikkaa (105 ja 70);
 • Rovaniemi 140 paikkaa (84 ja 56);
 • Turku 128 paikkaa (77 ja 51);
 • Joensuu 50 paikkaa (30 ja 20); sekä
 • Vaasa 26 paikkaa (16 ja 10)
Hakupaikkoja on tänä vuonna yhtä paljon kuin viime vuonnakin. Ainoana erona on, että Turun aloituspaikkoja on vähennetty kahdella ja nämä kaksi paikkaa on siirretty Helsingin yliopiston hakukohteisiin (Helsinki ja Vaasa). Sen sijaan tuleville vuosille on kaavailtu huomattava lisämäärä aloituspaikkoja, mutta aika näyttää lisätäänkö aloituspaikkoja ja kuinka paljon.

Mitä muutoksia?

Keskeinen muutos on, että tänä vuonna todistusvalinnan kautta valitaan jopa 40 % kaikista uusista opiskelijoista. Lisäksi todistusvalinnassa käytettävä pisteytystaulukko on muutettu.

Valintakoemenettely uudistuu siten, että kokeen kesto laskee viidestä tunnista neljään tuntiin, ja toiseen tarkastusvaiheeseen etenevien määrää on kasvatettu. Tänä vuonna toinen tarkastusvaihe on rajattu siten, että se on nelinkertainen suhteessa koko yhteisvalinnan hakukohteiden valintakoevalinnan aloituspaikkojen sisäänottomäärään. Viime vuonna toisen tarkastusvaiheen kiintiö oli rajattu kolminkertaiseksi. On siten odotettavissa, että toisen vaiheen pisteraja laskee, ja monivalinnoissa ei tarvitse tämän takia onnistua enää yhtä hyvin.


Lopuksi


Tässä oli tiivis infopaketti tämän vuoden hausta, ja kirjoitan tosiaan vielä erikseen todistusvalinnasta. Millä fiiliksillä te lähdette kevääseen? :) Ja muistakaa, että mikäli teille tulee mitään kysyttävää tai tarvitsette apua valmistautumisessa kevättä varten, niin minulle saa laittaa viestiä!Seuraa tai ota yhteyttä!

 • Facebook-ryhmä oikeustieteellisestä kiinnostuneille: Ryhmä on tarkoitettu kaikille oikikseen hakeville tai siitä kiinnostuneille, jossa voit keskustella kaikesta hakemiseen liittyvästä tai esimerkiksi välivuoden hyödyntämisestä.
 • BlogiUnelmanaOikis  Sähköposti-ilmoitukset uusista kirjoituksista saa päälle sivun oikeasta laidasta "Follow by Email" -kohdasta. Muista sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen vielä vahvistaa tilaus.
 • Sähköposti: unelmanaoikis@gmail.com Minulle voi vapaasti laittaa kysymyksiä blogiaiheisiin liittyvistä jutuista tai pyytää apua, jos joku muu oikisaiheinen asia mietityttää.
 • Twitter: @IiroRuolahti, jossa twiittailen satunnaisesti erinäisistä aiheista, jonka lisäksi re-twiittaan usein itseäni kiinnostavia juttuja.
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
 • Yhteydenotto- ja palautelomake: Löytyy sivun alareunasta. Jos toivot vastausta yhteydenottoosi, muista jättää lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi.
 • YouTube: Iiro Ruolahti, josta löytyy tällä hetkellä vain yksi video (podcast-jakso koskien opiskelijoiden asumistukea).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti